вторник, 8 ноември 2016 г.

Прогноза за 09.11.16


Важи за периода от 06:00 часа на 09.11.16 до 03:00 часа на 10.11.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за интензивен дъжд, гръмотевична дейност ...

... Подробности ...
Долина ще продължи да изпраща топли и влажни въздушни маси към Югоизточна Европа, допълнено от вятър в средната тропосфера със скорост 25-35 м/с. Това очертава този район, като най-интересният през следващото денонощие.

Взимайки написаното по-горе - неустойчива ще е атмосферата над България, особено изразено в оградената част. Високите нива на водата за изваляване и условията някои от клетките да бъдат организирани, групирани, ще доведе на места до по-значителни валежи. Добре изразени ще са и орографските валежи. С изместването на влажната и топла въздушна маса в източна посока, отвъд границите на България, обстановката ще започне да губи конвективния си характер към нощните часове на четвъртък.

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Прогноза за 08.11.16


Важи за периода от 09:00 часа на 08.11.16 до 03:00 часа на 09.11.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Дълговълнова долина ще смъква студени въздушни маси през Северна, към Централна, Западна и Южна Европа, дори до северните райони на Африка. Всичко по-интересно ще се случва в челото на тази долина, която ще пренася тропични въздушни маси към Средиземноморието, Югоизточна Европа, като всичко това ще се покрива от вятър в средната тропосфера със скорост 20-30 м/с. Всичко това отваря коридор с условия за развитие на до силни гръмотевични бури от крайбрежията на Северна Африка, през Балканите, до Украйна.

Като част от този коридор - в очертаната част от страната ще има условия за гръмотевични бури, които, предвид кинематичния профил на обстановката, в на места ще бъдат и с организиран характер, по-добре изразени процеси. Някаква вероятност и за дребна/малка по размер градушка.