четвъртък, 31 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 01.06.12


Важи за периода от 01.0612 06GMT до 02.06.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за ЮЗ България, ЦЮ България и И България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и малка/средна по размер градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България, с изключение на части от С България, главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и локална дребна градушка.


Обширна област от ниско налягане обхваща районите от Скандинавия почти до Ю Балкани... в южната й периферия се прогнозира до около 1000 джаула MLCAPE; във височина... обширна долина над С и Ц части на континента ще прогресира на И с джет максимум от 30-35м/с над части от З и Ц Европа.
И България... за тази част от страната се прогнозира най-сериозната нестабилност, която само локално ще бъде подкрепена от около 10м/с вятърен срез в слоя до 6км... слаба ще бъде скоростта на вятъра на 500хПа; резките темп градиенти във височина, както и очакваните под -14С на 500хПа, подсказват за условия за градоносен валеж... не бива да бъде изключвана възможността локално размерът на ледените зърна да надминава големина на маслина. Бурите... с предимно пулсиращ характер... ще имат потенциала и за по-обилни конв извалявания из всички райони в зоната с риск НСК.
Районите с риск НЗЧТ... по-слабата нестабилност и не толкова фаворитна среда ще реализират по-кратко живущи гръм клетки... част от тях е възможно да бъдат по-интензивни... дребна по размер градушка е възможна на места.

Риск от гръмотевични бури за 31.05.12


Важи за периода от 31.05.12 06GMT до 01.06.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за районите близо до планините и югоизточните райони главно за обилни конвективни валежи, гръмотевична дейност и градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за почти цялата останала част на страната за същите явления.


Утре над страната ще се изгради слаб гребен във височина, но въпреки това условията за бури отново ще са налице. Над почти цялата страна след пладне ще се генерират 600-800, локално до 1000J/kg MLCAPE, в комбинация с добри стойности на влагата и водата за изваляване. Във височина ще е студено, EL температурата ще е много ниска, което увеличава вероятността за град в местата с бури. Поради гребена и липсата на срез на вятъра бурите ще са слабо организирани и най-вече в районите близо до планините, с по-голям риск за градовете южно от тях, поради потока във височина, който ще е от северозапад. Въпреки липсата на срез, поради немалката нестабилност ядрата ще носят потенциал за опасно време, най-вече за интензивни валежи и градушка.

понеделник, 28 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 29.05.12


Важи за периода от 29.05.12 06GMT до 30.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за З България, ЦЮ България и части от И България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна по размер градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Продължаващите валежи в СИ България се очаква до края на идната нощ да са спрели почти навсякъде... нови валежи с конв характер се очакват почти за цялата територия на страната в срока на прогнозата.
Най-добра реализация на събралата се нестабилност ще има в зоната с риск НСК, като възникналите бури ще бъдат с пулсиращ характер... дребна по размер градушка и локално по-обилни конв извалявания не биват да се изключват.

Риск от гръмотевични бури за 28.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

събота, 26 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 27.05.12


Важи за периода от 27.05.12 06GMT до 28.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за южните и най-вече югоизточните райони за обилни конвективни и обложни валежи и гръмотевична дейност.

Риск "Незначителен" се поставя за почти цялата останала част на страната за същите явления.


Утре страната ни ще продължи да е под влиянието на висока долина западно от страната ни, която ще се премества бавно на изток към нас. В резултат ще се създадат условия за значителни валежи у нас. В по-голямата част от страната те ще са предимно с обложен характер, без гръмотевична дейност. Само в крайните южни райони се очаква генерирането на някаква нестабилност, до 500J/kg MLCAPE в югоизточните райони, която ще се пресече с умерен срез на вятъра, до 20м/с DLS. Там се очакват и гръмотевични бури, сравнително добре организирани, които ще носят опасност от локални интензивни валежи. Локална дребна градушка също не бива да се изключва.

Риск от гръмотевични бури за 26.05.12


Важи за периода от 26.05.12 06GMT до 27.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за ЮЗ България и ЦЮ България главно за по-обилни конвективни валежи, гръмотевична дейност и по-малко за неконвективни валежи.

Риск “Незначителен” се поставя за З България и Ц България главно за конвективен/неконвективен валеж и по-малко за гръмотевична дейност.


Многоцентрова плитка област от ниско налягане се прогнозира за най-южните части от континента/районите на Средиземноморието; център на плитка област от ниско налягане, със съпътстваща фронтална зона се прогнозира за районът на Ю Балкани; във височина... долина, разпростираща се от районите на Европейска Русия до районът на Адриатическо море, ще прогресира бавно на И.
Високи количества вода за изваляване в слоя до 300хПа се прогнозира за нашата страна; с условия тази вода в голямата си част да бъде почти изцяло реализирана като паднал валеж... вероятността за по-обилни локални конв/неконв извалявания ще има в НСК зоната, като за там ще са по-добри условията и за гръм дейност, предвид по-големия темп градиент във височина... това се подкрепя и от по-ниските стойности на EL температурата. До 10-15м/с вятърен срез в слоя 0-6км засилва предпоставките за по-дълбока конвекция в коментирания регион.
Районите от страната с риск НЗЧТ/извън зона на риск... водещо явление ще бъдат валежите... с конв характер в зоната с риск НЗЧТ и с предимно неконв характер в районите от страната извън зона на риск. Локални по-обилни извалявания са възможни.

петък, 25 май 2012 г.

Жега в Индия - 24/25.05.12

Тежка вълна от високи температури затисна Индия, взимайки и няколко жертви. През вчерашния ден температурата в Ню Делхи достигна 43 градуса, днес се очаква тя да надмине 45; едва 8 часа сутринта и Националната метео служба вече измери 32 градуса. Заради свирепите жеги, потреблението на електричество достигна рекордни стойности от 4823MW. На прогностичната карта на модела GFS може да видите, че в някои райони се очакват температури и около 48 градуса!

четвъртък, 24 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 25.05.12


Важи за периода от 25.05.12 06GMT до 26.05.12 06GMT

Риск “Незначителен” се поставя за З България главно за конвективен валеж и гръмотевична дейност.

Последните сат и рад изображения показват конв валежи и гръм дейност на места из нашата страна; моделите се обединяват върху идеята тези явления да продължат през нощта, както и в началните срокове на прогнозата. По-слаба нестабилност се прогнозира за З райони от България... гръм дейност и конв валежи, възможни по-обилни на места, ще бъдат водещите явления в зоната с риск НЗЧТ.
За останалата част от страната водещи ще са предимно неконв явления... локално конв не биват да се изключват. Акцентът за страната извън зона на риск попада върху валежите, като моделите се обединяват за по-сериозни извалявания до обедните/рано следобедните часове на утрешния ден.

сряда, 23 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 24.05.12


Важи за периода от 24.05.12 06GMT до 25.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за североизточна България за обилни валежи.

Риск "Незначителен" се поставя за останалата част от страната за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.


Утре страната ни ще е под влияние на cut-off циклон източно от страната ни. След пладне ще се генерира слаба нестабилност до 500J/kg MLCAPE която ще се пресича със слаб до умерен срез на вятъра до 15м/с DLS и висока влажност. Това ще доведе до сравнително слабо организирани бури, които ще носят опасност от интензивни валежи и дребна градушка. Привечер и през нощта срещу петък над североизточните райони ще се създадат условия за значителни валежи, от изток ще нахлуе още по-влажен въздух от морето, което в комбинация с вертикалните движения от циклона ще спомогне за изваляването на влагата. Поставяме риск "Нисък", въпреки че очакваните валежи ще са предимно с обложен характер.

Риск от гръмотевични бури за 23.05.12


Важи за периода от 23.05.12 06GMT до 24.05.12 06GMT

Риск “Незначителен” се поставя за ЮЗ България, Ц България и И България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и по-малко за дребна градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за СЗ България изолирана гръмотевична дейност, конвективен валеж и малка вероятност за локална дребна градушка.


Обширна област от ниско налягане ще продължи да оказва влияние на времето през днешния ден за части от Ю и И Европа; във височина... долина ще обхваща големи части от Ю/Ц/И Европа.
За днес моделите прогнозират по-малка нестабилност, насъбрана предимно над Ц и И части от страната... именно това ще бъдат районите под фокус... гръм дейност и конв валеж ще бъдат водещите явления, но локална дребна градушка не бива да се изключва.
СЗ България... тези части от страната попадат под наблюдение, главно поради слабата нестабилност до СЗ ни граница, пресичана от 10-15м/с вятърен срез в слоя 0-6км; предвид задържащият слой за долната част от атмосферата, възникналите бури за коментирания район е възможно да са високо базисни/с развитие над задържащия слой.

понеделник, 21 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 22.05.12


Важи за периода от 22.05.12 06GMT до 23.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за западна България за интензивни конвективни валежи, гръмотевична дейност, градушка и силни пориви на вятъра.

Риск "Незначителен" се поставя за почти цялата останала част на страната без крайните североизточни райони за същите явления.


Утре през страната ще премине бърз студен фронт. Под негово влияние ще се генерира нестабилност между 500 и 1000J/kg MLCAPE, която ще се пресече с умерен срез на вятъра (15-20m/s DLS & ~10m/s LLS). Бурите ще са добре организирани, но поради голямата динамика и бързото си движение ще са краткотрайни. Има условия за възникването на шквалова линия и малък шанс за изолирани суперклетки. Бурите ще носят със себе си опасност от локални интензивни валежи и силни ветрове. Немалка е и опасността от градушки, особено в северозападните райони, където нестабилността и влажността ще са най-големи, при това в комбинация с нахлуване на много студена въздушна маса във височина (под -20 градуса на 500хпа). Не е изключена и появата на едра градушка ( >орех). Началото на явленията в западните райони ще е около обяд, но фронтът бързо ще се изнася на изток и бурите ще приключат за няколко часа.

Риск от гръмотевични бури за 21.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

неделя, 20 май 2012 г.

Воден вихър край Анталия, Турция - 19.05.12

На сравнително често срещано явление станаха свидетели жителите на курортния град Анталия в съботния ден. Започналите петък срещу събота гръмотевични бури са продължили и през деня, като в резултат на тях, се е образувал и воден вихър. Метео картите са показвали сравнително малка нестабилност, ниски облачни бази и отсъствие на вятърен срез в слоя 0-6км. По-скоро явлението би трябвало да е извън графата на суперклетъчните. Вихрушката е причинила слаби щети, предимно по крайбрежната зона.

събота, 19 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 20.05.12


Важи за периода от 20.05.12 06GMT до 21.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за части от Ц България и части от И България главно за конвективен валеж, гръмотевична дейност и по-малко за дребна по размер градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България, с изключение на СЗ България и части от ЦС България, главно за конвективен валеж и гръмотевична дейност


Моментната сат снимка показва изтегляща се на З конв/неконв облачност със слаби превалявания над Ц и З райони... над И части от страната настъпва изясняване; за утрешния ден моделите се консолидират за център на плитка област от ниско налягане около З брегове на Черно море... затворена ниска област във височина се прогнозира за района на СЗ Турция.
Прибавяйки прогнозираните 500+ CAPE, по-организирани гръм бури ще се образуват главно в И половина на страната... гръм клетки няма да бъдат подкрепени от вятърен срез, като такъв се прогнозира само за крайни райони от България; прогнозираната валежна вода в атмосферата... по-ниските бази на места... очакваната бавно подвижност на гръм клетки, както и зоните с конвергенция, ще доведат до условия за локални по-обилни извалявания.

Риск от гръмотевични бури за 19.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

четвъртък, 17 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 18.05.12


Важи за периода от 18.05.12 06GMT до 19.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за крайните югоизточни райони на страната близо до Черно море за обилни валежи през нощта срещу събота.

Риск "Незначителен" се поставя в зоната, ограждаща района с риск "Нисък", за същите явления.


Утре през деня времето ще бъде спокойно. Циклонът, който донесе лошото време днес, ще се изнесе на югоизток. След пладне около планините ще се развият купести облаци, от които е възможно да превали, но като цяло без сериозни конвективни явления. По-сериозни такива се очакват на югоизток от страната, в района на европейска Турция. Поради посоката на движение на въздушните маси във височина е възможно крайните югоизточни райони да бъдат засегнати от останките на тези бури, които обаче няма да донесат опасно време.

През нощта срещу събота циклонът ще завие на североизток и в тилната му част над югоизточните части на страната ще нахлуе влажен и топъл въздух откъм морето. Ще се генерира и нестабилност от порядъка на 200-500J/kg MLCAPE в комбинация с до 20м/с DLS. Освен това количествата вода за изваляване ще са много големи, особено в зоната с риск "Нисък". Вертикалните движения, породени от циклона, ще помогнат потенциала на обстановката да се реализира. Условията за интензивни валежи ще останат и в съботния ден.

сряда, 16 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 17.05.12


Важи за периода от 17.05.12 06GMT до 18.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за части от З България, части от Ц България и части от И България главно за по-обилни конвективни/неконвективни валежи, гръмотевична дейност и малък шанс за дребна градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България с изключение на крайните СЗ райони главно за по-обилни конвективни/неконвективни валежи и изолирана гръмотевична дейност.


И през утрешния ден И половина на континента ще остане главно под влиянието на многоцентрова област от ниско налягане... един от тези центрове се прогнозира за района на Егейско море, оказвайки влияние на времето в България; във височина... cut-off област ще прогресира през Средиземно море/Ю Балкани на И.
Главният акцент за утрешния ден ще падне върху очакваните валежи; с много ниските стойности на Omega 700hPa, зоните с конвергенция на влага, ниските бази, прогнозирани от моделите, ни карат да очакваме локално да паднат по-сериозни валежи, с оглед на условията за добро изваляване. В зоната с риск НСК се прогнозира и до няколко стотин джаула конв потенциална енергия, като там ще бъдат условията за по-организирана гръм дейност... изолирана дребна градушка не бива да бъде изключвана.
Зоната с риск НЗЧТ... тук не бива да бъде изключвана напълно условията за по-обилни конв/неконв валежи, но почти ще липсва сериозна нестабилност... по-голяма част от валежите има вероятност да бъдат обложни в по-голямата част от срока на прогнозата.

вторник, 15 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 16.05.12


Важи за периода от 16.05.12 06GMT до 17.05.12 06GMT

Риск “Незначителен” се поставя за части от Ц България и И България главно за конвективен валеж и гръмотевична дейност.

От екстремен потенциал ще бъде лишената обстановката и през утрешния ден... сравнително слаба нестабилност се прогнозира предимно за И райони от страната, където ще бъде най-сериозен шансът за изолирана гръм дейност;
GFS за утре чертае почти пълно съвпадение на изохипси и изобари при затворена долина във височина и област от ниско налягане при земята; прибавяйкки... ниските температури във височина... ниските стойности на EL, подсказващи развитие на конв облачност, изолирани фуниевидни облаци са възможни.
З България/по-голямата част от Ц България... предвид преобладаващия неконв характер на обстановката в тези райони, не се издава дори и риск НЗЧТ; валежите от дъжд ще бъдат водещо явление.

понеделник, 14 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 15.05.12


Важи за периода от 15.05.12 06GMT до 16.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за Източна България за обилни конвективни валежи, гръмотевична дейност, силен вятър и вероятност за градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за останалата част на страната без крайните югозападни райони за същата опасност.


Утре страната ни ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще се създаде силно валежна обстановка. Източните райони преди пладне ще са под влияние на топлия сектор на циклона и там ще се генерира нестабилност до 700J/kg MLCAPЕ. Нестабилността ще се пресече с умерен шиър, до 15-20м/с DLS. Ще има и LLS около 10м/с. С придвижването на студения фронт на циклона на изток в източните райони ще се развият гръмотевични бури. Те ще са добре организирани, има голяма вероятност от възникването на шквалова линия, както и отделни суперклетки. Бурите ще носят със себе си опасност най-вече от интензивни валежи, поради много високите стойности на влажността и водата за изваляване. Възможна е и дребна градушка. Особено опасно ще е в югоизточните райони, там рискът ще се доближава до риск "Среден".
В останалата част на страната също се очакват обилни валежи, които обаче няма да са конвективни. Най-големи количества валежи се очакват в централна северна България.

неделя, 13 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 14.05.12


Важи за периода от 14.05.12 06GMT до 15.05.12 06GMT

Риск “Незначителен” се поставя за И България и части от Ц България главно за конвективен/нековенктивен валеж и изолирана гръмотевична дейност.

Обедният анализ показва област от ниско налягане над Средиземноморието, която ще определя времето там и в региона на Балканите и през утрешния ден; във височина... затворена долина над Ц Европа ще прогресира бавно на Ю/ЮИ.
Слаба и петниста нестабилност прогнозират за утрешния ден моделите... там, където се пресече с наличния 10м/сек вятърен срез в слоя 0-6км, е възможно възникването на по-дълбока конвекция и изолирани гръм бури без сериозен потенциал.
Важен акцент за утре ще бъдат и очакваните валежи... количествата вода за изваляване, зоните с присъствие на показателя Omega 700hPa... както и зоните с конвергенция в слоя 0-2км, подсказват условия за по-обилни/постоянни конв/неконв извалявания. Фаворитни райони изглеждат СЗ България и ЮЗ България.

Риск от гръмотевични бури за 13.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

събота, 12 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 12.05.12


Важи за периода от 12.05.12 09GMT до 13.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за части от И България и части от Ц България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и малка по размер градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България, с изключение на части от СЗ България, главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и изолирана дребна по размер градушка.


В зоната с риск НСК е възможно зараждането на пулсиращи бури... високите бази и липсата на вятърен срез изключва опасността от екстремно опасни явления; малка по размер градушка, силни моментни пориви на вятъра по време на бурите, както и локални по-силни конв извалявания са твърде вероятни.
В зоната с риск НЗЧТ... петнисти, неорганизирани конв явления са вероятни; дребна по размер градушка на места също не бива да се изключва.

петък, 11 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 11.05.12


Важи за периода от 11.05.12 06GMT до 12.05.12 06GMT

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България, с изключение на части от СЗ България и части от И България, главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и изолирана дребна градушка.

Последните сат изображения показват конв облачност над нашата страна, движещата се на З... радарните изображения отчитат конв валеж предимно над планинските райони; във височина... прогностичните карти чертаят гребен, простиращ се от ЮЗ Европа до Европейска Русия... на север и юг от него - долини; при земята... долина над И България.
Различна по големина нестабилност прогнозират моделите за днешния ден, но придружена от CIN; малките темп градиенти в приземния слой, както и в средния/високия слой загатват за ограничен потенциал в развитието на гръм облачност. Все пак... фаворитни райони за по-организирана гръм дейност/по-обилни локални конв извалявания остават части от И България и планинските места... дребна градушка не бива да бъде изключвана като част от валежа.

четвъртък, 10 май 2012 г.

Фуниевиден облак над с. Лесново - 09.05.12

Днес получихме интересни кадри на фуниевиден облак, заснет над с. Лесново на около 20км. източно от София. Снимките са направени в 15:21ч., когато започна бурно конвективно развитие. Фунията се е формирала бързо и се е разпаднала след 4-5 мин., като не е успяла да докосне земята.
Този тип вихър обикновено е свързан с несуперклетъчна облачност, като при земята задължително трябва да присъстват сравнително малки по площ завихряния на въздуха, наречени мизоциклони. Когато един от тези мизоциклони се усили достатъчно и съвпадне с ъпдрафта на бурята, то той бива разтеглен по вертикала и евентуално формира частично или напълно изградена кондензационна фуния - земен или съответно воден вихър. Разликата със суперклетъчното торнадо е най-вече в механизма на изграждане, при него изграждането е от облака към земята, а при вихъра - от земята към облака. Също така силата на тези вихрушки отстъпва до голяма степен от тази на торнадото.
Следните снимки са заснети от с. Нови хан малко след появата на фунията, с изглед към Лесново. Прави впечатление мощното развитие и високата плътност на облаците. От тази буря паднаха пороен дъжд и дребна градушка.

Мощно развитие се наблюдаваше и към с. Вакарел.
Риск от гръмотевични бури за 10.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

вторник, 8 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 09.05.12


Важи за периода от 09.05.12 06GMT до 10.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за планинските райони на западна България за опасност от обилен конвективен валеж и дребна градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за останалата част на страната без крайните северозападни райони за гръмотевична дейност, обилен конвективен валеж и дребна градушка.


Утре страната ни ще е под влияние на слаб cut-off циклон. Динамиката в атмосферата ще е слаба. В следобедните часове почти над цялата страна ще се натрупа нестабилност между 500 и 700 J/kg MLCAPE, значително по-малко от стойностите, които имахме днес. Това ще стане в условия на слаб шиър и висока влажност. Бурите ще бъдат бавно подвижни поради липсата на динамика, поради което отново ще има риск от обилни валежи и локални наводнения. В зоната с риск "Нисък" моделите прогнозират по-голямо количество вода за изваляване, затова и там рискът е по-голям.

Риск от гръмотевични бури за 08.05.12


Важи за периода от 08.05.12 06GMT до 09.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за ЮЗ България, ЦЮ България, И България главно за гръмотевична дейност, по-обилен конвективен валеж и дребна/малка по размер градушка

Риск “Незначителен” се поставя за цялата територия на България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.


Последните анализи показват плитка многоцентрова област от ниско налягане над Ц и И части от континента... конвективна дейност и в момента се развива в отделни райони от България... възможно е на места потенциалът на обстановката през днешния ден да не успее да се реализира напълно; във височина... долина ще прогресира бавно към И райони на континета.
СФ се очаква да прогресира на И през районите на Ц и И Балкани, като моделите загатват СФ да премине през България през обедните/следобедните часове; с почти горна граница на вортисити индекса... условия за развитие на по-дълбока конвекция и обилни локални извалявания могат да се очакват в отделни райони от нашата страна. 10м/сек вятърен срез в 6км слой се очаква да подкрепи обстановката на места в Ю половина от България.
Нестабилността се очаква да се запази и за тъмнота част от денонощието... гръм дейност през това време е също така вероятна.

неделя, 6 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 07.05.12


Важи за периода от 07.05.12 06GMT до 08.05.12 06GMT

Риск "Нисък" се поставя за СЗ, части от С и И България за интензивен конвективен валеж, гръмотевична дейност и градушка.

Риск "Незначителен" се поставя за останалата чат от страната за конвективен валеж и гръмотевична дейност.

Височинно атмосферно смущение или shortwave ще засегне утре главно северозападните части от страната, усилвайки вертикалните движения с раздвижването на въздушните маси. Смущението ще бъде комбинирано с плитка депресия, обхващаща цяла България а в следобедните и вечерните часве ще се изгради добре дефинирана приземна долина.
В зона с риск "Нисък" до 20 м/с DLS ще с прсича с 500-700 J/kg MLCAPE, като локално могат да възникнат 1-2 добре организирани бури, придружени със силен вятър, пороен дъжд и дребна до средна по размер градушка. Ще присъстват SC и Tornado параметри.
Над И България има възможност за генериране на висока нестабилност от порядъка на 1500 J/kg MLCAPE, което ще спосбства за бурна конвекция, донякъде ограничена от по-ниските стойности на влажност във височина. Бавноподвижните бури там ще предполагат локални интензивни извалявания, а високата нестабилност и градушка.
Повечето от условята се запазват и във вечерно-нощните часове, когато през страната ще премине по-богат на влага парцел. Твърде вероятни са нощни превалявания и гъмотевични бури.
В зона с риск "Незначителен" са вероятни краткоживущи единични клетки и локални извалявания.

Риск от гръмотевични бури за 06.05.12


Важи за периода от 06.05.12 06GMT до 07.05.12 06GMT

Риск "Незначителен" се поставя за Централна и Източна България за конвективен валеж и гръмотевична дейност.

Утре от запад над страната ще се настани слабо изразен висок баричен гребен, поради което условията за бури най-вече в западните райони ще се влошат в сравнение с днес. На изток условията ще са по-добри. Очакват се до 700-800J/kg MLCAPE при слаб шиър и известно количество вода за изваляване. Това в комбинация със слабата приземна долина, която се очаква, ще доведе до развитие на някои бури. Те ще бъдат отново доста бавно подвижни, възможни са локални значителни извалявания. По-малък е рискът за градушки. Все пак поради настъпващия от запад гребен се очаква бурите да не са толкова масови, колкото днес. Друг район, който се нуждае от коментар, е районът на централна северна България, където около 500J/kg MLCAPE ще се пресекат с до 15м/с DLS. Там е възможна изолирана по-мощна буря, не е изключено и суперклетъчна. Поради прогнозираните сравнително ниски стойности на водата за изваляване, както и отново поради очакваната липса на масовост на явленията не слагаме по-висок риск за района.

събота, 5 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 05.05.12


Важи за периода от 05.05.12 06GMT до 06.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за Ц България и И България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и малка по размер градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за ЮЗ България, Ц България и И България главно за конвективен валеж, гръмотевична дейност и изолирана дребна по размер градушка.

Моментната сателитна снимка показва активна гръм дейност в много части от Европа, включително и Балканския п-ов... многоцентрова приземна област от ниско налягане обхваща почти цялата територия на континента; във височина... късовълново смущение се прогнозира за И части на Балканския п-ов.
Отново нестабилност, приближаваща до около 1000 джаула/кг, ще бъде генерирана от дневната топлина през днешния ден... взаимодействайки със смущение във височина и фронтална приземна зона... условия за образуване на гръм бури ще има най-вече над З и И части от страната. Моделите отново не прогнозират вятърен срез... базите на бурите ще бъдат сравнително високи... всичко това ни кара да изключим крайни опасни явления, но градушка с големина до маслина, локално на места, е вероятна да бъде включена във валежите. Някои от пулсиращите е бури е възможно да доведе до изолирани по-силни конв извалявания.
СЗ България, части от Ц България... тези места попадат под риск НЗЧТ, но локални конв валежи са вероятни.

четвъртък, 3 май 2012 г.

Средна/едра по размер градушка в Марбург, Германия - 02.05.12

При аномалното горещо време над И Европа, придружено от стабилна атмосфера, на другия полюс е З и Ц Европа. Плитка приземна област от ниско налягане, съпътствана от фронтална зона (виж картата-анализ горе), бе причина да се освободи нестабилност от 1000+ джаула, реализирани в силни гръм бури в Германия. В град Марбург падна и градушка с големина на ледените зърна като топки за голф. Има предположения, че бурята е била от суперклетъчен вид.
Снимка:
Видео:

Риск от гръмотевични бури за 04.05.12


Важи за периода от 04.05.12 06GMT до 05.05.12 06GMT

Риск “Нисък” се поставя за Западна България главно за гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна градушка.

Риск “Незначителен” се поставя за Централна Западна България главно за гръмотевична дейност и конвективен валеж.

Утре над Централна Европа ще се изгради приземна долина, която ще засегне и страната ни. Атмосферата ще се лабилизира и в околообедните часове над Западна България ще се генерира до 1000 J/kg CAPE, което ще се комбинира с нахлуваща влажност - над 80% - най-вече на височина 700 hPa, ще има и налична вода за озваляване около 10-14мм.
В зона с риск "нисък" конвекцията ще започне най-рано, като първоначало гръмотевичните клетки ще бъдат с петнист характер, но бързо ще се слеят в обща конвективна маса. Поради почти пълната липса на ветрове из всички атмосферни слоеве, движението на бурите ще бъде бавно с извалявания най-вече там, където са се зародили. Вследствие клетките бързо ще прекъсват възходящите си потоци. В местата с най-висока нестабилност е вероятна и появата на дребна градушка.
В зона с риск "незначителен" формиралата се купесто-дъждовна система вече ще е с отслабнал интензитет и по-малко валежи и гръмотевици.

Риск от гръмотевични бури за 03.05.12

Без възможност за изготвяне на прогноза.

сряда, 2 май 2012 г.

Риск от гръмотевични бури за 02.05.12


Важи за периода от 02.05.12 06GMT до 03.05.12 06GMT

За днешния ден моделите прогнозират нестабилност, която обаче ще бъде придружена от CIN, ограничавайки условията за сериозна конвекция. По-дълбока конвекция е възможна по планинските райони, както и за СИ България... локални конвективни, слаби превалявания също са възможни.