сряда, 26 март 2014 г.

Прогноза за 27.03.14


Важи за периода 27.03.14 08:00 - 28.03.14 08:00

Затворена висока долина над Централна и Южна Италия/Централното Средиземноморие ще създаде условия за развитие на гръмотевични бури в южните части от континента. Около и малко над средни положителни стойности на относителната завихреност за Южната Италия и Адриатическо море, ще намери резултат в развитие на дълбока конвекция и локални обилни извалявания за споменатите райони.

...Източна България...
Свързаният с коментираната височинна долина югозападен поток в ниската част от тропосферата и зона с около 7г/кг специфична влажност в слоя 0-1км покриват източната част от нашата страна, осигурявайки достатъчно нестабилност за развитие на гръмотевични бури. Локално... някои от тях биха получили и по-сериозно вертикално развитие, като освен гръмотевична дейност и конвективен валеж, дребна по размер градушка също може да се очаква.

...Части от Западна България/части от Централна България...
Значително по-слаби на пръв поглед условия тук. Все пак... орографията и добре изразената конвергенция в най-ниската част на тропосферата ще създадат, макар и изолирани, условия за дълбока конвекция.

неделя, 23 март 2014 г.

Прогноза за 24.03.14


Важи за периода 24.03.14 08:00 - 25.03.14 08:00

Височинна долина, разпростираща се от северните области на Европа до Средиземноморието, и добре изразен студен фронт, прогресиращ бавно на изток, ще продължат да дестабилизират атмосферата в южните части на континента.

...Западна България/части от Централна България...
За разглежданата част от България... предфронтална конвекция изглежда по-малко вероятна или няма да е така значима. Всичко по-сериозно изглежда, че ще се случва с навлизането на студения фронт. В зоната с риск Нисък конвективните клетки биха получили доста добро вертикално развитие, подкрепени и от вятърен срез 0-6км със стойности 20-25м/с, който ще увеличи техния потенциал и живот. Освен върху гръмотевичната дейност... добре изразената конвергенция в най-ниската част от тропосферата и около средни стойности на воднимост в слоя до 300хПа, ни карат да поставим акцент и върху евентуалните по-обилни извалявания по време на бурите. Последният акцент тук ще е за очакваната дребна или малка по размер градушка и по-силни конвективни пориви.

...Части от Централна България/части от Източна България...
До края на срока на прогнозата, в тъмната част от денонощието, очакваме развитие на дълбока конвекция през Централна до Източна България. Бурите тук ще бъдат по-слабо вертикално развити, с по-малък потенциал. Очаквани явления - гръмотевична дейност и конвективен валеж, с условия за добри извалявания в източната част от зоната с риск Незначителен.

петък, 21 март 2014 г.

Изгледи за следващите 5 дни


Важи за периода 22.03.14 08:00 - 27.03.14 08:00

Ден 1 (22.03.14 08:00 - 23.03.14 08:00) Ден 2 (23.03.14 08:00 - 24.03.14 08:00)
Ден 3 (24.03.14 08:00 - 25.03.14 08:00) Ден 4 (25.03.14 08:00 - 26.03.14 08:00)
Ден 5 (26.03.14 08:00 - 27.03.14 08:00)

...Ден 3 и Ден 4...
През Ден 1 и Ден 2 България ще попада под влиянието на височинен гребен, атмосферата ще е суха, условията за дълбока конвекция ще бъдат твърде слаби. В същото време... височинна долина над Западна Европа ще се придвижва на изток. В края на Ден 2 очакваме тази долина да е вече над Централна Европа/Централното Средиземноморие, обръщайки се в негативно наклонена през Ден 3, с което да се отключат условия за развитие на по-дълбока конвекция в нашата страна през Ден 3 и Ден 4. Очакванията към момента за коментираните два дни са за конвективен дъжд и слаба гръмотевична дейност. Внимание към Ден 4, когато конвективна дейност ще се развива и през светлата част от денонощието.


вторник, 18 март 2014 г.

Прогноза за 19.03.14


Важи за периода 19.03.14 08:00 - 20.03.14 08:00

...Източна България...
Най-подходящи условия изглежда ще има към късните следобедни-вечерни-нощни часове. В обедните и следобедни часове ще е топло с температури около/над +20С, но и с много сухи ниски и средни слоеве на тропосферата (под 4-5г/кг специфична влажност за слоя 0-1км). В тъмната част от денонощието/първите часове на четвъртък локално, в коментираната част от страната, ще се развие по-дълбока конвекция. Очакваните явления ще бъдат краткотрайни валежи и на второ място слаба гръмотевична дейност.

четвъртък, 6 март 2014 г.

Прогноза за 07.03.14

Важи за периода 07.03.14 08:00 - 08.03.14 08:00

...Части от Южна България/части от Централна България...
Зона с малко по-нестабилна въздушна маса ще доведе до образуването на слаби гръмотевични бури. По-голям потенциал за развитие бихме търсили в следобедните часове, при разкъсвания на облачността. Освен конвективен дъжд, краткотрайна гръмотевична дейност също ще бъде отчетена. В крайните южни части от страната, където според нас ще има най-добри условия за развитие, дребна по размер градушка, макар и при малка вероятност, може да се появи във валежа на някоя от клетките там.

В местата, неотбелязани от зона на риск, бихме обърнали внимание на Югозападна България.

вторник, 4 март 2014 г.

Прогноза за 05.03.14


Важи за периода 05.03.14 08:00 - 06.03.14 08:00

...Части от Западна България/по-голямата част от Южна България...
Височинна долина над Централното Средиземноморие ще продължи да дестабилизира атмосферата над южните части от Европа. Условия за по-дълбока конвекция на територията на страната ще има в отбелязаната с риск Незначителен зона. Водещите явления ще бъдат конвективните валежи и гръмотевичната дейност. Трябва да отбележим, че изолирано, при по-добро развитие на някоя от клетките, дребна по размер градушка няма да бъде изненада.

понеделник, 3 март 2014 г.

Прогноза за 04.03.14


Важи за периода 04.03.14 08:00 - 05.03.14 08:00

...Части от Централна България/Части от Източна България...
Преносът на по-топли и влажни въздушни маси от юг-югоизток ще продължи, дестабилизирайки слабо атмосферата главно в източната част от страната. Там ще присъства и добре изразена зона на приземна конвергенция, което също подкрепя идеята да се отбележат тези части от България. Ще има условия за единични, изолирани конвективни клетки с не голямо вертикално развитие, а свързаните с тях явления ще се ограничат до слаби конвектвивни превалявания и глуха гръмотевична дейност.

неделя, 2 март 2014 г.

Прогноза за 03.03.14


Важи за периода 03.03.14 08:00 - 04.03.14 08:00

...Източна България...
Твърде слаби/изолирани условия за утре, не налагащи поставянето и на риск Незначителен. Известен шанс за конвективен елемент в очакваните валежи има за източната част от страната, където ще е най-добре изразен преноса на по-топли и влажни въздушни маси.

събота, 1 март 2014 г.

Прогноза за 02.03.14

Важи за периода 02.03.14 08:00 - 03.03.14 08:00

...Части от Западна България/Югозападна България...
Първата зона, която прави впечатление в срока на прогнозата. Добре изразена сходимост, както при земята, така и за слоя 0-2км, съчетано с изразен вертикален температурен градиент, отварят шансове за слаба гръмотевична дейност и извалявания, които частично ще бъдат с конвективен характер. Към всичко това се очакват и около 15-20м/с вятърен срез в слоя 0-6км, но заради слабата нестабилност/разминаване с периода, в който нестабилността ще е най-много, не мислим, че той би подпомогнал развитието на някоя от клетките.

...Коридорът Кърджалийска - Русенска/Разградска област...
Това е втората област, която ще коментираме, поради факта, че ще е покрита от добре изразен, захранващ поток в ниската тропосфера от юг-югоизток. Нестабилността тук отново ще е твърде лимитирана и очакваните явления ще са валежите в даден момент да бъдат с конвективен характер и изолирана/слаба гръмотевична дейност.