събота, 26 май 2018 г.

Прогноза за 26.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 26.05.18 до 22:00 часа на 26.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Сходни с петък, 25.05.18, изглеждат условията и за новата прогноза, с наличието на високия циклон в нашия регион (над Западна Турция, част от омега-модел с гребен над Централното Средиземноморие и втори висок циклон над Югозападна Европа). По североизточен поток - главно след пладне ще се образуват бури с посока на движение югозапад-юг, запад, като по-добре развитите ще носят интензивен конвективен дъжд, дребна градушка, гръмотевична дейност; локално и шквал. Клетките ще се движат по-скоро бавно, ще са в среда без вятърен срез, някакви групирания също са вариант.

вторник, 22 май 2018 г.

Прогноза за 23.05.18

Важи за периода от 13:00 часа на 23.05.18 до 20:00 часа на 23.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Дневното прегряване и релефът ще играят отново важна роля в образуването на купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно над планинските райони в оградената част (клетките се очаква да бъдат почти стационарни/бавно подвижни), ще се създадат условия за гръмотевична дейност и конвективен дъжд. Вероятност на места за поява на дребнозърнеста градушка. Процесите ще отслабват със залез слънце.

неделя, 20 май 2018 г.

Прогноза за 21.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 21.05.18 до 21:00 часа на 21.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Пореден ден с богат на влага граничен слой (специфична влажност до 10 г/кг) ще носи и пореден ден с лабилизация на атмосферата, изразено особено през най-топлите часове. Очакваните на места бури ще бъдат по-скоро неорганизирани (едва до 10 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км и то локално), бавно подвижни/почти стационарни, с отличителни явления гръмотевичната дейност и за кратко на места интензивен дъжд. Дребна градушка пак на места също няма да е изненада.

Извън оградената зона - заради по-слабите/разпокъсани условия - тези места остават с "под риск Незначителен". Някоя-друга клетка, които да носят със себе си гръмотевична дейност и конвективен дъжд, може да бъдат очаквани.

четвъртък, 17 май 2018 г.

Прогноза за 18.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 18.05.18 до 06:00 часа на 19.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Макар и отслабен (<20 м/с), югозападният поток в ниската и средната тропосфера се запазва. В най-топлата част от денонощието ще започне да се образува купесто-дъждовна облачност, която ще бъде подкрепена и от до около 15 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км. Затова на места за сравнително кратки периоди се очакват малко по-добре изразени явления (дъжд, гръмотевична дейност, наличие на градушка). С настъпване на тъмната част от денонощието, атмосферата ще остане сравнително лабилна, при което дъжд и гръмотевична дейност е възможно да се наблюдават до края на срока на прогнозата, дори на повече места. Пак в тая част от денонощието има не малка вероятност клетките да бъдат по-стационарни, слети, което да води със себе си локални продължителни валежи.

Прогноза за 17.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 17.05.18 до 03:00 часа на 18.05.18

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, малка градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Ден 3 с условия за развитие на наша територия на организирани гръмотевични бури, подвижни, със суперклетъчен характер. Най-вероятната позиция за тях изглежда ще е тази, отбелязана с риск Нисък, а посоката на движение ще е североизток. Бурите ще преминават сравнително бързо, ще носят със себе си шквал, градушка, интензивен на места дъжд, гръмотевична дейност.

Коментар за Северозападна България/крайните централно-западни райони. Има някаква вероятност по югозападния поток, образували се бури в Сърбия/Македония, да засегнат акцентираните райони и да донесат там явления, сходни поне с тези, изброени за риск Незначителен. Поради не пълната яснота дали това ще се случи, тази част от страната се оставя без зона с риск, само с коментар.

сряда, 16 май 2018 г.

Прогноза за 16.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 16.05.18 до 03:00 часа на 17.05.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна/малка градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Високият циклон, динамизирал атмосферата на 15.05.18 в региона, ще носи предпоставки за развитие на до силни, организирани бури и срока на настоящата прогноза. Профилът на вятърния срез ще е подходящ за образуване на суперклетъчна/и буря/и. По-сухата атмосфера (слоя 1000-600 хПа) е възможно да изиграе и спираща роля за стартирането на бурите (особено в първите часове на следобеда), но там, където успеят да се образуват, и особено в зоната с най-висок риск от изброените, ще носят със себе си интензивна гръмотевична дейност, дъжд/силен дъжд, шквал, градушка. Процесите ще се развиват в североизточна посока, а интерес предизвикват най-вече планините/планинските райони, където GFS чертае и шанс за изолирана поява на торнадо.

вторник, 15 май 2018 г.

Прогноза за 15.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 15.05.18 до 06:00 часа на 16.05.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна по размер градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, малка по размер градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Висок циклон бавно ще се придвижва през Средиземноморието на изток, позиционирайки се в срока на прогнозата над Централното Средиземноморие/Централна Европа. Свързаният с него в челната му част 20-40 м/с вятър ще осигури много подходящ кинематичен профил на обстановката, който да предполага развитието в региона на бури, включително България, с потенциал да бъдат силни. В зоната с риск Нисък през деня ще има условия за образуване на локални, но бързо развиващи се бури, носещи за кратко интензивен дъжд, поривист вятър, градушка, гръмотевична дейност. Предвид написаното в началото, ще има условия бурите да бъдат и суперклетъчни. Втората част от обстановката се очаква да настъпи през тъмните часове от прогнозата, като най-засегнат да е северозападният край на страната. Като че ли сценарият е в нашата част от Балканите да се образува мезомащабен конвективен комплекс, който да обхване и Северозападна България, при което там вечерта на вторник/нощта на сряда да се наблюдава интензивна гръмотевична дейност, градушка, поривист вятър и интензивен/наводнителен дъжд.

неделя, 13 май 2018 г.

Прогноза за 13.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 13.05.18 до 00:00 часа на 14.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Страната ще се намира в циклонално поле с център Западна/Югозападна Румъния. Внимание за срока на прогнозата привличат планинските райони в оградената част, където по зоните на сходимост, подпомогнати от 12.5-15 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км, е възможно образуването на бури, носещи за не дълъг период интензивен дъжд/гръмотевична дейност, дребна по размер градушка. Вероятност гръмотевична дейност да се наблюдава и след залез слънце.

събота, 12 май 2018 г.

Прогноза за 12.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 12.05.18 до 00:00 часа на 13.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
За разлика от източната половина от страната, в западната се задържа богатия на влага граничен слой, при който моделите прогнозират няколко стотин джаула MLCAPE. Идеята ще е отново за клетки без екстремни явления, които все пак на места да носят за кратко интензивен дъжд/гръмотевична дейност, дори дребна по размер градушка. Подкрепа към това от очаквания най-вече в слоя 0-6 км до 10-15 м/с вятърен срез. Има условия процесите да останат активни и след залез слънце, макар и в известна степен отслабени.

Извън зоната с риск. Някаква вероятност над крайните източни райони от страната/Черноморието, по бризовата циркулация, в най-горещата част от денонощието да се наблюдава, образуване на купеста облачност с малка вероятност по по-добре развилите се купести, да се отчете за кратко слаб дъжд.

четвъртък, 10 май 2018 г.

Прогноза за 11.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 11.05.18 до 00:00 часа на 12.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
В предстоящото денонощие (петък) през страната от североизток ще премине студен фронт. С преминаването му - образуване на гръмотевични бури без особен потенциал, по които да се отбележи гръмотевична дейност, дъжд, на места за кратко интензивен или там, където прогнозираната потенциална енергия се пресече със слабия 10 м/с вятърен срез (за 0-3 км и 0-6 км). Някаква вероятност по някоя от клетките да се отбележи и дребна по размер градушка. Сценарият на моделите предполага конвективните процеси да започнат още преди обед, като ще стихват във вечерните часове.

вторник, 8 май 2018 г.

Прогноза за 09.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 09.05.18 до 00:00 часа на 10.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Няколко високи циклона ще лабилизират атмосферата над Централна Европа, Средиземноморието, Югоизточна Европа. Конкретно за България - нищо необичайно от видяното в последните дни. Очаквания предимно за едноклетъчни бури, с не дълъг живот и особен потенциал, по които да се отчете гръмотевична дейност, дъжд, а при тези получили малко по-добро развитие - за кратко по-интензивна гръмотевична дейност/дъжд, дребна по размер градушка. Някаква вероятност част от северните райони, останали извън очертаната зона, в даден момент да бъдат засегнати от процеси, идващи откъм Румъния.

понеделник, 7 май 2018 г.

Прогноза за 08.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 08.05.18 до 03:00 часа на 09.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Югоизточна Европа остава в циклонално поле, атмосферата ще е неустойчива. Няколкото стотин джаула MLCAPE ще резултират най-вече в най-топлата част от денонощието в клетки с не особено голям потенциал. По тях ще се наблюдава гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка. По линиите на сходимост (планински райони, източната част от страната) е възможно процесите да бъдат по-добре изразени (за кратко интензивен дъжд/гръмотевична дейност). Вероятност атмосферата да остане активна и след залез слънце.

неделя, 6 май 2018 г.

Прогноза за 06.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 06.05.18 до 03:00 часа на 07.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
С приближаването/преминаването (преминаването най-вероятно ще се случи в първите часове на понеделник, 07.05.18) към/през страната на студен фронт - условия за развитие на гръмотевични бури на повече места. При по-добре развитите от тях, по зоните на сходимост (пример - планинските райони), на места са възможни малко по-дълги (интензивни) извалявания, по-честа гръмотевична дейност, дребна/малка по размер градушка. Очаква се клетките да се движат в югозападна-южна, западна посока. Условия атмосферата да остане неустойчива и след залез слънце, включително в първите часове на понеделник, 07.05.18.

четвъртък, 3 май 2018 г.

Прогноза за 04.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 04.0518 до 21:00 часа на 04.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Най-големи шансове да се реализира част от прогнозираната конвективна потенциална енергия, изглежда ще има отново главно над и около планинските райони от оградената част. Особено при старт на деня с незначителна или никаква облачност, след пладне там ще се развие купесто-дъждовна облачност, статична/бавно подвижна, със сравнително кратък живот. Около 10-15 м/с вятърен срез за слоя 0-6 км би подпомогнал някои от клетките, с което по тях да се наблюдава за кратко интензивна гръмотевична дейност и изваляване, включително дребна или малка по размер градушка.

Прогноза за 03.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 03.05.18 до 21:00 часа на 03.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Актуалните сателитни снимки показват облаци на югозапад от страната, над Гърция, движещи се в северна-североизточна посока. Ако не достигнат страната, ако светлата част от денонощието започне със слънчево или предимно слънчево време, то около и след пладне отново ще има подходящи условия за развитие на гръмотевични бури. Това ще се случва главно над и около планинските райони. Самите клетки ще бъдат пак без особен потенциал, но, заради очаквания 10-12.5, дори 15 м/с вятърен срез за слоя 0-6 км, някои от тях биха получили и по-добро развитие. Ако условията се изпълнят, то някои от клетките няма да бъдат така статични, по някои тях би се отчел за кратко по-интензивен дъжд и гръмотевична дейност, градушка.

вторник, 1 май 2018 г.

Прогноза за 02.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 02.05.18 до 21:00 часа на 02.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Позната картина и в сряда. Благодарение главно на слънчевото греене, от ранните следобедни часове над планинските райони на места ще се образува купесто-дъждовна облачност без особен потенциал. Бурите ще се характеризират с бързо развитие, сравнителна статичност, кратък живот. При по-добре развитите - гръмотевична дейност, за кратко интензивен дъжд, дребна по размер градушка.