четвъртък, 30 юни 2016 г.

Прогноза за 01.07.16


Важи за периода от 09:00 часа на 01.07.16 до 00:00 часа на 02.07.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...

Докато висок циклон ще носи необичайно хладно време за Великобритания и Ирландия, то условия за по-силни гръмотевични бури в изходящия край на свързания с него поток, а именно в района на Прибалтика. Подобни бури и за южните части от Европейска Русия.

Малко по-добри шансове за развитие на дълбока конвекция, в сравнение с четвъртък, за България. Акцентът ще падне главно над и около планинските райони, където ще се образуват бавно подвижни, "пулсиращи" клетки. При някои от тях - за кратко ще се наблюдава интензивен дъжд. Възможна е и дребна по размер градушка.

Извън очертаната зона - внимание към източните райони/Черноморието, където при по-добре изразени зони на сходимост, също няма да е изненада образуването, макар и изолирано, на купеста-дъждовна облачност. Очаквани явления в този случай - сходни с коментираните при риск "Незначителен".

Процесите ще отслабват значително през тъмната част на денонощието.

сряда, 29 юни 2016 г.

Прогноза за 30.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 30.06.16 до 06:00 часа на 01.07.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Гребен с ос Северна Африка - Балканите - Източна Европа ще определя времето в голяма част от континента. Ограничени условия за силни гръмотевични бури. Всичко по-интересно ще се случва по западната периферия на гребена, Южна Франция - Северна Полша, както и в южните райони на Европейска Русия.

Лимитирани условия за България. Следобед, по време на най-силното слънчево греене, главно над и около планинските райони ще се образува купеста облачност с малко по-добро вертикално развитие. Краткотраен дъжд, а на места и придружен от слаба гръмотевична дейност, са най-вероятните явления. Обстановката бързо ще губи потенциал към късните следобедни/вечерни часове.

вторник, 28 юни 2016 г.

Прогноза за 29.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 29.06.16 до 06:00 часа на 30.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Два района от континента привличат погледи: 1 - от Иберийския п-ов, през района на Алпите, до Прибалтика, 2 - по долина над Черноморския регион/Турция.

За България. При комбинацията от разширяващ се гребен от Северна Африка в посока Румъния и тилната част на коментираната по-горе долина - малко по-сериозни условия за дълбока конвекция в тази част от страната, отбелязана с риск "Незначителен". Клетки с не голям потенциал, с водещо явление при тях локално интензивен дъжд. Към гръмотевичната дейност може да бъде добавена и вероятността за дребна по размер градушка.

понеделник, 27 юни 2016 г.

Прогноза за 28.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 28.06.16 до 06:00 часа на 29.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Гребен ще продължи да пренася топъл въздух на север, покривайки Източна Европа/Европейска Русия. Хладен океански въздух в пореден ден ще прониква от северозапад към вътрешността на континента, достигайки източните/югоизточните райони. До силни гръмотевични бури ще се образуват главно в Източна Европа.

Акцентът за България попада върху валежите. С по-високите прогностични стойности на водата за изваляване и бавно подвижните, а в голяма си част и групирани клетки, на места из страната ще има условия за интензивен/продължителен дъжд. Процесите ще започнат да отслабват към вечерните/нощните часове.

неделя, 26 юни 2016 г.

Прогноза за 27.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 27.06.16 до 06:00 часа на 28.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
От високите ширини, през Северно море, към вътрешността на континента ще продължи да се пренася по-хладен от обичайното въздух. В същото време - гребен ще пренася по-топъл въздух към Източна и Северна Европа. От тази комбинация - до силни гръмотевични бури по коридора Западни Балкани - Прибалтика - Европейска Русия.

На територията на страната - клетки, може би и често групирани в сравнително малки групи, с не особено голям потенциал, като акцентът ще падне върху валежите от дъжд, локално интензивен. Клетките ще се придвижват в югоизточна-източна посока, части от България е възможно да бъде засегнати от процеси, започнали в съседните страни. Предимно слаб, а на места и до умерен вятърен срез - дребна по размер градушка също е възможно да бъде наблюдавана по някоя от бурите.

събота, 25 юни 2016 г.

Прогноза за 26.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 26.06.16 до 00:00 часа на 27.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Хладни океански въздушни маси ще продължат да проникват през Западна и Централна Европа в източна и югоизточна/южна посока. Необичайно горещо, с богат на влага граничен слой остава в Южна и Източна Европа. На границите между двете въздушни маси - до силни гръмотевични бури от Адриатика до Прибалтика и Европейска Русия.

Слаб поток в средната тропосфера от югоизток-юг над нашата страна, свързан с висок циклон над Егейско море. В оградената част от страната - бавно подвижни клетки, които ще получат по-добро развитие над планинските райони и Североизточна България, но ще засегнат и районите около тях. От очакваните явления - акцент върху локално по-интензивен дъжд.

петък, 24 юни 2016 г.

Прогноза за 25.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 25.06.16 до 06:00 часа на 26.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...

Акцентът за събота попада от района на Алпите до Южна Скандинавия, където студен фронт ще носи опасност от силни гръмотевични бури. Бавно подвижен висок циклон над Йонийско море ще е причина за обилните валежи над Южна Гърция. Внезапни наводнения няма да бъдат изненада.

За нашата страна изолирано по-дълбока конвекция е възможно да се развие през следобедните часове главно над планинските райони от Централна и Западна България. Очаквани явления - кратка гръмотевична дейност и дъжд. Пак изолирано - кратка интензивност на процесите по някоя по-добре развита клетка, не бива да се изключва като възможност.

четвъртък, 23 юни 2016 г.

Прогноза за 24.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 24.06.16 до 00:00 часа на 25.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Всичко по-интересно в петък ще се случва от Северна Иберия, през Франция, до Южна Скандинавия по и пред, движещ се към вътрешността на континента, студен фронт. Ще има условия за силни гръмотевични бури.

За България - бавно подвижни, "пулсиращи" бури се очакват да се образуват или да преминат откъм Румъния. Процесите ще се движат на югозапад-запад и ще затихват с навлизане тъмните часове от срока на прогнозата. Акцент върху планинските райони, Североизточна България. Като допълнение към очакваните явления - кратък интензитет по някоя от клетките не бива да се изключва като възможност.

сряда, 22 юни 2016 г.

Прогноза за 23.06.16


Важи за периода от 12:00 часа на 23.06.16 до 00:00 часа на 24.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, вероятна дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Гребен, разпростиращ се от Северозападна Африка до Североизточна Европа, ще покрива голяма част от континента, повишавайки температурите, но и лимитирайки условията за дълбока конвекция. Изключения от това ще е Западна Европа по долина, западно от Великобритания, и Централното Средиземноморие/Апенините/Балканите по откъснат, почти стационарен висок циклон.

Два района от България се открояват в срока на прогнозата - над/около планините и Североизточна България. Зоните на сходимост тук отварят шансове на места да се развие и по-дълбока конвекция. Клетките ще бъдат от "пулсиращ" тип, неорганизирани, а някои от тях и със сравнително кратък живот. Най-вероятните явления, свързани с тях, ще бъдат гръмотевичната дейност, дъжд (може би изолирано и за кратко интензивен), а в при някои низходящи потоци - и дребна/малка градушка.

понеделник, 20 юни 2016 г.

Прогноза за 21.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 21.06.16 до 06:00 часа на 22.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Добре изразен топъл сектор по цялата дължина от Южна Италия - Западните Балкани - Прибалтика (включително Западна Русия) ще бъде "затиснат" от задържащ слой. Предвид условията обаче, възникнали тук бури ще бъдат способни да бъдат придружени от екстремни явления.

За България. Главно следобед от високо базисни клетки на места най-вече над западната част от страната се очаква гръмотевична дейност и дъжд. Предвид залаганите от моделите условия - локално и за кратко интензивност на процесите не бива да се изключва като възможност.

събота, 18 юни 2016 г.

Прогноза за 19.06.16


Важи за периода от 12:00 часа на 19.06.16 до 00:00 часа на 20.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, малка/средна по размер градушка, поривист вятър ...

... Подробности ...
Ден пореден за континента, където не малки части от него ще са с комбинация от много влажен граничен слой и високи температури, допълнени от вятърен срез. В тази среда, която предполага образуването на силни гръмотевични бури, в неделя главно попада югоизточната/източната част на континента. Важно допълнение към всичко това е силният на места задържащ слой, непозволяващ да бъдат реализирани, прогнозираните от моделите условия.

Този задържащ слой, определящ шансовете за бури в България в последните няколко дни, в неделя отново ще е на лице, но като че ли идеята е, да се отвори прозорец, в който, бъдейки по-отслабен, да позволи старта на образуване на дълбока конвекция. Именно поради неяснотата, кога, къде и най-вече дали ще се случи, се поставя зона с риск "Нисък". Има сценарий, въпреки очакваната нестабилност и форсинг, образувала се буря/бури да бъдат много интензивни, но пък с не дълъг живот/да не оказват влияние върху даден район в дълъг период от време. Самите клетки ще бъдат по-скоро отново с високи бази, с условия бързо да преминат в суперклетки. Очакваното от тях - поривист вятър, за кратко интензивен дъжд и до средна по размер градушка.

Извън зоната с риск "Нисък" - изолирани и не така интензивни клетки са възможни да се образуват по граничните западни планински райони/Рило-Родопския масив, засягайки районите около тях. Очаквания явления - кратък интензивен дъжд, до малка по размер градушка. Поради недостатъчната яснота, засега този коментар остава без подкрепа от зона с риск.

петък, 17 юни 2016 г.

Прогноза за 18.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 18.06.16 до 06:00 часа на 19.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Силни гръмотевични бури се очакват да се образуват на границата между хладния въздух, настанил се над Западна/Централна Европа, и горещите въздушни маси, обхванали Източна Европа. 

Под преноса откъм Африка - задържащ слой ще определя прогнозата за 18.06 за България. Някакви условия за по-сериозна конвекция ще има над планинските райони, а също така и към късните следобедни/вечерни/нощни часове на неделя, при отслабване на задържащия слой, но и по процесите на гръмотевичните бури, развиващи се около страната. Най-вероятни явления, особено за Северна България, гръмотевична дейност и дъжд. Кратка интензивност при някое от тях няма да бъде изненада. 

четвъртък, 16 юни 2016 г.

Прогноза за сухи гръмотевични бури за 17.06.16

Важи за периода от 12:00 часа на 17.06.16 до 18:00 часа на 17.06.16

... Подробности ...
Докато дълбока долина ще носи необичайно хладно време за западната част на Европа и силни гръмотевични бури по цялата дължина от Западните Балкани до Прибалтика, то гребен ще минимизира условията за дълбока конвекция в останалата част от Балканския п-ов.

България не остава встрани. Сухи, горещи въздушни маси в ниската тропосфера ще ограничат много сериозно възможността за развитие на каквато и да е била дълбока конвекция. С изключения на някои планински райони, над останалата част от страната атмосферата ще е със задържащ слой. Част от тези изключения, които заслужават коментар, са тези планински райони, попадащи в оградената с риск "Нисък" зона. Малка буря/бури с кратък живот, с високи бази и незначителен по количество дъжд са възможни тук. Въпреки това - някоя/някои от клетките ще са с потенциал за гръмотевична дейност, включително и малка вероятност за мълнии. Малък шанс за възникване на растителни/горски пожари.

вторник, 14 юни 2016 г.

Прогноза за 15.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 15.06.16 до 06:00 часа на 16.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Акцентът попада върху долини - едната с ос Северно море - Бискайски залив,  другата с ос Украйна - Турция. До силни гръмотевични бури в някои западни и централни райони на континента, но и особено в южните части на Европейска Русия.

Взимайки втората долина от горния абзац, попадайки в нейната тилна част - слаби, разпокъсани условия за развитие на дълбока конвекция над България. Там, където това се случи, най-вероятните явления ще бъдат гръмотевична дейност и краткотраен дъжд. Дребна по размер градушка в някой низходящ поток на по-добре развита клетка няма да бъде голяма изненада.

понеделник, 13 юни 2016 г.

Прогноза за 14.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 14.06.16 до 06:00 часа на 15.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Малка промяна в условията на континента, в сравнение с тези от 13.06 - по-значителни бури се очертават за южните и източните части.

Все така богата на влага, неустойчива атмосфера над страната. Образувалите се клетки се очертава да бъдат бавно подвижни, а при някои от тях ще има условия за интензивни валежи. Малка по размер градушка на места също не бива да се изключва в риск "Нисък".

Не така интензивни се очертава да бъдат процесите в риск "Незначителен", като водещото тук ще е гръмотевичната дейност и дъждът.

Има вероятност части от страната да бъдат засегнати от бури, идващи главно откъм Сърбия и Македония, но също така и Гърция.

неделя, 12 юни 2016 г.

Прогноза за 13.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 13.06.16 до 06:00 часа на 14.06.16

... Риск "Среден" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, малка/средна по размер градушка ...

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/ малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Богата на влага, неустойчива въздушна маса за голяма част от континента, особено южно от линията Бенелюкс - Полша - Източна Украйна. На места тук - до силни гръмотевични бури с първи акцент обилни валежи.

Със задържащия се югозападен пренос в ниското - до 12 г/кг специфична влажност в приземния слой. Това плюс прогнозираните високи стойности вода за изваляване, поставят като водещо явление в риск "Среден" интензивните валежи. Образувалите се клетки ще бъдат бавно подвижни и при изразените зони на сходимост, на места ще има условия за по-големи сумарни количества. С до над 18° точка на оросяване, моделите пресмятат високи стойности на CAPE, като при не толкова силно валежните клетки, в низходящия им поток е възможно наличието на до средна по размер градушка.

При риск "Нисък" - малко по-слаби условия, като районите там изглежда ще останат встрани от интензивни/натрупващи се валежи. Освен гръмотевичната дейност, клетките ще носят още дъжд, локално интензивен, градушка.

Процесите ще се развиват в североизточна/източна посока, като се очаква да продължат и вечерта на понеделник/нощта на вторник. Тогава, малко преди/след залез слънце, клетките е възможно да се групират.

събота, 11 юни 2016 г.

Прогноза за 12.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 12.06.16 до 06:00 часа на 13.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Времето в голяма част от континента продължава да се определя от преноса на по-хладни, влажни океански въздушни маси, но също така и от топли, богати на влага, пренасящи се към Южна/Източна/Североизточна Европа. В този режим - лабилна ще е атмосферата над много райони, ще се развиват гръмотевични бури, някои от тях и силни,

Продължавайки горе написаното - граничен слой със специфична влажност до 10-12 г/кг за нашата страна. Освен в ниските слоеве, в средната част на тропосферата до 12-18 м/с поток също от югозапад. В лабилизираната атмосфера на места ще се образуват гръмотевични бури, някои от тях и с малко по-голям потенциал, носещи главно интензивен дъжд в известен период и малка по размер градушка. На не последно място трябва да се отбележи вероятността, части от България да бъдат засегнати от бури, образували се в Сърбия/Македония. Процесите ще продължат и през тъмната част от срока на прогнозата.

петък, 10 юни 2016 г.

Прогноза за 11.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 11.06.16 до 00:00 часа на 12.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Всичко по-интересно, свързано с тематиката на прогнозата, ще се случва по и пред студен фронт, спускащ се към централните и южните райони, и друг, навлизащ откъм Атлантика в Западна Европа.

Идеята на моделите е, за разлика от 10.06, процесите да се развиват в малко по-голяма част от страната. Акцентът ще падне над/около/в близост до планините/планинските райони, но също така, при очертаващите се зони на сходимост, и в Източна България. Очаквани явления: гръмотевична дейност, дъжд, но изолирано е възможно и дребна по размер градушка. Има вероятност части от страната да бъдат засегнати от клетки, идващи от Сърбия, Македония, Румъния. Процесите ще се развиват в източна/североизточна/югоизточна посока.

четвъртък, 9 юни 2016 г.

Прогноза за 10.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 10.06.16 до 00:00 часа на 11.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, вероятност за дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Северната част на континента ще е под влиянието на долина, смъквайки в тази посока въздушни маси с произход Арктика; гребенът откъм Африка, повишил чувствително температурите на Иберийския п-ов, ще измества оста си към Западното Средиземноморие; по-голямата част от континента ще е под влиянието на пренос откъм Атлантическия океан, като условия за развитие на гръмотевични бури се откриват в Западна, Южна и Източна Европа.

Късовълнови смущения над Централна Европа/Западните Балкани бележат тази част от континента като вероятна за развитие на гръмотевични бури, някои от тях и с по-голям потенциал. Неустойчива ще е атмосферата и над част от България - именно тази, отбелязана с риск "Незначителен". От образувалите се гръмотевични бури, не малък процент тип "пулсиращи", ще се очаква гръмотевична дейност, дъжд, който локално и за кратко да бъде интензивен. Към това не на последно място се добавя вероятността оградените части от страната да бъдат засегнати от бури, идващи от Сърбия/Македония. Към очакваните явления - не бива да се изключва възможността в низходящия поток на клетките да има и градушка, дребна, а съвсем локално и малка по размер.

сряда, 8 юни 2016 г.

Прогноза за 09.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 09.06.16 до 06:00 часа на 10.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...

Познат от 08.06 режим - гребен ще пренася въздушни маси от Африка към Западна Европа, докато останалата част на континента ще е под влиянието на дълговълнова долина, смъкваща по-хладни въздушни маси от северните ширини. От картите за разпределение на баричното поле - акцент върху циклон в Централното Средиземноморие и студен фронт от Скандинавия, през Европейска Русия, Беларус, до Централна Европа. При последните райони - условия за развитие на по-силни гръмотевични бури, като акцентът пада върху Италия/Адриатика/Западните Балкани.

Слаби условия за България. Следобед главно около и над планинските райони от Западна и Централна България ще се образуват бавно подвижни клетки, с не голям потенциал, като очакваните явления ще бъдат слаба, краткотрайна гръмотевична дейност и дъжд.

вторник, 7 юни 2016 г.

Прогноза за 08.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 08.06.16 до 06:00 часа на 09.06.16

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Докато гребен ще пренася въздушни маси от Северна Африка, през Иберийския п-ов, към Ирландия и Исландия, то голяма част от континента ще е под влиянието на дълговълнова долина - от високите ширини към централните и южните райони ще се пренася хладен въздух.

България не остава встрани. При този режим условия за някаква по-дълбока конвекция се очертава около/над планинските райони, с акцент западната част на страната. Краткотрайна гръмотевична дейност, дъжд са най-вероятните явления.

понеделник, 6 юни 2016 г.

Прогноза за 07.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 07.06.16 до 00:00 часа на 08.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
От омега-циркулацията на континента - акцент върху висок циклон над Европейска Русия. В тилната му част от северните ширини през Източна Европа на юг ще се спускат по-хладни и сухи въздушни маси.

Продължавайки горе написаното - по-лимитирани/събрани ще са условията за дълбока конвекция в срока на прогнозата. Внимание привлича оградената част от страната, където ще се развиват клетки с не голям потенциал, носещи гръмотевична дейност и дъжд. При изключенията - за кратко по-интензивен дъжд, като дребна по размер градушка също няма да бъде изненада.

Извън оградената част - поглед към Източна България, където зоните на сходимост могат да доведат до развитие на купеста облачност, но без нужда от допълнителен коментар.

Прогноза за 06.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 06.06.16 до 06:00 часа на 07.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Богат на влага, до 9-12 г/кг специфична влажност, граничен слой за голяма част от Европа. В тази неустойчива въздушна маса - до силни на места бури. По-стабилна ще е въздушната маса над Северна/Североизточна Европа, части от Централна Европа, където времето ще се определя от област на високо налягане.

Бавно подвижни клетки, с условия на места да донесат интензивни или натрупващи се валежи, се очакват през срока на прогнозата. Именно това се очертава като водещ акцент. В среда с отсъстващ/слаб вятърен срез - там, където слънчевото греене е по-продължително, ще има вероятност за по-добро развитие при някои от клетките, като към гръмотевичната дейност и дъжд/интензивен дъжд, малко по размер градушка също може да бъде добавена. Процесите ще се развиват в югоизточна посока - за части от страната ще има вероятност да бъдат засегнати от идващи откъм Сърбия/Македония/Румъния бури.

събота, 4 юни 2016 г.

Прогноза за 05.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 05.06.16 до 06:00 часа на 06.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Влажна и неустойчива въздушна маса над голяма част от континента. Акцент върху тази част от Северна Франция, през Бенелюкс, до Северна Германия, с точка на оросяване до +20°. Там на места ще има условия да се образуват силни бури.

Както в коментираната по-горе част на Европа, така и в България, бурите отново ще се развиват в среда с никакъв или твърде слаб вятърен срез. При тези в България - гръмотевична дейност, локално и за кратко интензивен дъжд, дребна, а локално и възможна малка по размер градушка. Клетките ще бъдат бавно подвижни, като процесите ще се развиват в югоизточна-източна посока. По-изразени групирания са възможни от късните следобедни/ранните вечерни часове.

петък, 3 юни 2016 г.

Прогноза за 04.06.16


Важи за периода от 09:00 часа на 04.06.16 до 03:00 часа на 05.06.16

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Влажна и неустойчива се задържа въздушната маса над континента с условия за развитие на гръмотевични бури, преобладаващо от "пулсиращ" тип.

България се вписва в написаното по-горе. През дневните часове, с пик следобед, из страната ще се образуват главно бавно подвижни клетки, носещи със себе си гръмотевична дейност, дъжд, който локално и за кратко да бъде интензивен. Също така на места е възможно да падне градушка, чийто размер, ако надвишава дребен или малък, би било изненада. Северните райони от страната е възможно да бъдат засегнати от бури, идващи откъм Румъния, за Северозападна България - идващи и откъм Сърбия.

четвъртък, 2 юни 2016 г.

Прогноза за 03.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 03.06.16 до 00:00 часа на 04.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Без съществени промени в картината на континента. Над голяма част от него въздушната маса ще е неустойчива, ще се развиват гръмотевични бури. Лимитирани ще са условията за конвекция над западните/северозападните райони под доминацията на област на високо налягане.

Гледайки последните обновления на моделите - основен акцент в срока на прогнозата може би заслужават очакваните по-интензивни валежи в зоната с риск "Нисък". Тук също така ще има условия и за натрупване на по-големи количества. Клетките ще бъдат по-скоро "пулсиращи", бавно подвижни, като дребна, малка по размер градушка не бива да се отписва.

Не така ярко изразени процеси се очакват в местата с риск "Незначителен". Към описаните явления по-горе, на места дребна по размер градушка също може да се очаква. Има някакъв процент вероятност бури от Румъния да засегнат северните райони от страната.

сряда, 1 юни 2016 г.

Прогноза за 02.06.16


Важи за периода от 06:00 часа на 02.06.16 до 06:00 часа на 03.06.16

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка/средна по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Акцент върху висок циклон, разположен над Централна Европа - по-силният поток, свързан с него, остава над крайните южните райони. Все пак - дневната нестабилност ще е достатъчна на места из континента да се развият до силни гръмотевични бури.

Взимайки написаното по-горе - слаб, до 10-15 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км се прогнозират за България. Следобед обаче до около 1000 J MLCAPE дават сигнали за развитие на гръмотевични бури с достатъчен потенциал някои от тях да носят със себе си за кратко интензивен дъжд и поривист вятър, дребна или средна по размер градушка. Предвид, че има шанс за групиране на клетките, както и това, че ще бъдат по-скоро бавно подвижни, има вероятност локално за по-продължителни валежи.

По-разпокъсани и с не такъв интензитет процеси се очакват в тази част, оградена с риск "Незначителен". Има и очаквания някои от тези райони там да бъдат засегнати от процесите в риск "Нисък" или идващи извън територията на страната. Дребна по размер градушка няма да бъде изненада.

Идеята на моделите е процесите, отслабени, да продължат и през тъмната част от срока на прогнозата. Такива се очакват, като продължение на тези от 01.06, и в нощните/сутрешните часове на 02.06.