четвъртък, 17 октомври 2013 г.

Прогноза за 18.10.13


Важи за периода 18.10.13 06ГМТ - 19.10.13 06ГМТ

...Североизточна България...
За утре GFS очертава една зона на конвергенция около района на Букурещ, Румъния, както и доста стръмен температурен градиент. Влажността също ще бъде на място, което отваря условия за развитие на слаба гръмотевична дейност, която може да засегне и части от Североизточна България. Предвид минималната нестабилност и твърде локалния характер... зона на риск няма да бъде поставяна. За Североизточна България бихме обърнали внимание и на някои крайни източни части/Черноморските райони.

...Останалата част от България...
Петнисти превалявания и ветровито време... за части от Дунавската равнина и Източна България отново ще се очакват стойности на вятъра, достигащи 50-60км/ч.

сряда, 16 октомври 2013 г.

Прогноза за 17.10.13


Важи за периода 17.10.13 06ГМТ - 18.10.13 06ГМТ

...Крайните източни части на България...
През срока на прогнозата малко по-нестабилна ще остане атмосферата за крайните източни части от нашата страна, където за кратко се вмъква зона с по-стръмен температурен градиент, съчетан с влажни въздушни маси, но пък условия недостатъчни за поставяне дори и на риск Незначителен. Тук са и най-големите шансове за конвективен елемент във валежите за коментираната обстановка. Друго, което ще отбележим за тази част от страната, ще бъдат по-силните пориви на вятъра, особено след късните следобедни/вечерни часове. Интересно ще бъде и в българската акватория на Черно море, където ще има условия да се образуват конвективни клетки с малък потенциал и условия за слаба гръмотевична дейност и валеж.

...Останалата част от България...
Ветровито тук ще бъде за части от Дунавската равнина/части от Източна България главно през вечерните/нощните часове. За отбелязване ще бъдат сумарните количества валеж, които биха паднали за части от Централна България и части от Източна България.

вторник, 15 октомври 2013 г.

Прогноза за 16.10.13


Важи за периода 16.10.13 06ГМТ - 17.10.13 06ГМТ

...Източна България...
Височинно, късовълново смущение и свързаният с него югозападен поток, ще пренасят по-топли и влажни въздушни маси към Югоизточна Европа, с условие за развитие на гръмотевични бури. По-добрите те изглежда, че ще бъдат за източната част от нашата страна, като над южните части от оградената зона с риск Нисък се прогнозира до 300-400J MLCAPE. Нашата идея към момента е, с навлизане към късните следобедни/вечерни часове, активността да се премества към Черноморието. Екстремни явления не бива да се очакват... концентрираме нашето внимание върху гръмотевичната дейност, валежите и като изключение - дребна по размер градушка.

...Останалата част от България...
Въпреки че сме оградили с риск Незначителен, главно поради очакваната по-слаба или разпокъсана гръмотевична дейност, тук също се очаква на места да се образуват конвективни клетки, макар и с по-слабо вертикално развитие. С навлизане към вечерните часове... валежите ще започват да изгубват своя конвективен характер, но не бива да пропускаме очакваните на места никак не лоши сумарни количества дъжд, които ще паднат до края на срока на прогнозата. Друго, върху което ще акцентираме за тук, са очакваните по-силни пориви на вятъра... в Дунавската равнина, на места, към вечерните часове са възможни стойности от 50-60км/ч.

понеделник, 14 октомври 2013 г.

Прогноза за 15.10.13


Важи за периода 15.10.13 06ГМТ - 16.10.13 06ГМТ

...Части за Западна България/части от Централна България/части от Южна България...
Приземна долина, разпростираща се от Украйна до Гърция, ще раздвижи атмосферата в тази част на Европа. В отбелязаната част от България, оградена с риск Нисък, на места ще има условия образували се гръмотевични бури да носят риск най-вече от по-продължителни извалявания. Вятърен срез също ще присъства в обстановката, като клетките ще получат допълнителен импулс за по-сериозен вертикален растеж. Като допълнителни явления, които може да се очакват, ще прибавим гръмотевичната дейност и дори локално няма да е голяма изненада, ако падне и дребна по размер градушка.

...Останалата част от страната, с изключение на части от Северна България и Черноморието...
И тук, подобно на местата, отбелязани с риск Нисък, се прогнозира достатъчен температурен градиент, позволяващ изолирано да се образуват гръмотевични бури. Тези клетки изглежда ще бъдат по-слаби, предвид и по-малката нестабилност. Очакваните явления ще бъдат валежите и гръмотевичната дейност, като тяхната продължителност няма да бъде така голяма, както в зоната с риск Нисък.

неделя, 13 октомври 2013 г.

Прогноза за 14.10.13


Важи за периода 14.10.13 06ГМТ - 15.10.13 06ГМТ

...Части от Западна България/Югозападна България...
През новия срок на прогнозата - идентични условия с вчерашната прогнозата. По последното обновление на GFS (06ГМТ и 12ГМТ) се очаква даже малко по-нестабилна атмосфера в отбелязаната зона. Предвид слабия вятърен срез... очакваните клетки ще бъдат отново от пулсиращ тип, кратко живущи, но все пак някои от тях биха имали по-сериозно вертикално развитие. Очакваните явления ще са валежите, гръмотевичната дейност и за някои крайни западни части - малка вероятност за дребна по размер градушка.

събота, 12 октомври 2013 г.

Прогноза за 13.10.13


Важи за периода 13.10.13 06ГМТ - 14.10.13 06ГМТ

...Югозападна България...
Минимални условия за развитие на гръмотевична дейност за новия срок на прогнозата. За отбелязване ще бъде югозападната част от страната - районът с най-сериозна конвергенция на приземните потоци, очакваната по-голямата температурна разлика между ниските и средните слоеве и сравнително високи температури в последните дни... такива се очакват и за утре там, ако разбира се, ниска облачност не ограничи слънчевото греене. Ако това не се случи... клетки със слаб потенциал и не толкова голямо вертикално развитие ще успеят да се зародят най-вече в отбелязаната зона. Очакваните явления ще бъдат преваляванията и слаба гръмотевична дейност.

четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Прогноза за 11.10.13


Важи за периода 11.10.13 06ГМТ - 12.10.13 06ГМТ

...Части от Западна България/части от Южна България...
Висока долина над Западна Европа и свързан с нея югозападен поток ще продължат да определят времето включително и за Югоизточна Европа. Влажни въздушни маси, съчетани с по-стръмен температурен градиент, привличат вниманието за отбелязаната с риск Незначителен част от страната. Клетките ще бъдат от пулсиращ тип, като съвсем локално е възможно по-продължително изваляване. Друго явление, което ще прибавим, е гръмотевичната дейност. Дори дребна по размер градушка, от последното обновление на модела, изглежда малко вероятна.

сряда, 9 октомври 2013 г.

Прогноза за 10.10.13


Важи за периода 10.10.13 06ГМТ - 11.10.13 06ГМТ

...Части от Западна България...
Висока долина и свързан с нея югозападен поток ще продължат да дестабилизират времето над Югоизточна Европа. В България условията за развитие на дълбока конвекция ще бъдат сравнително слаби и разпокъсани, което не налага поставяне дори и на зона с риск Незначителен. Все пак ще отбележим, че на места из Западна България ще има условия за зараждане на клетки със слаб потенциал, като очакваните явления от тях ще бъдат краткотрайните конвективни валежи. Слаба гръмотевична дейност също може да бъда очаквана на места.

вторник, 1 октомври 2013 г.

Прогноза за 02.10.13


Важи за периода 02.10.13 06ГМТ - 03.10.13 06ГМТ

Липсващи или твърде разкъсани/на малка площ из страната ще бъдат условията за развитие на по-дълбока конвекция за срока на прогнозата, което не налага поставяне на зона с риск. Все пак... конвективни преваляния може да се очакват през следобедните часове за Югозападна България, където се прогнозира добра конвергенция и температурен градиент, и някои централни части.

***За актуалната обстановка в България***
Валежите ще намаляват, но все още ще превалява на места. По-ветровито ще остане в Източна България, но вятърът ще отслабва с напредването на деня. Във височина ще застудява, като до края на срока на прогнозата почти цялата страна ще е с температури под 0С на 850хПа (~ 1500м н.в.).