събота, 31 август 2013 г.

Прогноза за 01.09.13


Важи за периода 010913 06гмт - 020913 06гмт

Долина във височина (над северните и централни части на Европа) и студен фронт при земята (прогресиращ на юг през западните и централни части на Европа) ще определят всичко по-интересно за времето на Стария континент. Очаква се развитие на гръмотевични бури по този студен фронт. Под влиянието на обширна област от високо налягане (с център, западно от Великобритания) времето над крайните западни части на континента ще е сравнително спокойно, даже и горещо над югозападните части.

...България...
Бедна на влага най-ниска/приземна част на атмосферата (под +9С температура на оросяване на 2 метра височина) се очаква за най-топлата част от денонощието, в пика на слънчевото греене, орязвайки отново условията за развитие на сериозни и дори някакви гръмотевични бури. Образувалите се през срока на прогнозата клетки ще бъдат с високи бази, без сериозен потенциал. Планинските райони на Ю България (може би и някои от пограничните западни) и крайните източни части на страната изглеждат като най-вероятните области за някаква по-сериозна купеста облачност. Дори и вероятността за кратък/слаб петнист валеж изглежда не голяма.

четвъртък, 29 август 2013 г.

Прогноза за 30.08.13


Важи за периода 300813 06гмт - 310813 06гмт


...Риск НЗЧТ се поставя за част от С/И България...

Прави впечатление обширната висока долина, която обхваща по-голямата част от Европа. Свързано с нея височинно късовълново смущение ще премине утре през страната ни, засягайки основно северните й части. Ще се създадат условия за настаняване на по-хладни въздушни маси... По смущението, основно над оградената зона, ще се генерира предимно слаба нестабилност... присъстващият вятърен срез изглежда няма да се припокрива добре с нестабилността, което ще намали шанса от зараждане на организирани и силни бури. Последните ще бъдат по-скоро краткоживущи ядра с малка площ, които има изгледи да се формират в околообедните часове. В зоната се очакват локални превалявания, на места придружени от гръмотевици.

вторник, 27 август 2013 г.

Прогноза за 28.08.13


Важи за периода 280813 06гмт - 290813 06гмт

...Риск СРДН се поставя за централна северна България за интензивен конвективен валеж, едра градушка и силни пориви на вятъра...

...Риск НСК се поставя за останалата част на страната без крайните югоизточни райони за същите явления...

Утре страната ни ще е под комбинираното влияние на висока долина и приземен циклон. Това ще създаде подходящи условия за бури. Влажността по всички нива ще е висока - в ниското потокът ще е от изток и ще носи влага от Черно море. В средните слоеве потокът ще е от югозапад и ще носи влага и топлина от района на Йонийско море. Това ще обуслови средни до високи стойности на нестабилността - до 1500J/kg в северните райони. Динамиката ще е добра, потоците по всички нива ще са добре изразени, ще има и добра приземна конвергенция, свързана с приземен студен фронт в западна България. Срезът на вятъра ще е около 20м/с в СЗ райони и не по-малко от 10м/с в останалите райони. Гореописаните условия благоприятстват развитието на силни и добре организирани мултиклетки и суперклетки, носещи опасност от проливни валежи, едра градушка и силни пориви на вятъра, т.е. утре очакваме почти всички видове екстремно време, свързано с гръмотевични бури. Бурите ще започнат най-рано в западните райони - още преди пладне, като постепенно ще обхващат и централните райони. Поради повечето слънчеви часове преди обяд, най-силни бури се очакват в централните райони, където поставяме и риск среден. До вечерта бурите ще достигнат и източните райони, но през нощта ще отслабнат. Все пак и там са възможни мощни явления, най-вече в североизточните райони.

неделя, 25 август 2013 г.

Прогноза за 26.08.13


Важи за периода 260813 06гмт - 270813 06гмт

...Риск НЗЧТ се поставя за З България/Ц България/части от И България...

Гребен във височина ще покрива СЗ/С части от Европа, определяйки сравнително стабилното време там. В същото време... откъсната (затворена), висока долина ще бъде позиционирана над районите на Франция/Швейцария/Германия. Поглед върху очакваните стойности  на потенциалната еквивалентна температура на 850хПа показва, че както над коментираните райони, така и над останалата част от Ц и И Европа се загатва за нестабилна атмосфера. Точно в този пояс се очаква по-динамично време за срока на прогнозата.

...З България/Ц България/части от И България...
И GFS, и ECMWF позиционират център на плитка област от ниско налягане, някъде около северозападната ни граница. Именно в близост до този център, както и планинските масиви от ЮЗ България очакваме всичко по-интересно за срока на прогнозата. Към обстановката ще бъдат прибавени 10-15м/с 0-6км вятърен срез, което би позволило някоя от клетките да се развие сравнително бързо, бъдейки с малко по-дълъг живот и сравнително подвижни. Очакваните явления ще бъдат на първо място валежът и гръмотевичната дейност. Това, което ни спира да сложим по-висок риск, е очакваната малка потенциална енергия (под 200J/kg MLCAPE) и сравнително високите облачни бази. В същото време... не бива да се изключва възможността съвсем локално, при събиране на по-добри условия, някоя от клетките да получи и доста по-добро развитие.

четвъртък, 22 август 2013 г.

Прогноза за 23.08.13


Важи за периода 230813 06гмт - 240813 06гмт

Област от високо налягане с център над Ц Скандинавия ще доминира за по-голямата част от Европа с пренос на юг на по-хладни и сухи въздушни маси. В същото време... по-динамична обстановка ще има над Ирландия/Великобритания... Алпите... СИ Европа.

...СЗ България...
Времето в България през срока на прогнозата няма да се различава съществено от това в изминалите дни... стабилна атмосфера и малък потенциал за дълбока конвекция. Сравнително сух най-долен 1км от атмосферата (в пика на слънчевото греене) за голяма част от нашата страна, с изключение на крайните Черноморски райони и малка част от СЗ България. Именно върху последния район акцентираме в прогнозата... на сръбска територия, в близост до северозападната ни граница, локално ще се съберат добри условия за развитие на конвективни клетки с наличието на доста по-влажни въздушни маси (+16С... +17С 2М Т на оросяване) и стръмен температурен градиент. Клетките обаче ще се развиват в среда без вятърен срез, бъдейки почти стационарни и с не дълъг живот. Именно поради неяснотата, дали някоя клетка ще успее да засегне крайните северозападни части на България, не поставяме дори и риск НЗЧТ в прогнозата.

понеделник, 19 август 2013 г.

Прогноза за 20.08.13


Важи за периода 200813 06гмт - 210813 06гмт

...Риск НЗЧТ се поставя за ЮЗ България...

Във височина... дълговълнова долина от С части на Европа/през Ц Европа/до С Африка ще определя по-нестабилното време за тази ос. Сравнително стабилно ще е времето над З Европа и над крайните И части на Европа.

...ЮЗ България...
По-добрият температурен градиент и влага в ниските/средните слоеве ще дадат по-големи шансове тук за израстване на гръмотевични бури. По-сериозна конвекция ще започне да се наблюдава в обедните/ранните следобедни часове, като образувалите се клетки ще бъдат със стационарен характер... от пулсиращ тип. Въпреки сравнително малките стойности на водата за изваляване за стълба до 300хПа... водещото явление тук ще бъдат валежите... с вероятност да бъдат и малко по-продължителни локално. Процентът вероятност за дребна градушка изглежда малък.

...Останалата част от България...
Изключвайки планинските райони... стабилна ще бъде атмосферата за останалата част от България. Задържащият слой ще бъде отново пречка за развитие на сериозна конвекция.

събота, 17 август 2013 г.

Прогноза за 18.08.13


Важи за периода 180813 06гмт - 190813 06гмт


Утре страната ни ще попада в антициклонално поле, особено добре изразено в слоя на 300хПа, където се забелязва АЦ вихър, центърът на който ще премине над Северна България.
Ще преобладава топло и предимно слънчево време, с възможно развитие на незначителна купеста облачност над планините. Потокът във височина ще бъде от С, а при земята предимно от СИ.

Прогноза за 17.08.13


Важи за периода 170813 06гмт - 180813 06гмт

Във височина... долина и свързан с нея приземен циклона ще определят дъждовното, ветровито време над СЗ Европа; в същото време... област от високо налягане ще носи сравнително стабилно време за големи части от Ц и И Европа.

...България...
Сух, северен пренос, ще ограничи условията за развитие на сериозна конвекция/гръмотевични бури над нашата страна. В пика на слънчевото греене малко по-дълбока конвекция е възможно да се зароди над ЮЗ части от страната. Образувалите се клетки ще имат малък потенциал и кратък живот... кратко преваляване и глуха гръмотевична дейност са очакваните явления.
Друг район от страната с по-висок шанс за купеста облачност ще бъде крайния И/Черноморието. Но тук дори и възможността за съвсем локална гръмотевична дейност изглежда ниска (2М Т на оросяване в границите на +5С... +8С).

четвъртък, 15 август 2013 г.

Прогноза за 15.08.13Важи за периода 150813 06гмт - 160813 06гмт


...Риск НЗЧТ се поставя за СЗ българия...

Утре през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. В късните следобедни часове и привечер над СЗ България ще възникне известна нестабилност, свързана с наближаващ слабоизразен студен фронт. До 600 J/kg потенциална енергия може да възникне в оградената зона, която донякъде ще се размине с настъпващата влажност, нахлуваща в по-късните вечерни часове. Вероятно е формирането на отделни конвективни клетки без голям потенциал - с краткотраен дъжд и гръмотевици. След полунощ гръмотевичната активност ще утихне, но са възможни слаби неконвективни превалявания отново предимно в оградената зона.вторник, 13 август 2013 г.

Прогноза за 14.08.13


Важи за периода 140813 06гмт - 150813 06гмт

Гребен във височина ще допринася за сравнително стабилното и горещо време за ЮЗ Европа и ЮИ Европа. Доста по-динамично ще е времето над Ц/СИ части от континента.

...България...
GFS загатва за СФ (потвърдено и от UKMO), който ще е причина за гръмотевична дейност над Ц части на Италия... СЗ/С от България (Балканите)... СИ Европа. Времето в България ще е сравнително стабилно... горещо (около 20С на 850хПа над ЮЗ България). Слаб миксинг в най-долния слой на атмосферата (средно около и под 8гр/кг специфична влажност за слоя 0-1км) и отново минимални условия за развитие на дълбока конвекция. Западните гранични райони... планинските райони... районите около Черноморието (крайния изток) ще са местата, където очакваме образуване на облачност със сравнително високи бази и малък потенциал за сериозно вертикално развитие. Все пак... в изброените места съвсем локално преваляване и глуха гръмотевична дейност може да бъде отчетено.

понеделник, 12 август 2013 г.

Прогноза за 13.08.13


Важи за периода 130813 06гмт - 140813 06гмт

Утре страната ще е под влияние на висок гребен. Динамиката в атмосферата ще е минимална, влажността ще се понижава, а температурите ще тръгнат нагоре. Временни заоблачавания са възможни само около планините и близо до морето, но без валежи.

събота, 10 август 2013 г.

Прогноза за 11.08.13


Важи за периода 110813 06гмт - 120813 06гмт

...Риск НСК се поставя за З България/части от Ц България...

...Риск НЗЧТ се поставя за З България/Ц България...

Във височина... откъсната, малка затворена област ще продължи да дестабилизира атмосферата над ЮИ част от континента; при земята... СФ ще прогресира през И Европа с развиваща се гръмотевична дейност по и пред него.

...З България/части от Ц България...
СФ, който се очаква да окаже влияние за И половина на континента, ще засегне и части от България. Бавно подвижен... очаква се конвективните клетки да бъдат от пулсиращ тип, с водещо явление по-продължителните валежи. При поява на градушка по време на бурите... очакваме големината на градовите зърна да не е по-голяма от дребна (маслина).

...З България/Ц България...
Местата от България, попадащи в зоната с риск НЗЧТ, се очаква да бъдат по шапката на по-локални/разпокъсани условия за гръмотевични бури... от пулсиращ тип. Също така и тук водещото явление ще бъде някой по-продължителен валеж. Друго, което бихме отбелязали, е възможна дребна по размер градушка (маслина).

Прогноза за 10.08.13


Важи за периода 100813 06гмт - 110813 06гмт

...Риск НЗЧТ се поставя за западните райони и Рило-Родопския масив за гръмотевична дейност...

Днес ще настъпи известна лабилизация на атмосферата под влияние на приближаваща от югозапад висока долина. Температурите ще останат високи. Динамиката на атмосферата ще е доста ниска, срез на вятъра почти ще липсва. По западната граница ще има приземна конвергенция, поради което вертикалните движения ще са добре изразени. Вертикалният градиент ще е голям, над 30 градуса между 850 и 500хпа, но поради ниската влажност нестабилността няма да е много голяма (до 600-700 J/kg CAPE). Очакванията са в крайните западни райони и планините да се образуват отделни бури, които ще носят опасност най-вече от суха гръмотевична дейност, която може да предизвика пожари. Валежите поради ниската влажност ще са слаби или ще липсват при повечето бури. 

четвъртък, 8 август 2013 г.

Прогноза за 09.08.13


Важи за периода 090813 06гмт - 100813 06гмт


Утре времето ще се задържи горещо и сухо. Ще преобладава източен пренос. Съвсем лека облачност е възможно да възникне над планините, облачните бази ще са високи - около 3000м. Вертикално развитие не се очаква.

сряда, 7 август 2013 г.

Прогноза за 08.08.13


Важи за периода 080813 06гмт - 090813 06гмт

Две зони в Европа ще правят впечатление през срока на прогнозата - едната е над З части, другата - над З Русия. Двете долини във височина за тези зони и свързаното с тях струйно течение, ще предопределят динамичното време за коментираните райони. В същото време... устойчив гребен, оформящ този Омега-модел, ще покрива Ц Средиземноморие/части от Ц Европа/И Европа, пренасяйки горещи въздушни маси (до +25С на 850хПа) чак до С Полша.

...България...
Без промяна на модела. Северен поток във височина и обичайните места за образуване на някаква облачност ще бъдат отново край Черноморието (крайния изток) и планинските райони, където най-ясно ще бъде изразена конвергенцията на приземните потоци. Шансът, някоя клетка да се развие по-сериозно вертикално, изглежда твърде минимален, за което отново няма да се поставя никаква зона на риск.

вторник, 6 август 2013 г.

Прогноза за 07.08.13


Важи за периода 070813 06ГМТ - 080813 06ГМТ

Утре времето ще се определя от висок гребен. Ще бъде горещо и предимно слънчево, ниската приземна влажност и липсата на нестабилност ще направят условията за бури много неподходящи и такива не се очакват. Ще бъде горещо.

неделя, 4 август 2013 г.

Прогноза за 05.08.13


Важи за периода 050813 06гмт - 060813 06гмт

Във височина... гребен ще покрива Ц части от Европа, минимизирайки/ограничавайки условията за динамично време; по-нестабилна ще е атмосферата над СЗ Европа и З Русия.

...България...
Горещи (до +20С на 850хПа) и стабилни въздушни маси ще покриват страната през срока на прогнозата. В пика на слънчевото греене  е възможно да се появи слабо вертикално развита облачност над планинските райони.

събота, 3 август 2013 г.

Прогноза за 03.08.13


Важи за периода 030813 06гмт - 040813 06гмт


Времето над Европа ще се определя от установила се омега блок циркулация с циклонални полета над И и З части от континента и гребен над Ц части, Италия и Балканите. Често такава конфигурация на полетата е доста устойчива.

Намирайки се в стабилната зона на височинен гребен, у нас може да очакваме устойчиво време. Потенциална енергия не се очаква, атмосферата ще е суха.