сряда, 30 април 2014 г.

Прогноза за 01.05.14


Важи за периода 01.05.14 09:00 - 02.05.14 09:00

Нова късовълнова долина във височина ще премине през Южните Балкани, с максимум скорост на свързания с нея поток над Южна Гърция.

...Зоната с риск Незначителен...
Образувалите се на територията на България бури ще бъдат от пулсиращ тип, неорганизирани и бавно подвижни. На места ще има условия за по-продължителни/обилни валежи. При достатъчно дестабилизация на атмосферата, потенциалът на някоя от конвективните клетки би бил по-голям и дребна по размер градушка няма да бъде изненада.

неделя, 27 април 2014 г.

Прогноза за 28.04.14


Важи за периода 28.04.14 09:00 - 29.04.14 09:00

...Зоната с риск Незначителен...
Около +12С точка на оросяване в следобедните часове/приземна конвергенция в тази част от страната, съчетано с прогнозирани около и под -50С EL, фокусират вниманието за отбелязаната част от страната. Очакваме тук бури да започнат да се образуват в ранните следобедни часове, продължавайки до ранните вечерни часове. Бурите ще бъдат неорганизирани, пулсиращи и бавно подвижни. Предвид това... наред с гръмотевичната дейност, акцент ще поставим и върху възможните по-продължителни конвективни извалявания. На последно място ще поставим вероятността за дребна по размер градушка (грах - грах/малка маслина).

...Извън зоната с риск Незначителен...
Бури с не особен потенциал/краткоживущи, носещи гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, се очакват предимно над/около планинските райони.

четвъртък, 24 април 2014 г.

Прогноза за 24.04.14


Важи за периода 24.04.14 12:00 - 25.04.14 09:00

...Зоните с риск Нисък...
Около приземни +15С... +16С точка на оросяване и добре изразен вертикален температурен градиент в ниската-средната част на тропосферата... ще дадат условия, в отбелязаните части от страната с риск Нисък, някоя от образувалите се бури тук да получат доста добро вертикално развитие. Особено в Северна България бурите биха били по-скоро пулсиращи, но малка по размер градушка, към гръмотевичната дейност и конвективните извалявания, може да бъде очаквана. В тази част на страната (зоната с риск Нисък в Северна България) прави впечатление сравнително високите стойности на водността, сумирани до височина 300хПа, специфична влажност за най-ниските 500 метра от тропосферата със стойности 9-10г/кг... с очакваните сравнително бавно подвижни бури и че в тази част от страната вече паднаха значителни валежи в последните два дни... локални, по-продължителни конвективни извалявания до края на срока на прогнозата, носейки шанс за локални наводнения, може да бъдат очаквани.

...Зоната с риск Незначителен...
Тази част от страната ще бъде покрита от -50С EL, като условия за дълбока конвекция ще има и тук. Макар очакваните бури да бъдат по-скоро кратко живущи, към гръмотевичната дейност и конвективните валежи, дребна по размер градушка също може да бъде добавена към очакваните явления. Бурите ще губят своя потенциал с навлизането в тъмната част от денонощието.

сряда, 23 април 2014 г.

Прогноза за 23.04.14Важи за периода 23.04.14 09:00 - 24.04.14 09:00

...Зоните с риск Незначителен...
Две по-значими зони отбелязваме за срока на прогнозата.

Първата е в Северна България. Неустойчивост, изразена в няколкостотин джаула MLCAPE, се прогнозира в следобедните часове (добре изразен вертикален температурен градиент в ниската/средната част на тропосферата). В тази част на деня образувалите се бури биха имали добро развитие, но пък най-вероятно и не толкова дълъг живот. Очакваните явления ще бъдат гръмотевичната дейност, конвективните извалявания и малка по размер градушка. Друго за отбелязване тук са високите стойности на водността в атмосферния стълб до 300хПа в късните следобедни/вечерни часове, което, съчетано със зоните на конвергенция (приземна и за слоя 0-2км), би дало условия за по-обилни/продължителни конвективни валежи до нощните часове на 24.04.

Втората зона с коментар е в Южна България. Тук впечатление прави наличието на 15-20м/с вятърен срез 0-6км, който би допринесъл за малко по-организирания характер при някоя от образувалите се бури. Конвективни извалявания, гръмотевична дейност и дребна/малка по размер градушка може да бъде очаквано.

понеделник, 21 април 2014 г.

Прогноза за 22.04.14


Важи за периода 22.04.14 09:00 - 23.04.14 09:00

...Зоната с риск Нисък...
Точно в периода от деня с най-силно слънчево греене, се прогнозира присъствието на малка зона с вятър в средната част на тропосферата до 20м/с, който ще си взаимодейства със сравнително нестабилната атмосфера. Образувалите се бури тук биха получили известна възможност да бъдат организирани, носещи със себе си гръмотевична дейност, конвективни извалявания и малка по размер градушка.

...Зоната с риск Незначителен...
Малко по-краткоживущи, с по-слаб потенциал биха били бурите тук, които ще започнат да се образуват в следобедните часове. Конвективната активност тук, особено в Североизточна България, има условия да продължи и до по-късните вечерни часове. Очакваните явления ще бъдат гръмотевичната дейност, по-силни конвективни извалявания и локално дребна по размер градушка.

събота, 19 април 2014 г.

Прогноза за 20.04.14


Важи за периода 20.04.14 09:00 - 21.04.14 09:00

...Зоната с риск Незначителен...
В следобедните часове, при разкъсвания на облачността, в оградената част от страната ще има условия за развитие на гръмотевични бури, бавно подвижни и отслабващи със залязването на слънцето. Слабите ветрове във височина, подкрепено от не така стръмния температурен градиент, ще лимитира потенциала на образувалите се бури. Все пак... освен конвективните извалявания и гръмотевичната дейност, дребна/малка по размер градушка също може да бъде отчетена.

вторник, 15 април 2014 г.

Прогноза за 16.04.14


Важи за периода 16.04.14 09:00 - 17.04.14 09:00

...Части от Южна България/части от Източна България...
Последните прогностични карти на UKMO позиционират за утре топъл фронт някъде по остта Централна Южна България - Североизточна България, подкрепен от до 20м/с поток в средната част на тропосферата, свързан с височинна долина над Средиземноморието. В отбелязаната с риск Незначителен зона ще има условия някоя от бурите да получи по-добро развитие, носейки със себе си гръмотевична дейност, конвективен валеж и дребна или малка по размер градушка (грах, малка маслина). Трябва да отбележим и добре изразеният южен поток в ниската част от тропосферата, като малко по-продължително конвективно изваляване също не бива да се изключва в коментираната зона.

понеделник, 14 април 2014 г.

Прогноза за 15.04.14


Важи за периода 15.04.14 09:00 - 16.04.14 09:00

...Централна Южна България/Югоизточна България...
Фокусът за срока на прогнозата ще бъде върху коридора Смолянска - Бургарска област, разположен върху добре изразена зона на приземна сходимост и покрит от вятърен срез 0-6км височина със стойности 10-15м/с. Очакваме бурите тук да бъдат най-активни в следобедните и ранните вечерни часове, като с отслабването на слънчевото греене/навлизане в тъмната част от денонощието, техният потенциал също ще отслабва. Освен гръмотевична дейност и конвективни валежи, възходящият поток на бурите ще бъде достатъчен, локално да падне и дребна или малка по размер градушка (грах, малка маслина).

Извън зоната с риск Незначителен гръмотевична дейност ще се развива около/над планинските райони и части от Североизточна България. В нощните часове на сряда (16.04.14) все още слаба гръмотевична дейност и конвективни валежи ще са възможни над части от Западна и Централна България.

вторник, 8 април 2014 г.

Прогноза за 09.04.14


Важи за периода 09.04.14 09:00 - 10.04.14 09:00

...Западна България/части от Централна България...
Височинен гребен, покриващ Югоизточна Европа, ще продължи да държи слаби условията за развитие на гръмотевични бури. Орографията/високите нива приземна конвергенция ще дадат шанс за развитие на по-дълбока конвекция главно над/около планинските райони. Бурите биха били с кратък живот, носещи краткотрайни конвективни извалявания и гръмотевична дейност.

През Централна към Източна Европа ще се придвижва студен фронт, като с неговото навлизане на територията на България... във вечерните и нощни часове очакваме слаба гръмотевична дейност и в местата с по-ниска надморска височина.

понеделник, 7 април 2014 г.

Прогноза за 08.04.14


Важи за периода 08.04.14 09:00 - 09.04.14 09:00

...Крайните части на Югозападна България...
Гребен във височина ще продължи своето разширение на североизток, покривайки по-голямата част от Източна Европа... условията за развитие на по-дълбока конвекция отново ще бъдат концентрирани над/около планинските райони. С пика на слънчевото греене... изолирани, слаби бури ще носят със себе си най-вече краткотрайни извалявания и на второ място - гръмотевична дейност.

неделя, 6 април 2014 г.

Прогноза за 07.04.14


Важи за периода 07.04.14 09:00 - 08.04.14 09:00

...Крайните части на Западна България/Югозападна България...
Височинна долина, намираща се над Югоизточна Европа, продължава своето движение на изток, носейки някакви шансове за слаба гръмотевична дейност в България. Това очакваме да се случи най-вече над и около планинските части от Западна/Югозападна България. Образувалите се бури ще бъдат краткоживущи, от пулсиращ тип. Краткотраен дъжд и слаба гръмотевична дейност ще бъдат очакваните явления.