сряда, 25 юни 2014 г.

Прогноза за 25.06.14


Важи за периода 25.06.14 09:00 – 26.06.14 09:00

Височинна долина, намираща се над Западното Средиземноморие, ще продължи движението си на изток. Свързаният с нея силен поток, в средните слоеве на тропосферата със скорост 25-35м/с, ще се вклини директно над Югоизточна Европа. Атмосферата в тази част на континента ще е силно неустойчива, с което ще се отключат условия за организирани бури, някои от тях и дълго живущи.

…Зоната с риск Висок…
Прогнозираните в следобедните часове в тази част от България около и малко над +20С точка на оросяване и -50С EL оформят профил на силно неустойчива атмосфера. Прибавяйки и вмъкването на вятър в средната тропосфера със скорост 25-35м/с… при пробиване/разрушаване на задържащия слой (около и над +16С на 850хПа) в тази част от страната ще има условия за развитие на организирани бури, изразени от суперклетки или мултиклетъчни бури. Бурите ще бъдат дългоживущи, подвижни, а условия за конвекция ще има и в нощните часове на четвъртък, 26.06.14. Гръмотевична дейност, силен дъжд, силни пориви на вятъра, придружени от градушка (до 2-2.5см) ще са очакваните явления. Заради намиращата се в близост област на ниско налягане… възходящият поток при някои от бурите ще има условия за ротация в най-ниския 1км, като изолирано, слабо торнадо не бива да се изключва.

…Зоните с риск Среден и риск Нисък…
Тук атмосферата няма да бъде толкова неустойчива, но отново ще има условия за организирани бури. 20-25м/с ще дадат импулс в образуване на суперклетъчни/мултиклетъчни бури, носейки със себе си силни извалявания, силни пориви и градушка (до 2см). Гръмотевичната активност на места ще продължи и през тъмната част от денонощието.

четвъртък, 29 май 2014 г.

Прогноза за 30.05.14


Важи за периода 30.05.14 09:00 – 31.05.14 09:00

Циклонално поле ще продължи да определя неустойчивото време в по-голямата част от Европа с условия за развитие на гръмотевични бури най-вече по източната периферия на континента. Във височина… обширна долина ще покрива почти цяла Европа… свързаният с нея поток от запад в средните слоеве на тропосферата ще даде условия за организирани бури особено в крайните югоизточни части на континента.

…Зоната с риск Нисък…
Влажни въздушни маси ще се пренасят най-вече към Централна/Източна България, намирайки резултат в около 30мм PW в следобедните часове. Взимайки и предвид, че образувалите се бури ще бъдат бавно подвижни… на места е възможно да паднат по-продължителни/обилни валежи, които да бъдат придружени в даден момент от градушка под 2см в диаметър. Макар и с не този интензитет, конвективният елемент на обстановката ще се запази и във вечерните часове на петък/нощните часове на събота.

…Зоната с риск Незначителен…
Акцентът тук ще бъде върху продължителните валежи и на второ място върху гръмотевичната дейност. Бурите ще бъдат бавно подвижни, групирани, с не такова вертикално развитие като тези от зоната с риск Нисък. С навлизане в тъмната част от деня обстановката ще изгуби своя конвективен елемент.

вторник, 27 май 2014 г.

Прогноза за 27.05.14


Важи за периода 27.05.14 09:00 – 28.05.14 09:00

Всичко по-интересно през срока на прогнозата ще се случва в Централна, Източна и Югоизточна Европа, покрити от обширно циклонално поле, съчетано с високи следобедни температури.

…Зоната с риск Нисък…
Лишени от динамика условия (до около 10м/с вятърен срез 0-6км), но пък 15-20С точка на оросяване и високите температури в следобедните часове (+26С… +31С) ще намерят резултат в около и над 1000J MLCAPE. Образувалите се бури ще бъдат от пулсиращ тип, сравнително неподвижни, като интензивна гръмотевична дейност, резки извалявания и градушка около и малко над 2-2.5см в диаметър може да бъде очаквано. С навлизането в тъмната част от денонощието/отслабване на слънчевото греене… бурите ще губят потенциал, но остатъчна по-дълбока конвекция е възможно съвсем локално в тази част от деня.

…Зоната с риск Незначителен…
По-локални ще бъдат тук условията за дълбока конвекция… в части по поречието на Дунав и Горнотракийската низина - и с труден старт. Образувалите се бури в местата извън зоните с риск Нисък ще бъдат почти стационарни, краткоживущи, с пик в развитието си към по-късните следобедни часове. Освен по-кратките интензивни извалявания… градушка под 2см в диаметър също може да бъде очаквана.

сряда, 21 май 2014 г.

Прогноза за 22.05.14


Важи за периода 22.05.14 09:00 – 23.05.14 09:00

Динамиката в срока на периода ще стои далеч от България… под влиянието на височинна долина – главно над крайните западни и северни части от Европа. Югоизточният пренос към Източна Европа и вътрешността на континента, ще доведе до около и над 1000J MLCAPE в следобедните часове, подкрепяйки условия за гръмотевични бури.

…Зоната с риск Незначителен…
В тази част от страната ще има условия за развитието на дълбока конвекция. Вниманието ще бъде насочено най-вече около и по планинските райони. Образувалите се бури ще бъдат пулсиращи, сравнително кратко живущи и стационарни. По-организирани е възможно да бъдат тези, образували се над крайните западни части от България, където се вмъква около 10м/с вятърен срез в най-ниските 6км. Валежите ще бъдат кратки, локално силни. Височината на „мократа“ нулева изотерма (около 2000-2500м) ще е подходяща и за поява на градушка… предвид условията – до дребна по размер (до 2см в диаметър).

вторник, 13 май 2014 г.

Прогноза за 14.05.14


Важи за периода 14.05.14 09:00 – 15.05.14 09:00

Обширна височинна долина, разпростираща се от Северозападна до Южна Европа, ставайки все по-видимо негативно наклонена, ще продължи движението си на изток. Свързан към тази долина височинен поток в средната тропосфера със скорост 25-35м/с ще премине над Югоизточна Европа. При земната повърхност… центърът на дълбок циклон се очаква да бъде позициониран някъде над територията на България, осигурявайки високи стойности на вятърния срез в ниските части на тропосферата.

…Зоната с риск Среден…
Изходящ поток в средната тропосфера пред коментираната височинна долина ще се вклини над централните и източни части от България със скорост до 30м/с. В комбинация със силно неустойчивата атмосфера (особено) в следобедните часове… ще се отключат условия за организирани гръмотевични бури. Част от бурите ще бъдат със суперклетъчен/мултиклетъчен характер. В подкрепа за това идват високите стойности и на параметъра, оценяваш вероятността за ротиращ възходящ поток, бъдейки в границите 200-300м2/с2. Не бива да бъдат подценявани наличните 10-12.5м/с вятърен срез в най-ниските 1000 метра… там, където успеят да се съчетаят с ниските бази на облаците, фуниевидни облаци/слабо торнадо (до ЕФ-1) може да бъде отбелязано. Друго, което ще отбележим за тази част от страната, е вероятната дребна/средна по размер градушка (около и над 2.5см в диаметър на места), силни конвективни пориви по време на бурите и силни извалявания. Ще има условия, макар и в по-слаба степен, активността да продължи и във вечерните/нощните часове.

…Зоната с риск Нисък…
Части от тази зона ще бъдат покрити до около 20-25м/с поток на 500хПа, съчетани с едва до около 400-500 джаула MLCAPE. Бурите тук също биха били сравнително организирани, макар и на пръв поглед с малко по-слаб потенциал. Малка по размер градушка (до 2.5см в диаметър), конвективни извалявания и интензивна гръмотевична дейност може да бъде очаквано. В източната част на тази зона, активността ще се запази и във вечерните/нощните часове.

понеделник, 12 май 2014 г.

Прогноза за 12.05.14


Важи за периода 12.05.14 13:00 - 13.05.14 09:00

Негативно наклонена долина във височина, разпростираща се от северозападните до централните и южни части от Европа, продължава своето движение на изток. При земната повърхност... студен фронт, свързан с циклонална област над Северна/Източна Европа, прогресира към източните/югоизточните части от континента.

...Зоната с риск Нисък...
Наличната динамика в атмосферата (свързан с височинна долина поток в средната тропосфера със скорост около 20м/с) ще срещне добре затоплени и влажни въздушни маси настанени в нашата страна (в следобедните часове около/над +25С и точка на оросяване около/над +16С), отключвайки се условия за локално добре развити гръмотевични бури. Шансът да бъдат организирани не е за подценяване, като на лице са условия някои от тях да бъдат с мултиклетъчен/суперклетъчен характер. Това, което може да се очаква, е силен валеж, силни конвективни пориви по време на бурите и малка по размер градушка (до 2см в диаметър).

неделя, 4 май 2014 г.

Прогноза за 05.05.14


Важи за периода 05.05.14 09:00 - 06.05.14 09:00

Височинна долина ще бъде позиционирана над Южните Балкани, докато по свързан с циклон в Европейска Русия студен фронт, ще се развива гръмотевична дейност от Русия до Южните Балкани.

...Зоната с риск Незначителен...
Коментираният студен фронт се очаква да засегне и България... около 7-8г/кг специфична влажност за най-ниските 500 метра и около +12С... +14С точка на оросяване в следобедните часове, ще отключат условия за развитие на по-дълбока конвекция. Тя ще бъде подпомогната и от наличието на вятърен срез в най-ниските 6км, с което бурите биха получили допълнителен импулс. Въпреки това... освен по-интензивните извалявания (около 20-24л PW за коментираната част от деня), трудно би било да падне градушка с големина по-голяма от маслина, череша.

Прогноза за 04.05.14


Важи за периода 04.05.14 09:00 - 05.05.14 09:00

Височинна долина, намираща се във вечерните часове на събота, 03.05.14, над Централното Средиземноморие, ще продължи движението си на изток. Свързаният с нея поток със скорост 20-35м/с, ще преминава над крайните югоизточни части от Балканския п-ов, закачайки и източните части от България.

...Зоните с риск Нисък...
Сравнително организирани бури се очакват тук. Неустойчивата атмосфера, особено в следобедните часове, ще бъде допълнена от 10-15м/с вятърен срез, давайки условия за бързо развитие на бурите. В низходящия поток на някоя от тях може да бъде очаквана и малка по размер (маслина) градушка. В зоната, ограждаща Северозападна и част от Централна България, в следобедните часове се очаква и около 24мм Precipitable Water... взимайки предвид и очакваната конвергенция за най-ниските 2км... локално по-интензивни валежи също може да бъдат отчетени. Във втората зона, ограждаща части от Североизточна България, ще има условия за по-силни конвективни пориви.

...Зоната с риск Незначителен...
Под 500 джаула MLCAPE в следобедните часове и предимно пулсиращи ще бъдат образувалите се бури. Дребна/малка по размер градушка може да бъде отбелязана. В Източна България моделите прогнозират силно неустойчива атмосфера, допълнена от около 20м/с югозападен поток в средната тропосфера... в ниските слоеве на тропосферата обаче, се очаква джоб от много сух въздух, който би лимитирал възможността за развитие на силни бури или въобще за стартиране на бури. Тази част на страната по-скоро бихме я отбелязали, като потенциална за силни конвективни пориви, ако някоя клетка успее да се развие тук.

петък, 2 май 2014 г.

Прогноза за 03.05.14


Важи за периода 03.05.14 09:00 - 04.05.14 09:00

Височинна долина над Централното Средиземноморие в следващите ден-два ще се придвижва бавно на изток, динамизирайки атмосферата в тази част на Европа. Свързаният с нея югозападен поток със скорост 20-40м/с ще премине директно през Балканите, увеличавайки потенциала на гръмотевичните бури.

...Зоната с риск Нисък...
В следобедните часове, в периода с най-високите температури и неустойчива атмосфера, 10-15м/с вятърен срез 0-6км ще засегне тази част от България. Освен представен със скорост, той ще е представен и от смяна на посоката с височина в първата зона в Западна България. Това би увеличило потенциала в някой от възходящите потоци на образувалите се конвективни клетки... с вероятност за по-дълго живущи бури. Екстремни явления трудно може да бъдат очаквани, с поява на малка по размер градушка (маслина). Към коментара по-горе, за втората зона в Югоизточна България, се прибавят и условията за по-силни конвективни пориви по време на бурите.

...Зоната с риск Незначителен...
По-слабо организирани/с по-кратък живот бури се очаква за тук. Локално, дребна по размер градушка може да бъде отчетена, както и по-силни конвективни пориви в източната част на отбелязаната зона. Бурите ще губят бързо потенциала си, конвективните превалявания ще бъдат сравнителни кратки.

сряда, 30 април 2014 г.

Прогноза за 01.05.14


Важи за периода 01.05.14 09:00 - 02.05.14 09:00

Нова късовълнова долина във височина ще премине през Южните Балкани, с максимум скорост на свързания с нея поток над Южна Гърция.

...Зоната с риск Незначителен...
Образувалите се на територията на България бури ще бъдат от пулсиращ тип, неорганизирани и бавно подвижни. На места ще има условия за по-продължителни/обилни валежи. При достатъчно дестабилизация на атмосферата, потенциалът на някоя от конвективните клетки би бил по-голям и дребна по размер градушка няма да бъде изненада.

неделя, 27 април 2014 г.

Прогноза за 28.04.14


Важи за периода 28.04.14 09:00 - 29.04.14 09:00

...Зоната с риск Незначителен...
Около +12С точка на оросяване в следобедните часове/приземна конвергенция в тази част от страната, съчетано с прогнозирани около и под -50С EL, фокусират вниманието за отбелязаната част от страната. Очакваме тук бури да започнат да се образуват в ранните следобедни часове, продължавайки до ранните вечерни часове. Бурите ще бъдат неорганизирани, пулсиращи и бавно подвижни. Предвид това... наред с гръмотевичната дейност, акцент ще поставим и върху възможните по-продължителни конвективни извалявания. На последно място ще поставим вероятността за дребна по размер градушка (грах - грах/малка маслина).

...Извън зоната с риск Незначителен...
Бури с не особен потенциал/краткоживущи, носещи гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, се очакват предимно над/около планинските райони.

четвъртък, 24 април 2014 г.

Прогноза за 24.04.14


Важи за периода 24.04.14 12:00 - 25.04.14 09:00

...Зоните с риск Нисък...
Около приземни +15С... +16С точка на оросяване и добре изразен вертикален температурен градиент в ниската-средната част на тропосферата... ще дадат условия, в отбелязаните части от страната с риск Нисък, някоя от образувалите се бури тук да получат доста добро вертикално развитие. Особено в Северна България бурите биха били по-скоро пулсиращи, но малка по размер градушка, към гръмотевичната дейност и конвективните извалявания, може да бъде очаквана. В тази част на страната (зоната с риск Нисък в Северна България) прави впечатление сравнително високите стойности на водността, сумирани до височина 300хПа, специфична влажност за най-ниските 500 метра от тропосферата със стойности 9-10г/кг... с очакваните сравнително бавно подвижни бури и че в тази част от страната вече паднаха значителни валежи в последните два дни... локални, по-продължителни конвективни извалявания до края на срока на прогнозата, носейки шанс за локални наводнения, може да бъдат очаквани.

...Зоната с риск Незначителен...
Тази част от страната ще бъде покрита от -50С EL, като условия за дълбока конвекция ще има и тук. Макар очакваните бури да бъдат по-скоро кратко живущи, към гръмотевичната дейност и конвективните валежи, дребна по размер градушка също може да бъде добавена към очакваните явления. Бурите ще губят своя потенциал с навлизането в тъмната част от денонощието.

сряда, 23 април 2014 г.

Прогноза за 23.04.14Важи за периода 23.04.14 09:00 - 24.04.14 09:00

...Зоните с риск Незначителен...
Две по-значими зони отбелязваме за срока на прогнозата.

Първата е в Северна България. Неустойчивост, изразена в няколкостотин джаула MLCAPE, се прогнозира в следобедните часове (добре изразен вертикален температурен градиент в ниската/средната част на тропосферата). В тази част на деня образувалите се бури биха имали добро развитие, но пък най-вероятно и не толкова дълъг живот. Очакваните явления ще бъдат гръмотевичната дейност, конвективните извалявания и малка по размер градушка. Друго за отбелязване тук са високите стойности на водността в атмосферния стълб до 300хПа в късните следобедни/вечерни часове, което, съчетано със зоните на конвергенция (приземна и за слоя 0-2км), би дало условия за по-обилни/продължителни конвективни валежи до нощните часове на 24.04.

Втората зона с коментар е в Южна България. Тук впечатление прави наличието на 15-20м/с вятърен срез 0-6км, който би допринесъл за малко по-организирания характер при някоя от образувалите се бури. Конвективни извалявания, гръмотевична дейност и дребна/малка по размер градушка може да бъде очаквано.

понеделник, 21 април 2014 г.

Прогноза за 22.04.14


Важи за периода 22.04.14 09:00 - 23.04.14 09:00

...Зоната с риск Нисък...
Точно в периода от деня с най-силно слънчево греене, се прогнозира присъствието на малка зона с вятър в средната част на тропосферата до 20м/с, който ще си взаимодейства със сравнително нестабилната атмосфера. Образувалите се бури тук биха получили известна възможност да бъдат организирани, носещи със себе си гръмотевична дейност, конвективни извалявания и малка по размер градушка.

...Зоната с риск Незначителен...
Малко по-краткоживущи, с по-слаб потенциал биха били бурите тук, които ще започнат да се образуват в следобедните часове. Конвективната активност тук, особено в Североизточна България, има условия да продължи и до по-късните вечерни часове. Очакваните явления ще бъдат гръмотевичната дейност, по-силни конвективни извалявания и локално дребна по размер градушка.

събота, 19 април 2014 г.

Прогноза за 20.04.14


Важи за периода 20.04.14 09:00 - 21.04.14 09:00

...Зоната с риск Незначителен...
В следобедните часове, при разкъсвания на облачността, в оградената част от страната ще има условия за развитие на гръмотевични бури, бавно подвижни и отслабващи със залязването на слънцето. Слабите ветрове във височина, подкрепено от не така стръмния температурен градиент, ще лимитира потенциала на образувалите се бури. Все пак... освен конвективните извалявания и гръмотевичната дейност, дребна/малка по размер градушка също може да бъде отчетена.

вторник, 15 април 2014 г.

Прогноза за 16.04.14


Важи за периода 16.04.14 09:00 - 17.04.14 09:00

...Части от Южна България/части от Източна България...
Последните прогностични карти на UKMO позиционират за утре топъл фронт някъде по остта Централна Южна България - Североизточна България, подкрепен от до 20м/с поток в средната част на тропосферата, свързан с височинна долина над Средиземноморието. В отбелязаната с риск Незначителен зона ще има условия някоя от бурите да получи по-добро развитие, носейки със себе си гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна или малка по размер градушка (грах, малка маслина). Трябва да отбележим и добре изразеният южен поток в ниската част от тропосферата, като малко по-продължително конвективно изваляване също не бива да се изключва в коментираната зона.

понеделник, 14 април 2014 г.

Прогноза за 15.04.14


Важи за периода 15.04.14 09:00 - 16.04.14 09:00

...Централна Южна България/Югоизточна България...
Фокусът за срока на прогнозата ще бъде върху коридора Смолянска - Бургарска област, разположен върху добре изразена зона на приземна сходимост и покрит от вятърен срез 0-6км височина със стойности 10-15м/с. Очакваме бурите тук да бъдат най-активни в следобедните и ранните вечерни часове, като с отслабването на слънчевото греене/навлизане в тъмната част от денонощието, техният потенциал също ще отслабва. Освен гръмотевична дейност и конвективни валежи, възходящият поток на бурите ще бъде достатъчен, локално да падне и дребна или малка по размер градушка (грах, малка маслина).

Извън зоната с риск Незначителен гръмотевична дейност ще се развива около/над планинските райони и части от Североизточна България. В нощните часове на сряда (16.04.14) все още слаба гръмотевична дейност и конвективни валежи ще са възможни над части от Западна и Централна България.

вторник, 8 април 2014 г.

Прогноза за 09.04.14


Важи за периода 09.04.14 09:00 - 10.04.14 09:00

...Западна България/части от Централна България...
Височинен гребен, покриващ Югоизточна Европа, ще продължи да държи слаби условията за развитие на гръмотевични бури. Орографията/високите нива приземна конвергенция ще дадат шанс за развитие на по-дълбока конвекция главно над/около планинските райони. Бурите биха били с кратък живот, носещи краткотрайни конвективни извалявания и гръмотевична дейност.

През Централна към Източна Европа ще се придвижва студен фронт, като с неговото навлизане на територията на България... във вечерните и нощни часове очакваме слаба гръмотевична дейност и в местата с по-ниска надморска височина.

понеделник, 7 април 2014 г.

Прогноза за 08.04.14


Важи за периода 08.04.14 09:00 - 09.04.14 09:00

...Крайните части на Югозападна България...
Гребен във височина ще продължи своето разширение на североизток, покривайки по-голямата част от Източна Европа... условията за развитие на по-дълбока конвекция отново ще бъдат концентрирани над/около планинските райони. С пика на слънчевото греене... изолирани, слаби бури ще носят със себе си най-вече краткотрайни извалявания и на второ място - гръмотевична дейност.

неделя, 6 април 2014 г.

Прогноза за 07.04.14


Важи за периода 07.04.14 09:00 - 08.04.14 09:00

...Крайните части на Западна България/Югозападна България...
Височинна долина, намираща се над Югоизточна Европа, продължава своето движение на изток, носейки някакви шансове за слаба гръмотевична дейност в България. Това очакваме да се случи най-вече над и около планинските части от Западна/Югозападна България. Образувалите се бури ще бъдат краткоживущи, от пулсиращ тип. Краткотраен дъжд и слаба гръмотевична дейност ще бъдат очакваните явления.

сряда, 26 март 2014 г.

Прогноза за 27.03.14


Важи за периода 27.03.14 08:00 - 28.03.14 08:00

Затворена висока долина над Централна и Южна Италия/Централното Средиземноморие ще създаде условия за развитие на гръмотевични бури в южните части от континента. Около и малко над средни положителни стойности на относителната завихреност за Южната Италия и Адриатическо море, ще намери резултат в развитие на дълбока конвекция и локални обилни извалявания за споменатите райони.

...Източна България...
Свързаният с коментираната височинна долина югозападен поток в ниската част от тропосферата и зона с около 7г/кг специфична влажност в слоя 0-1км покриват източната част от нашата страна, осигурявайки достатъчно нестабилност за развитие на гръмотевични бури. Локално... някои от тях биха получили и по-сериозно вертикално развитие, като освен гръмотевична дейност и конвективен валеж, дребна по размер градушка също може да се очаква.

...Части от Западна България/части от Централна България...
Значително по-слаби на пръв поглед условия тук. Все пак... орографията и добре изразената конвергенция в най-ниската част на тропосферата ще създадат, макар и изолирани, условия за дълбока конвекция.

неделя, 23 март 2014 г.

Прогноза за 24.03.14


Важи за периода 24.03.14 08:00 - 25.03.14 08:00

Височинна долина, разпростираща се от северните области на Европа до Средиземноморието, и добре изразен студен фронт, прогресиращ бавно на изток, ще продължат да дестабилизират атмосферата в южните части на континента.

...Западна България/части от Централна България...
За разглежданата част от България... предфронтална конвекция изглежда по-малко вероятна или няма да е така значима. Всичко по-сериозно изглежда, че ще се случва с навлизането на студения фронт. В зоната с риск Нисък конвективните клетки биха получили доста добро вертикално развитие, подкрепени и от вятърен срез 0-6км със стойности 20-25м/с, който ще увеличи техния потенциал и живот. Освен върху гръмотевичната дейност... добре изразената конвергенция в най-ниската част от тропосферата и около средни стойности на воднимост в слоя до 300хПа, ни карат да поставим акцент и върху евентуалните по-обилни извалявания по време на бурите. Последният акцент тук ще е за очакваната дребна или малка по размер градушка и по-силни конвективни пориви.

...Части от Централна България/части от Източна България...
До края на срока на прогнозата, в тъмната част от денонощието, очакваме развитие на дълбока конвекция през Централна до Източна България. Бурите тук ще бъдат по-слабо вертикално развити, с по-малък потенциал. Очаквани явления - гръмотевична дейност и конвективен валеж, с условия за добри извалявания в източната част от зоната с риск Незначителен.

петък, 21 март 2014 г.

Изгледи за следващите 5 дни


Важи за периода 22.03.14 08:00 - 27.03.14 08:00

Ден 1 (22.03.14 08:00 - 23.03.14 08:00) Ден 2 (23.03.14 08:00 - 24.03.14 08:00)
Ден 3 (24.03.14 08:00 - 25.03.14 08:00) Ден 4 (25.03.14 08:00 - 26.03.14 08:00)
Ден 5 (26.03.14 08:00 - 27.03.14 08:00)

...Ден 3 и Ден 4...
През Ден 1 и Ден 2 България ще попада под влиянието на височинен гребен, атмосферата ще е суха, условията за дълбока конвекция ще бъдат твърде слаби. В същото време... височинна долина над Западна Европа ще се придвижва на изток. В края на Ден 2 очакваме тази долина да е вече над Централна Европа/Централното Средиземноморие, обръщайки се в негативно наклонена през Ден 3, с което да се отключат условия за развитие на по-дълбока конвекция в нашата страна през Ден 3 и Ден 4. Очакванията към момента за коментираните два дни са за конвективен дъжд и слаба гръмотевична дейност. Внимание към Ден 4, когато конвективна дейност ще се развива и през светлата част от денонощието.


вторник, 18 март 2014 г.

Прогноза за 19.03.14


Важи за периода 19.03.14 08:00 - 20.03.14 08:00

...Източна България...
Най-подходящи условия изглежда ще има към късните следобедни-вечерни-нощни часове. В обедните и следобедни часове ще е топло с температури около/над +20С, но и с много сухи ниски и средни слоеве на тропосферата (под 4-5г/кг специфична влажност за слоя 0-1км). В тъмната част от денонощието/първите часове на четвъртък локално, в коментираната част от страната, ще се развие по-дълбока конвекция. Очакваните явления ще бъдат краткотрайни валежи и на второ място слаба гръмотевична дейност.

четвъртък, 6 март 2014 г.

Прогноза за 07.03.14

Важи за периода 07.03.14 08:00 - 08.03.14 08:00

...Части от Южна България/части от Централна България...
Зона с малко по-нестабилна въздушна маса ще доведе до образуването на слаби гръмотевични бури. По-голям потенциал за развитие бихме търсили в следобедните часове, при разкъсвания на облачността. Освен конвективен дъжд, краткотрайна гръмотевична дейност също ще бъде отчетена. В крайните южни части от страната, където според нас ще има най-добри условия за развитие, дребна по размер градушка, макар и при малка вероятност, може да се появи във валежа на някоя от клетките там.

В местата, неотбелязани от зона на риск, бихме обърнали внимание на Югозападна България.

вторник, 4 март 2014 г.

Прогноза за 05.03.14


Важи за периода 05.03.14 08:00 - 06.03.14 08:00

...Части от Западна България/по-голямата част от Южна България...
Височинна долина над Централното Средиземноморие ще продължи да дестабилизира атмосферата над южните части от Европа. Условия за по-дълбока конвекция на територията на страната ще има в отбелязаната с риск Незначителен зона. Водещите явления ще бъдат конвективните валежи и гръмотевичната дейност. Трябва да отбележим, че изолирано, при по-добро развитие на някоя от клетките, дребна по размер градушка няма да бъде изненада.

понеделник, 3 март 2014 г.

Прогноза за 04.03.14


Важи за периода 04.03.14 08:00 - 05.03.14 08:00

...Части от Централна България/Части от Източна България...
Преносът на по-топли и влажни въздушни маси от юг-югоизток ще продължи, дестабилизирайки слабо атмосферата главно в източната част от страната. Там ще присъства и добре изразена зона на приземна конвергенция, което също подкрепя идеята да се отбележат тези части от България. Ще има условия за единични, изолирани конвективни клетки с не голямо вертикално развитие, а свързаните с тях явления ще се ограничат до слаби конвектвивни превалявания и глуха гръмотевична дейност.

неделя, 2 март 2014 г.

Прогноза за 03.03.14


Важи за периода 03.03.14 08:00 - 04.03.14 08:00

...Източна България...
Твърде слаби/изолирани условия за утре, не налагащи поставянето и на риск Незначителен. Известен шанс за конвективен елемент в очакваните валежи има за източната част от страната, където ще е най-добре изразен преноса на по-топли и влажни въздушни маси.

събота, 1 март 2014 г.

Прогноза за 02.03.14

Важи за периода 02.03.14 08:00 - 03.03.14 08:00

...Части от Западна България/Югозападна България...
Първата зона, която прави впечатление в срока на прогнозата. Добре изразена сходимост, както при земята, така и за слоя 0-2км, съчетано с изразен вертикален температурен градиент, отварят шансове за слаба гръмотевична дейност и извалявания, които частично ще бъдат с конвективен характер. Към всичко това се очакват и около 15-20м/с вятърен срез в слоя 0-6км, но заради слабата нестабилност/разминаване с периода, в който нестабилността ще е най-много, не мислим, че той би подпомогнал развитието на някоя от клетките.

...Коридорът Кърджалийска - Русенска/Разградска област...
Това е втората област, която ще коментираме, поради факта, че ще е покрита от добре изразен, захранващ поток в ниската тропосфера от юг-югоизток. Нестабилността тук отново ще е твърде лимитирана и очакваните явления ще са валежите в даден момент да бъдат с конвективен характер и изолирана/слаба гръмотевична дейност.

събота, 22 февруари 2014 г.

Прогноза за 23.02.14


Важи за периода 23.02.14 08:00 - 24.02.14 08:00

...Части от Западна България...
Слаба нестабилност се очаква за крайните западни части от нашата страна. Ясно изразена приземна конвергентна зона привлича вниманието най-вече в Югозападна България. Конвективните клетки по-скоро биха били групирани, с малък потенциал. Очакваните явления ще бъдат конвективните извалявания и гръмотевичната дейност. Малък процент вероятност за съвсем локална, дребна по размер градушка.

...Около зоната с риск Незначителен...
Слаби, разпокъсани условия. Все пак мислим, че локално в Северозападна България, освен вероятността за конвективен характер на валежа, слаба/кратка гръмотевична дейност също може да се очаква.

петък, 21 февруари 2014 г.

Прогноза за 22.02.14


Важи за периода 22.02.14 08:00 - 23.02.14 08:00

...Части от Западна България/части от Централна България...
Височинна долина над Централното Средиземноморие ще дестабилизира атмосферата над Южна Европа. В оградената с риск Незначителен част от България... слабо изразен поток от югозапад в ниската част от тропосферата ще бъде покрит от -24С на 500хПа. Ще има условия за развитие на малко по-дълбока конвекция, но предвид слабата нестабилност, потенциалът на конвективните клетки няма да бъде голям. Очакваните явления ще бъдат конвективен дъжд и слаба гръмотевична дейност.

сряда, 12 февруари 2014 г.

Прогноза за 13.02.14


Важи за периода 13.02.14 08:00 - 14.02.14 08:00

...Части от Южна България/Източна България...
Студен фронт ще се придвижва от запад към нашата страна. Преминавайки през Южна и Източна България в най-топлата част от денонощието, съчетано с до умерен югозападен поток в ниските части на тропосферата... условията тук за развитие на гръмотевични бури изглеждат най-високи. Клетките биха получили по-сериозно вертикално развитие в части от Източна България, където се прогнозира и малка зона на 0-6км вятърен срез със стойности 15м/с. Към момента мислим, че освен явленията гръмотевична дейност и конвективен дъжд, изолирана дребна по размер градушка също не бива да се изключва.

...Части от Западна България/части от Централна България/части от Източна България...
Условията в районите, отбелязани с риск Незначителен, ще бъдат по-слаби/недостатъчни, но бихме поставили акцент върху Рило-Родопския масив, където стръмният температурен градиент между ниските и средни слоеве на тропосферата ще отключи изолирани условия за по-сериозно развитие на някоя буря, кратко живуща. Очакваните явления ще бъдат гръмотевична дейност и конвективен дъжд.

Прогноза за 12.02.14


Важи за периода 12.02.14 20:00 - 13.02.14 08:00

...Западна България/Централна България...
Последните анализи и прогностични модели разкриват област на ниско налягане с център около северното крайбрежие на Адриатическо море. В следващите часове, отслабвайки, тази област и свързан към нея студен фронт ще напредват на изток, засягайки и България. В резултат... във вечерните часове и първите часове на четвъртък над Западна и Централна България ще има условия за развитие на конвективни клетки без особен потенциал. Предвид условията... явленията, свързани с тях, ще бъдат представени от дъжд и локална гръмотевична дейност.

събота, 25 януари 2014 г.

Прогноза за 26.01.14


Важи за периода 26.01.14 06ГМТ - 27.01.14 06ГМТ

...Части от Южна България...
Последните обновления на моделите продължават да залагат на  обилни валежи за части от Южна България. В оградената зона ще има условия за развитие на конвективни облаци с не голямо вертикално развитие. Температурният профил късните следобедни часове/ранни вечерни часове ще премине в благоприятен за преминаване на дъжда в снеговалеж, който според нас ще задържи конвективния си характер. Тук очакваме снегът да бъде тежък/мокър, като в най-интензивната си част да носи намалена видимост и бързо натрупване при подходящи приземни температури.

петък, 24 януари 2014 г.

Прогноза за 25.01.14


Важи за периода 25.01.14 06ГМТ - 26.01.14 06ГМТ

...Части от Южна България/части от Източна България...
Долина във височина, разположена над Централното Средиземноморие, ще продължи да определя динамичното време в южната част от Европа. За България най-добри условия за развитие на конвективна дейност ще има в коридора област Кърджали - област Добрич, покрит от захранващ във височина поток от югозапад. Освен наличието на стръмен температурен градиент (ниски-средни слоеве в тропосферата), обстановката ще получи импулс от очакваните по-високи стойности на относителната завихреност. В резултат на това... в края на срока на прогнозата в отбелязаните с риск Незначителен зони може да бъдат отчетен 50+ л/м2 валеж, който в голямата си част да е с конвективен характер. В зоната с риск Незначителен за части от Източна България слаба гръмотевична дейност няма да бъде изненада.

...Части от Централна Северна България...
Агресивно със силен вятър от север-североизток при земята ще нахлуват студени въздушни маси, понижавайки температурите под 0С. При очаквания пренос на по-топли и влажни въздушни маси във височина... валежите в тази част от страната временно могат да бъдат от леден дъжд.

четвъртък, 23 януари 2014 г.

Прогноза за 24.01.14


Важи за периода 24.01.14 06ГМТ - 25.01.14 06ГМТ

През срока на прогнозата слаба конвективна дейност е възможна за части от Югоизточна България. Облаците ще имат твърде слабо вертикално развитие, кратък живот и много нисък потенциал. Концентираме се върху тази част от страната заради вероятния конвективен елемент в очакваните валежи.

сряда, 22 януари 2014 г.

Прогноза за 23.01.14


Важи за периода 23.01.14 06ГМТ - 24.01.14 06ГМТ

Западният/северозападният пренос във височина ще продължи, държейки ниско шанса за сериозна конвективна дейност. Все пак... условия за конвективен елемент в очакваните превалявания в срока на прогнозата, ще има за Югозападна България. Образувалите се клетки ще бъдат сравнително подвижни, но с кратък живот и не голямо вертикално развитие. Към обстановката се прогнозира и 0-6км вятърен срез (до 15м/с), който би увеличил потенциала на някоя от образувалите се конвективни клетки.

вторник, 21 януари 2014 г.

Прогноза за 22.01.14


Важи за периода 22.01.14 06ГМТ - 23.01.14 06ГМТ

В срока на прогнозата потокът ще бъде обърнат от запад-северозапад, понижавайки шанса за конвективна дейност. За отбелязване ще бъдат югозападните и североизточните части от нашата страна, където е възможно да превали конвективно. Клетките ще бъдат с пулсиращ характер, с кратък живот.

понеделник, 20 януари 2014 г.

Прогноза за 21.01.14


Важи за периода 21.01.14 06ГМТ - 22.01.14 06ГМТ

...Части от Централна  България/части от Североизточна България...
Обширна долина във височина и свързан към нея юг-югозападен поток ще продължат преноса на по-топли въздушни маси над Източното Средиземноморие/Балканския п-ов. В България добре изразена приземна конвергенция се прогнозира за части от Централна и Североизточна България, като именно това са местата, които привличат внимание. Ще има условия за не много развити във височина бури, подвижни и с не дълъг живот. Очакваните явления ще бъдат валежите и кратка гръмотевична дейност.

Конвективна дейност, недостатъчна за риск Незначителен, ще има най-вече над Югозападна България с водещо явление валежите.