петък, 8 юни 2018 г.

Прогноза за 09.06.18

Важи за периода от 12:00 часа на 09.06.18 до 06:00 часа на 10.06.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна по размер градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности...
Високият циклон, намиращ се в момента над Адриатическо море/Западните Балкани, ще се придвижва на изток, позиционирайки се утре над нашата част от полуострова. Това, в комбинация с доста богат на влага граничен слой (до 14 г/кг специфична влажност), ще отвори условия за развитие на до силни, организирани, потенциално и с по-дълъг живот бури. Това се подкрепя и от прогнозирания в слоя 0-6 км вятърен срез до 15 м/с. При "разбиване" на задържащия слой (до 18С на 850 хПа), клетките ще се развиват много бързо, като в зрялата си фаза ще носят интензивен на места дъжд и гръмотевична дейност, градушка. Базите изглежда ще бъдат по-скоро високи, при което силни конвективни пориви/микробурст прояви също могат да се очакват. Процесите ще останат активни и в тъмната част от срока на прогнозата, а на места в оградената част от страната ще има условия за акумулиране на по-големи количества валеж.

неделя, 3 юни 2018 г.

Прогноза за 04.06.18

Важи за периода от 09:00 часа на 04.06.18 до 03:00 часа на 05.06.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Налягането ще се понижи, атмосферата остава неустойчива. Плитък център на ниско налягане се чертае за източната част от страната (GFS), който допълнително би подсилил наличните условия, за старт на образуване на гръмотевични бури. Предвид очаквания вятърен срез (до 10 м/с в слоевете 0-3 км и 0-6 км) и локално по-високата потенциална енергия, явленията по някои от тях е възможно да бъдат за кратко интензивни. По присъстващия и през срока на тази прогноза северозападен-западен поток, части от страната пак биха били засегнати от бури, идващи от Сърбия и Румъния. Шанс на места процесите да останат активни и слез залез слънце.

събота, 2 юни 2018 г.

Прогноза за 03.06.18

Важи за периода от 12:00 часа на 03.06.18 до 21:00 часа на 03.06.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Още един ден с условия за образуване на бури, които по-скоро ще бъдат кратко живущи, бавно подвижни или стационарни, някои за кратко по-интензивни. Основни места за наблюдения ще са планинските райони, но на по-късен етап и някои равнинни райони (като Североизточна България). Вероятност образували се в Румъния бури да засегнат някои северни части от страната.