неделя, 31 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 01.08.11


Важи за периода от 01.08.11 06GMT до 02.08.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за ЦЗ Бългаия, ЮЗ България и ЦЮ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Във високите слоеве... short-wave долина с малък cut-off ще присъстват над З Балкани; при земята... по-голямата част от континента ще бъде под влиянието на области от високо налягане... приземна долина се прогнозира над З Балкани.
Сравнително нисък ще е потенциалът на гръмотевичните бури през утрешния ден... най-добри условия за реализация до около 300J MLCAPE ще има в районите, обозначени с риск "Незначителен"... над страната ще преминава дълбок вятърен срез в стойности 10-20m/s... въпреки това, поглед към стойностите на Temp Lapse Rate в слоя 2000-4000m показва трудните условия за възникване на по-дълбока конвекция.

събота, 30 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 31.07.11Важи за периода от 31.07.11 06GMT до 01.08.11 06GMT

През деня нестабилност ще се зароди единствено над изолирани СЗ и ЮЗ райони, но ще е твърде слаба - 70-100 J/kg MLCAPE. Останалите параметри, както и достатъчно влажност, ще липсват. Въпреки това привечер и в часовете около полунощ ще започне нахлуване на наситени с влага въздушни маси, обхващащи З, ЮЗ и Ю части от страната. По същото време ще се реализира слаб PLD за ЮЗ и Ю райони, както и Thompson Index и известно количество Conv. Precip. параметър. Около 60kts DLS ще се пресича със зародилия се на юг до 125 kJ/m2 ICAPE. В тези часове е вероятно по западните части на Стара планина, както и над целия Рило-Родопски масив да възникнат изолирани дъждовни облаци и краткотрайни превалявания. Не е изключено и да прегърми.

петък, 29 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 30.07.11Важи за периода от 30.07.11 06GMT до 31.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за цялата страна главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Утре нестабилността над страната ще бъде ниска - преобладаващи 200, в отделни райони до 500 J/kg MLCAPE. PLD индексът ще бъде спорадичен със стойности до около 1800м. за изолирани ЮИ райони, където CAPE ще се реализира най-ефективно. Именно над Ю и ЮИ райони от страната в следобедните часове ще има най-голям шанс за зараждане на конвективни клетки. Там ще се съсредоточи най-много Thompson, както и Conv. Precip. индекс, влажността в повечето атмосферни слоеве ще е висока, най-вече на височина 700 hPa - над 70%. Около планините и планинските райони също ще се създадат подходящи условия за изолирани бури. Най-нисък шанс за развития ще има над СИ България.

Риск от гръмотевични бури за 29.07.11


Важи за периода от 29.07.11 12GMT до 30.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за СЗ България, ЦЗ България и ЦС България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за З България, по-голямата част от Ц България и И България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Във високите слоеве... гепотенциална short-wave долина над Ц Европа бавно ще се движи на И, увеличавайки потенциала за динамизиране на атмосферата над страната... очаква се до 16m/s джет стрийм около средните и високи слоеве;
По-високите количества вода за изваляване, зоните на конвергенция и до около 700J MLCAPE фаворизират районите на България, оградени в зона с риск "Нисък". Височината на нулевата Wet-Bulb изотерма ще бъде в сравнително по-високи граници, но наличие на дребна градушка във валежа, не бива да се изключва. Локално в зоната с риск "Нисък" са възможни по-обилни конвективни валежи.
Водещото явление за районите от страната, обозначени с риск "Незначителен", ще бъде най-вече конвективният валеж... локално по-обилен такъв също е вероятен.

сряда, 27 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 28.07.11


Важи за периода от 28.07.11 06GMT до 29.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за СЗ България и ЦС България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Геопотенциална long-wave долина над Ц Европа... плитка област от ниско налягане над Сърбия в приземния слой... атмосферата над България утре ще бъде сравнително стабилна.
Дневната нестабилност през утрешния ден ще получи най-голям шанс за реализиране в зоната с риск "Незначителен"... основната зона на конвергенция отново се очаква да бъде там.
15m/s вятърен срез се прогнозира също за утре... въпреки това, бурите там, където успеят да възникнат, ще бъдат без сериозен потенциал и сериозно вертикално развитие. С навлизането във вечерно-нощните часове, моделът прогнозира и увеличаване на водата за изваляване... локално по-силни валежи може да се очаква най-вече в зоната с риск "Незначителен".
З и Ц България... местата извън зоната с риск "Незначителен"... с присъствието на по-слаби зони на конвергенция, повишаване на влажноста в различните слоеве и водата за изваляване... конвективни валежи, предимно през вечерно-нощните часове, са твърде вероятни.

Суперклетка и много едра градушка над Вилдон, Австрия - 14.07.11

Ниско валежна суперклетка, придружена с много едра градуша (с размери до и над 6см) беше наблюдавана над астрийското градче Вилдон.
Благодарности за снимките на Даниел Лорето (Daniel Loretto).вторник, 26 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 27.07.11Важи за периода от 27.07.11 06GMT до 28.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за Северна България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Утре слаба нестабилност ще има над северната половина от страната, съсредоточена главно над североизточните райони, където ще достигне 750 J/kg MLCAPE. Силен шиър ще присъства почти из цялата страна - до 40kts 0-8км. и 40kts 1-6км. Ограничаващи фактори ще са слабата нестабилност на повечето места, почти напълно липсващия Thompson Index над СИ районите, както и ниският Convective Precipitation параметър. Най-голям шанс за зараждане на гръмотевични бури ще има около планините, където ще бъдат подпомогнати от орографски фактори. Придвижването им изглежда ще бъде от ЮЗ на СИ.

Гръмотевична буря - 25.07.11

Нощната гръмотевична буря на 25-ти, заснета от източната част на София. Няколко конвективни клетки, придружени от силен до пороен дъжд и интензивна гръмотевична дейност, преминаха в интервала от 01:00ч. до 05:30ч.

Светкавици над София - 25.07.11

Няколко снимки от интензивната буря в София от нощта на 25-ти. Автор на снимките е Антоан Василев. Други негови снимки може да видите и във Фейсбук.

Риск от гръмотевични бури за 26.07.11Важи за периода от 26.07.11 06GMT до 27.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за СЗ и ЦС България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за части от ЮЗ, Ц и СИ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Утре атмосферното налягане постепенно ще се повишава, достигайки до около 1012 hPa през деня. Северозападна България остава фаворитна зона за развитие на по-силни бури, комбинирайки до 1000 J/kg MLCAPE с 30kts 1-8км DLS и също толкова 0-6км шиър. Водата за изваляване ще бъде съсредоточена главно в зона с риск "Нисък", съответно там има шансове и за по-обилни локални валежи. Потокът запазва югозападната си компонента и бурите ще се придвижват и израстват от ЮЗ на СИ. Прави впечатление натрупването на конвективна енергия до 1250 J/kg, както и 1750-2000м. PLD индекс над СИ България. Там, обаче, всички атмосферни слоеве ще бъдат с много ниска влажност и шанса за зараждането на буря е минимален.

понеделник, 25 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 25.07.11


Важи за периода от 25.07.11 06GMT до 26.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за СЗ България, ЦЗ България, ЮЗ България, ЦС България и ЦИ България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за цялата територия на България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Обширна long-wave долина ще продължи да бъде позиционирана З от България; многоцентрова област на ниско налягане отново се прогнозира в приземния слой за И и Ю части на Балканския п-ов... приземна долина и студен фронт се прогнозират за З и Ц части на Балканския п-ов... нестабилната атмосфера над България през днешния ден отново ще бъде динамизирана.
Дълбок вятърен срез допълнително ще увеличи потенциала на конвективните клетки... стойностите на CAPE отново ще прехвърлят 1000J, като най-голям шанс за реализиране на събралата се нестабилност ще има в зоната с риск "Нисък".
Районите в зоната с риск "Незначителен"... отново по-високите температури във височина и недостатъчната влажност ще бъдат пречка за развитието на дълбока конвекция. Там, където се преодолеят задържащите условия, лакално силни бури не бива да бъдат изключвани.

събота, 23 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 24.07.11


Важи за периода от 24.07.11 06GMT до 25.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за СЗ България и части от Ц България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за цялата територия на България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Във високите слоеве... гепотенциална short-wave долина З от България; при земята... многоцентрова област от ниско налягане ще заема включително Ю части на Балканския п-ов... ще се повиши потенциала за развитие на дълбока конвекция.
При започване на деня с чисто небе се откриват условия за добро реализиране на дневната нестабилност, изразена в над 1000J SBCAPE и MLCAPE. Около и над 200m2/s2 SREH-3, 10-15m/s дълбок вятърен срез ще динамизират допълнително обстановката утре, спомагайки за развитието на по-устойчиви конвективни клетки... от дребна до средна по размер градушка, по-силни пориви на вятъра по време на гръмотевичните бури не биват да бъдат изключвани... възможни са и малки суперклетъчни бури.
З райони на зоната с риск "Нисък"... прави впечатление събирането на вода за изваляване и наличието на конверенция на влага с навлизането във вечерните/нощните часове... по-обилни конвективни извалявания са твърде вероятни на места.
Зоната с риск "Незначителен"... има вероятност на места да паднат по-силни конвективни валежи.

петък, 22 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 23.07.11Важи за периода от 23.07.11 06GMT до 24.07.11 06GMT


Риск "Незначителен" се поставя за СЗ и ЦС България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

В зоната ще се наблюдава силен 0-6 км шиър, достигащ до 50 kts, както и 40 kts 1-8 DLS. Нестабилността ще бъде около 500-750 J/kg MLCAPE, като ще има и достатъчни количества вода за изваляване. Редуциращи фактори ще бъдат занижената влажност (под 70%) на височина 700 hPa и ниските стойности на Convective Precipitation. Базите на зародилите се бури отново ще бъдат високи, температурата на облаците ще достига -40 градуса. От друга страна, поради наличието на 200-225 m2/s2 SREH и до една единица SC параметър, в следобедните часове не е изключено зараждането на отделна по-силна буря с включена възможност за дребна градушка.

четвъртък, 21 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 22.07.11Важи за периода от 22.07.11 06GMT до 23.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за част от ЮЗ България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за Ю, ЮЗ и Ц България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Големи количества шиър - 40 kts 1-8 км и 40 kts 0-6 км. - ще се пресичат с до 500 J/kg MLCAPE. Шанса да се развият бури значително нараства с липсата на CIN, добрите количества PLD - до 2500 метра, както и наличната влажност и вода за изваляване. В комбинация с тези параметри и наличния шиър е възможна появата на отделни по-силни бури с дребна градушка, което налага поставянето на зона с риск "Нисък".
В зона с риск "Незначителен" ще има слаба нестабилност и значително по-малки количества PLD, при което шиърът по-скоро ще попречи за възникването на бури, а където възникнат ще бъдат със слаб потенциал и краткоживущи.
Базите на бурите и за двете зони ще бъдат високи - около и над 1500 метра.

Риск от гръмотевични бури за 21.07.11

Без възможност за изготвяне на прогноза.

вторник, 19 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 20.07.11


Важи за периода от 20.07.11 06GMT до 21.07.11 06GMT

Риск "Среден" се поставя за СЗ България и ЦС България главно за гръмотевична дейност, по-силен конвективен валеж и дребна/средна/едра градушка.

Риск "Нисък" се поставя за цялата територия на България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна/средна градушка.


Във високите слоеве... геопотенциална долина с придружаващ я джет стрийм на 500hPa, ще се намира З от България; при земята... многоцентрова област на ниско налягане се прогнозира за цялата територия на И Европа... студен фронт се очаква да премине през И райони на Европа... всичко това ще динамизира високата нестабилност над нашата страна утре.
Зоната с риск "Среден"... около/над 2000J SBCAPE и около/над 1600J MLCAPE загатват за сериозната нестабилност събрала се в тези райони на страната. През деня там, където бъде пробит задържащият слой, се очакват силни бури... зоните на конвергенция на влага, наличието на дълбок вятърен срез и SREH 0-3km ще спомогнат за сериозния потенциал на конвективните клетки.... възможни е да имат и високо базисен суперклетъчен характер... възможни са по-силни пориви на вятъра по време на гръмотевичните бури. Въпреки по-високата височина на нулевата изотерма, условията за средна и едра градушка не бива да бъдат изключвани.
Зоната с риск "Нисък"... по-слабата нестабилност няма да попречи локално да се развият силни бури... отново се забелязват зони на конвергенция, наличие на дълбок вятърен срез, SREH 0-3km... прогнозираните бури отново ще имат високи бази... силни пориви на вятъра по време на конвективните процеси също са много вероятни. С приближаване на вечерта, водата за изваляване ще се увеличава, като е твърде вероятно на места в Ц България и И България, да има по-силни/обилни валежи. Там, където падне градушка, е твърде възможно размерът й да бъде до среден.

понеделник, 18 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 19.07.11Важи за периода от 19.07.11 06GMT до 20.07.11 06GMT

Около 500-700 J/kg MLCAPE и до 30 kts DLS ще си взаимодействат утре над отделни северни райони от страната. За сметка на това почти напълно ще липсва влажността на височина 0-2 км., както и параметъра Convective Precipitaion. Към полунощ над крайните северозападни райони ще има незначителни количества вода за изваляване, както и 40-65% влажност в повечето атмосферни слоеве. По това време все още ще има нестабилност и PLD индекс, но вероятността за формиране на гръмотевична буря е минимална.

неделя, 17 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 18.07.11Важи за периода от 18.07.11 06GMT до 19.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за Централна Северна България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

През нощта буреносната система постепенно ще губи сила, изнасяйки се на изток. Утре силни гръмотевични бури не се очакват. В зона с риск "Незначителен" около обяд ще се зароди до 1000 J/kg ICAPE, 0-1 km. Mixing Ratio в района ще надхвърля 10 g/kg. Най-добри количества за изваляване ще има до обяд, съответно тогава шанса за по-значителен локален конвективен валеж е най-голяма. След пладне влажността бързо ще се изчерпва и намалява, а с това и шанса за бури. Въпреки това в зоната ще присъства около 30 kts DLS, причинен от сравнително тесния джетстрийм на 300 hPa, който ще се придвижва на изток. Въпреки, че шанса е малък, това може да спомогне за формиране на единична по-интензивна буря, като не е изключена и дребна градушка.

събота, 16 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 17.07.11


Важи за периода от 17.07.11 06GMT до 18.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за ЦС България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за почти цялата територия на България с изключение на И България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Във високите слоеве... short-wave долина З от България ще се движи бавно на И; при земята... слабо смущение се прогнозира З от България, което ще се движи бавно на И... двете заедно ще повишат потенциала за развитие на гръмотевична дейност през утрешния ден.
Горещото време от последните дни ще продължи да бъде изразено в натрупване на голяма нестабилност.
Зоната с риск "Нисък"... над 2000J SBCAPE и над 1000J MLCAPE ще успеят да се реализират в по-голяма степен. Предвид джет стрийма на 500hPa, се очаква образувалите се гръмотевични бури да не бъдат статични. Въпреки по-голямото от днес количество вода за изваляване, рискът за обилни конвективни валежи не е голям. Въпреки високите стойности на CAPE и до около 10-12m/s дълбок вятърен срез, предвид височината на нулевата Wet-Bulb изотерма, не се очакват големи размери в ледените зърна на падналата градушка. Възмжно е част от гръмотевичните бури да имат и суперклетъчен характер.
Зоната с риск "Незначителен"... основният акцент тук ще бъде върху по-локалния характер на гръмотевичните бури. Конвективните клетки ще бъдат с по-слаб потенциал... не бива да се изключва и вероятността на места валежът да е примесен с дребна градушка.

петък, 15 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 16.07.11


Важи за периода от 16.07.11 06GMT до 17.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за почти цялата територия на З България и Ц България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Short-wave гребен се прогнозира над България, докато при земята студен фронт, свързан с област на ниско налягане С от България, ще създаде условия за слабо лабилизиране на атмосферата утре.
Температурният профил и наличната влага сериозно ще ограничат потенциала на евентуалните гръмотевични бури... отново критични стойности на DCAPE в по-голямата част от страната... Temp Lapse Rate в слоя 2000-4000m се очаква да е с по-ниски стойности от днешния ден... до около 6K/km.
15m/s дълбок вятърен срез... високото количество SBCAPE... ще създадат условия за възникване на по-дълбока конвекция на места в зоната с риск "Незначителен".
Предвид профила на очакваната обстановка... шансът за сериозни конвективни явления остава твърде малък.

четвъртък, 14 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 15.07.11Важи за периода от 15.07.11 06GMT до 16.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за ЮЗ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Утре атмосферата ще се запази с много ниска влажност, повишаваща се единствено над югозападните райони, където ще има известна нестабилност и PLD до 2250 м. Има вероятност за формиране на 1-2 гръмотевични клетки, които бързо ще се разсеят.

сряда, 13 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 14.07.11Важи за периода от 14.07.11 06GMT до 15.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за И, СИ и ЮИ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Над голяма част от Източна и Северна България ще се генерира нестабилност до около 1000 J/kg MLCAPE, но атмосферата ще се запази сравнително суха, поради което и зоната с риск "Незначителен" е ограничена. С PLD индекс около 1500, Effective Precipitable Water до 7-8 мм. и 40% влажност в слоя 0-2 км., има шанс за зараждане на краткоживущи клетки, като шанса е съсредоточен предимно за североизточните райони.

Много едра градушка над Минесота, САЩ - 02.07.11


Градушка с големина колкото бейзболни топки падна в щата Минесота в началото на месеца. Стойностите на CAPE, показващи страхотната нестабилност, са били прогнозирани да минат 4000J.

Риск от гръмотевични бури за 13.07.11

Без възможност за изготвяне на прогноза.

понеделник, 11 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 12.07.11


Важи за периода от 12.07.11 06GMT до 13.07.11 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за ЦС България, ЮЗ България, ЦЮ България и СИ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Short-waves във високите нива ще се намират С от България; при земята... студен фронт, свързан с област на ниско налягане С от България, ще засегне нашата страна... всичко това ще създаде условия за реализиране на част от натрупаната нестабилност.
И през утрешния ден температурите във височина и високите стойности на DCAPE ще стопират значително, образуването на дълбока конвекция. Все пак... слаб вятърен срез за дълбокия слой, конвергенцията на влага и много ниските стойности на Lifted Index отключват шансове за реализиране на част от потенциала на обстановката. Предвид условията... най-подходящи ще бъдат часовете към края на следобеда и началото на вечерните часове.
СИ България... във вечерните часове и в началото на нощните часове моделът показва събиране на малко повече вода за изваляване там... не са изключени локално по-силни валежи.

Риск от гръмотевични бури за 11.07.11

Без възможност за изготвяне на прогноза.

неделя, 10 юли 2011 г.

Атлантически океан - Сезон на ураганите 2011


Измина повече от месец от офциалния старт на Сезон 2011, а все още Атлантика е доста неактивен. До момента имаше само една именувана буря - Арлен, която не успя да достигне и до Категория 1. Затова нека видим, какви са очакванията за тазгодишния сезон.
Британската метео служба прогнозира 13 тропически бури, като поставят 70% шанс броят да бъде между 10 и 17 тропически бури.
Американската метео служба прогнозират между 12 и 18 именувани бури, като между 6 и 10 от тях ще бъдат урагани. Прогнозираната бройка на силните урагани (от Категория 3 нагоре) се очаква да бъде между 3 и 6.

И сега малко актуална информация. Водите в Карибския басейн и Мексиканския залив са нагрети над 28 градуса, радарите показват и в момента активност, но след бърз поглед към анализите се виждат високите стойности на вятърния срез, което пречи да се формира нещо организирано.

Риск от гръмотевични бури за 10.07.11


Важи за периода от 10.07.11 06GMT до 11.07.11 06GMT

Впечатление за днешния ден прави голямата нестабилност при земята, над 1000J SBCAPE, която се прогнозира да се събере, вследствие на силната дневна топлина. Условията за реализиране на тази нестабилност са твърде неподходящи, така че развитието на нещо повече от плитка конвекция ще е доста изненадващо.
Именно поради всичко това... поради твърде локалния характер на обстановката... процентът вероятност за гръмотевични бури ще остане дори и под този за риск "Незначителен".
Все пак... прогностичните карти концентрират нашето внимание на планинските райони и места в СИ България.

петък, 8 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 09.07.11


Важи за периода от 09.07.11 06GMT до 10.07.11 06GMT

През утрешния ден се очаква сравнително стабилна обстановка, въпреки че дневната топлина ще генерира до към 900J SBCAPE. Тази нестабилност трудно ще бъде реализирана предвид полетата във височина и при земята, температурният профил във височина, и влажността.
Твърде локалният изглед на обстановката не изключва развитие на конвективни процеси в изолирани райони на страната.

четвъртък, 7 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 08.07.11


Важи за периода от 08.07.11 06GMT до 09.07.11 06GMT

Атмосферата за утрешния ден ще бъде сравнително стабилна, с твърде локални зони на нестабилност, за да бъде издавана прогноза дори и за риск "Незначителен".
Все пак... СИ България и планинските райони са местата с по-голям шанс за възникване на евентуални конвективни процеси.

вторник, 5 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 06.07.11Важи за периода от 06.07.11 06GMT до 07.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за И, СИ, ЮИ и част от Ю България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за З, ЮЗ, Ц и част от СИ България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


В следобедните часове ще възникне около 1000 J/kg MLCAPE нестабилност, съсредоточена основно над източните и южни райони от страната. Над някои югоизточни части PLD индексът ще достига до 2000 единици. Влажността в слоя 0-2 км. ще се движи около около 70% и в двете зони, като с напредването на деня ще се изнася на изток. Зародилите се бури в зона с риск "Незначителен" ще бъдат краткотрайни, но не са изключени и локални извалявания с по-голям интензитет. Параметрите ще са съсредоточени в зона с риск "Нисък", където са по-вероятни интензивните превалявания, като има шанс и за дребна градушка.

понеделник, 4 юли 2011 г.

Наводнителен дъжд в Копенхаген, Дания - 02.07.11


Буря, типична за тропическите райони, удари северната европейска столица преди два дни. Продължилият около три часа дъжд наводни изцяло Копенхаген, превръщайки много улици в реки. По неофициални данни падналото количество за един час е около 140л/м2, докато от метео службата на Дания се ограничават в 50-100л за същия период от време.
Видео:
Риск от гръмотевични бури за 05.07.11


Важи за периода от 05.07.11 06GMT до 06.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за части от З и ЦС България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за З България, части от Ц и И България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Short wave долина ще присъства З от България, придвижвайки се бавно на И; при земята... област на ниско налягане се прогнозира за района на Адриатическо море... всичко това ще раздвижи събралата се нестабилност през утрешния ден.
Основният поглед за утре ще бъде за З райони на страната, особено местата в зоната с риск "Нисък"... над 1000J SBCAPE ще отключи потенциал за добро развитие на конвективни клетки, чиито растеж донякъде ще бъде ограничен от малките стойности на MLCAPE; все пак... с наличието на 15m/s дълбок вятърен срез и около 150-200m2/s2 SREH-3, развитието на по-устойчиви гръмотевични бури е твърде вероятно... валежът от дребна градушка не бива да бъде изключван, както и локални по-силни конвективни валежи.
Водещото за местата в зоната с риск "Незначителен" ще бъде гръмотевичната дейност... с оглед на водата за изваляване, е възможно на места да паднат по-силни конвективни валежи.

неделя, 3 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 04.07.11


Важи за периода от 04.07.11 06GMT до 05.07.11 06GMT

Утре страната ни ще попада в по-хладна и стабилна следфронтална зона. Има съвсем незначителен шанс за развитие на локални гръмотевични ядра в крайните северни райони, където е възможно възникването на слаба нестабилност и PLD индекс. Влажността ще е спорадична, а водата за изваляване твърде недостатъчна, оттук и валежи са много малко вероятни.

събота, 2 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 03.07.11


Важи за периода от 03.07.11 06GMT до 04.07.11 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за части от Ю България и И България главно за по-интензивна гръмотевична дейност и по-силен конвективен валеж.

Риск "Незначителен" се поставя за ЮЗ България, ЦЮ България и И България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Във височина... долина ще ротира С от България; при земята... многоцентрова област от ниско налягане ще бъде разположена над Ц и И части на Европа... студен фронт, свързан с тази област, ще премине през България, оказвайки влияние на времето утре.
Дневната нестабилност ще бъде иразена едва в 200-300J MLCAPE и малко повече SBCAPE. Това ще ограничи условията в прогнозираната обстановка откъм екстремни явления... по-добрите стойности на Temperature Lapse Rate 2000-4000m, 2m Theta-E и по-високите стойности на CAPE в ЮИ България насочват вниманието именно за тези райони... водещите явления ще бъдат по-силните конвективни валежи и интензивната гръмотевична дейност.
В зоните на риск, локална дребна градушка не бива да бъде изключвана.
В останалата част от страната, извън зоните на риск, водещи ще бъдат неконвективни явления.

Едра градушка над Хцаберд, Азербайджан - 01.07.11

Градушка на моменти са размери до и над 7см удари азербайджанското селище Хцаберг. За съжаление нямаме никакви метео данни за времето на градоносната буря.

петък, 1 юли 2011 г.

Риск от гръмотевични бури за 02.07.11


Важи за периода от 02.07.11 06GMT до 03.07.11 06GMT

Утре вероятността от гръмотевични бури е много малка. След обяд над част от Южна България и Рило-Родопския масив ще се генерира слаба нестабилност и известно количество PLD, но непостоянната влажност и усилващият се от З-СЗ вятър, ще възпрепятстват формирането на гръмотевични клетки. С напредването на деня над страната ще се увеличи количеството на вода за изваляване и е възможно в отделни райони да превали предимно слаб и краткотраен дъжд.

Риск от гръмотевични бури за 01.07.11

Без възможност за изготвяне на прогноза.