четвъртък, 8 юни 2017 г.

Прогноза за 08.06.17


Важи за периода от 06:00 часа на 08.06.17 до 06:00 часа на 09.06.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Долина във високите слоеве и фронт при земята ще динамизират атмосферата в източните/югоизточните части на континента. Условия за образуване на организирани бури.

България. В част от риск "Незначителен" в началото на срока на прогнозата е възможно да бъдат наблюдавани остатъчни процеси от 07.06.17.

До края на срока на прогнозата. В зоната с риск "Нисък". Много богата на влага атмосфера (до 40 мм PW за слоя до 300 хПа), ще има условия за интензивни, продължителни на места валежи. На лице са условия това да се случва по включително и суперклетъчни бури. Трябва да се отбележи плитката област на ниско налягане в нашия район, при което поява на фуниевиден облак/слабо торнадо, не бива да се изключва като възможност.

Процесите ще продължат и през тъмните часове от срока на прогнозата, но на места тогава и ще губят конвективния си характер.

неделя, 4 юни 2017 г.

Прогноза за 05.06.17


Важи за периода от 12:00 часа на 05.06.17 до 21:00 часа на 05.06.17

...  Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Долина над Западното Средиземноморие и малък затворен висок циклон над Турция ще носят всичко най-интересно през утрешния ден за Средиземноморието, Апенините и Балканите, но и части от Централна Европа.

България. В пика на слънчевото греене - орографска конвекция и възникването на клетки със слаб потенциал/кратък живот. По тях - гръмотевична дейност и извалявания. Някаква вероятност, на места, за дребнозърнеста градушка. Процесите ще отслабват със залез слънце.

петък, 2 юни 2017 г.

Прогноза за 03.06.17


Важи за периода от 06:00 часа на 03.06.17 до 06:00 часа на 04.06.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Позната от последните дни циркулация на континента - омега конфигурация с гребен простиращ се от юг, през централните части, до Скандинавия, и два обширни високи циклона - над Северния Атлантик и Североизточна Европа. На юг - влажни въздушни маси заемат място в Западна/Югозападна Европа, Централна Европа, Югоизточна/Централна Южна Европа - маси, даващи предпоставка за развитие на до силни гръмотевични бури.

България. Още от сутрешните часове, по остатъчна конвекция, е възможно гръмотевична дейност, дъжд в някои райони. По-сериозни ще са процесите следобед, където много богат на влага граничен слой (до 12-14 г/кг специфична влажност, точка на оросяване до 20°) и придвижващ се през Централното към Източното Средиземноморие малък висок циклон ще доведат до условия, подходящи за развитието на бури (включително мултиклетъчни), носещи със себе си най-вече интензивни (в някои райони натрупващи се) валежи, и след това - гръмотевична дейност, до малка по размер градушка, локално и шквал. В тази среда процесите ще се развиват, както през вечерните часове на събота, 03.06.17, така и в нощните/ранно сутрешните часове на неделя, 04.06.17.