понеделник, 30 април 2018 г.

Прогноза за 01.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 01.05.18 до 21:00 часа на 01.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Отново планинските райони привличат внимание и в настоящата прогноза. След пладне, в навлизането в най-топлите часове от денонощието, развитие над планините на купеста облачност, която на места ще премине и в купесто-дъждовна. Когато това се случи - на места там ще се наблюдава гръмотевична дейност, краткотраен конвективен дъжд (възможен интензивен също така), дребна, дори и малка по размер градушка. Клетките ще се характеризират с бързо развитие, но и кратък живот. Вероятност тези клетки да засегнат и някои райони около планините.

неделя, 29 април 2018 г.

Прогноза за 30.04.18

Важи за периода от 12:00 часа на 30.04.18 до 00:00 часа на 01.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Още един ден с вътрешномасова конвекция. Районите под наблюдение ще бъдат главно планинските, но и някои съседни на тях. В оградената част, в часовете с най-силно слънчево, греене ще се образуват предимно едноклетъчни бури, със сравнително кратък живот. По някои от тях, тези с по-добро развитие, е възможно да се наблюдава и краткотрайно по-интензивно изваляване, дребна/малка по размер градушка. Условия процесите на места да продължат и след залез слънце.

петък, 27 април 2018 г.

Прогноза за 28.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 28.04.18 до 21:00 часа на 28.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Не се очаква съществена промяна в сравнение с обстановките в последните дни. Под покривалото на висок гребен - развитие на дълбока конвекция се очаква главно над (с вероятност и за около) планинските райони в оградената част. Образувалите се бури (в среда без вятърен срез) ще се характеризират с бързо развитие, но и сравнително кратък живот, бавно подвижни. По някои от тях, за кратко по-интензивно изваляване и поява на дребна/малка по размер градушка, също може да се прибави към вече акцентираното. Процесите ще отслабват със залез слънце.

петък, 13 април 2018 г.

Прогноза за 14.04.18


Важи за периода от 13:00 часа на 14.04.18 до 00:00 часа на 15.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Доста богат на влага най-нисък слой на тропосферата (специфична влажност в първите 500 метра до 10 г/кг и точка на оросяване на 2М до 14С) ще осигури достатъчна потенциална енергия за развитие на гръмотевични бури. Това би се случило при пробив на задържащия слой, при което най-вече над планинските райони ще има краткотрайни извалявания, придружени от гръмотевична дейност. Известна вероятност за поява и на дребна по размер градушка при клетките с най-мощна конвекция. Очаквания процесите да останат активни и след залез слънце.

четвъртък, 12 април 2018 г.

Прогноза за 13.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 13.04.18 до 00:00 часа на 14.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Сходни условия с тези, по които бе изготвена прогнозата за 11.04.18. В най-топлата част от денонощието, след пладне, главно над планинските райони ще има условия за образуване на купеста облачност, на места до мощна, купесто-дъждовна. Ограденият район от страната привлича внимание, тъй като наличните условия ще бъдат допълнени от вятърен срез 0-6 км, достигащ 20 м/с. Най-вероятни явления там - гръмотевична дейност, на моменти интензивно изваляване, вероятност и за дребна/малка по размер градушка. Шанс процесите да останат активни и след залез.

вторник, 10 април 2018 г.

Прогноза за 11.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 11.04.18 до 00:00 часа на 12.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности...
След пладне главно над и около планините ще се образува купеста облачност, която в последствие на места ще преминава в мощна купеста/купесто-дъждовна. Ще се регистрира гръмотевична дейност, конвективен дъжд, който по някоя от клетките за кратко ще бъде интензивен. Вероятност и за малка/дребна по размер градушка. Самите клетки ще бъдат сравнително кратко живущи, а процесите са с вероятност да продължат и след залез, отслабвайки и спирайки до полунощ.

петък, 6 април 2018 г.

Прогноза за 06.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 06.04.18 до 21:00 часа на 06.04.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Нисък потенциал за развитие на гръмотевични бури. Докато в източната част на страната, попадаща под висок гребен с ос Близък Изток - Украйна, валежите ще бъдат малко вероятни, то такива, смес от конвективни и неконвективни, ще има над западните и централни райони. На места там, в най-топлата част от деня, е възможно да бъдат придружени от гръмотевична дейност.

сряда, 4 април 2018 г.

Прогноза за 05.04.18


Важи за периода от 15:00 часа на 05.04.18 до 03:00 часа на 06.04.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Пренос от югозапад в ниската тропосфера ще вмъкне известна неустойчивост в четвъртък. Твърде минимален ще бъде обаче потенциалът за развитие на дълбока конвекция. Като водещо явление ще бъде изведен очакваният конвективен дъжд, само на места за сравнително кратко по-интензивен и придружен от слаба гръмотевична дейност. Най-вероятните райони за описаното ще бъдат тези в западните и централните части от страната.