събота, 22 февруари 2014 г.

Прогноза за 23.02.14


Важи за периода 23.02.14 08:00 - 24.02.14 08:00

...Части от Западна България...
Слаба нестабилност се очаква за крайните западни части от нашата страна. Ясно изразена приземна конвергентна зона привлича вниманието най-вече в Югозападна България. Конвективните клетки по-скоро биха били групирани, с малък потенциал. Очакваните явления ще бъдат конвективните извалявания и гръмотевичната дейност. Малък процент вероятност за съвсем локална, дребна по размер градушка.

...Около зоната с риск Незначителен...
Слаби, разпокъсани условия. Все пак мислим, че локално в Северозападна България, освен вероятността за конвективен характер на валежа, слаба/кратка гръмотевична дейност също може да се очаква.

петък, 21 февруари 2014 г.

Прогноза за 22.02.14


Важи за периода 22.02.14 08:00 - 23.02.14 08:00

...Части от Западна България/части от Централна България...
Височинна долина над Централното Средиземноморие ще дестабилизира атмосферата над Южна Европа. В оградената с риск Незначителен част от България... слабо изразен поток от югозапад в ниската част от тропосферата ще бъде покрит от -24С на 500хПа. Ще има условия за развитие на малко по-дълбока конвекция, но предвид слабата нестабилност, потенциалът на конвективните клетки няма да бъде голям. Очакваните явления ще бъдат конвективен дъжд и слаба гръмотевична дейност.

сряда, 12 февруари 2014 г.

Прогноза за 13.02.14


Важи за периода 13.02.14 08:00 - 14.02.14 08:00

...Части от Южна България/Източна България...
Студен фронт ще се придвижва от запад към нашата страна. Преминавайки през Южна и Източна България в най-топлата част от денонощието, съчетано с до умерен югозападен поток в ниските части на тропосферата... условията тук за развитие на гръмотевични бури изглеждат най-високи. Клетките биха получили по-сериозно вертикално развитие в части от Източна България, където се прогнозира и малка зона на 0-6км вятърен срез със стойности 15м/с. Към момента мислим, че освен явленията гръмотевична дейност и конвективен дъжд, изолирана дребна по размер градушка също не бива да се изключва.

...Части от Западна България/части от Централна България/части от Източна България...
Условията в районите, отбелязани с риск Незначителен, ще бъдат по-слаби/недостатъчни, но бихме поставили акцент върху Рило-Родопския масив, където стръмният температурен градиент между ниските и средни слоеве на тропосферата ще отключи изолирани условия за по-сериозно развитие на някоя буря, кратко живуща. Очакваните явления ще бъдат гръмотевична дейност и конвективен дъжд.

Прогноза за 12.02.14


Важи за периода 12.02.14 20:00 - 13.02.14 08:00

...Западна България/Централна България...
Последните анализи и прогностични модели разкриват област на ниско налягане с център около северното крайбрежие на Адриатическо море. В следващите часове, отслабвайки, тази област и свързан към нея студен фронт ще напредват на изток, засягайки и България. В резултат... във вечерните часове и първите часове на четвъртък над Западна и Централна България ще има условия за развитие на конвективни клетки без особен потенциал. Предвид условията... явленията, свързани с тях, ще бъдат представени от дъжд и локална гръмотевична дейност.