петък, 8 юни 2018 г.

Прогноза за 09.06.18

Важи за периода от 12:00 часа на 09.06.18 до 06:00 часа на 10.06.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна по размер градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности...
Високият циклон, намиращ се в момента над Адриатическо море/Западните Балкани, ще се придвижва на изток, позиционирайки се утре над нашата част от полуострова. Това, в комбинация с доста богат на влага граничен слой (до 14 г/кг специфична влажност), ще отвори условия за развитие на до силни, организирани, потенциално и с по-дълъг живот бури. Това се подкрепя и от прогнозирания в слоя 0-6 км вятърен срез до 15 м/с. При "разбиване" на задържащия слой (до 18С на 850 хПа), клетките ще се развиват много бързо, като в зрялата си фаза ще носят интензивен на места дъжд и гръмотевична дейност, градушка. Базите изглежда ще бъдат по-скоро високи, при което силни конвективни пориви/микробурст прояви също могат да се очакват. Процесите ще останат активни и в тъмната част от срока на прогнозата, а на места в оградената част от страната ще има условия за акумулиране на по-големи количества валеж.

неделя, 3 юни 2018 г.

Прогноза за 04.06.18

Важи за периода от 09:00 часа на 04.06.18 до 03:00 часа на 05.06.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Налягането ще се понижи, атмосферата остава неустойчива. Плитък център на ниско налягане се чертае за източната част от страната (GFS), който допълнително би подсилил наличните условия, за старт на образуване на гръмотевични бури. Предвид очаквания вятърен срез (до 10 м/с в слоевете 0-3 км и 0-6 км) и локално по-високата потенциална енергия, явленията по някои от тях е възможно да бъдат за кратко интензивни. По присъстващия и през срока на тази прогноза северозападен-западен поток, части от страната пак биха били засегнати от бури, идващи от Сърбия и Румъния. Шанс на места процесите да останат активни и слез залез слънце.

събота, 2 юни 2018 г.

Прогноза за 03.06.18

Важи за периода от 12:00 часа на 03.06.18 до 21:00 часа на 03.06.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Още един ден с условия за образуване на бури, които по-скоро ще бъдат кратко живущи, бавно подвижни или стационарни, някои за кратко по-интензивни. Основни места за наблюдения ще са планинските райони, но на по-късен етап и някои равнинни райони (като Североизточна България). Вероятност образували се в Румъния бури да засегнат някои северни части от страната.

събота, 26 май 2018 г.

Прогноза за 26.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 26.05.18 до 22:00 часа на 26.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Сходни с петък, 25.05.18, изглеждат условията и за новата прогноза, с наличието на високия циклон в нашия регион (над Западна Турция, част от омега-модел с гребен над Централното Средиземноморие и втори висок циклон над Югозападна Европа). По североизточен поток - главно след пладне ще се образуват бури с посока на движение югозапад-юг, запад, като по-добре развитите ще носят интензивен конвективен дъжд, дребна градушка, гръмотевична дейност; локално и шквал. Клетките ще се движат по-скоро бавно, ще са в среда без вятърен срез, някакви групирания също са вариант.

вторник, 22 май 2018 г.

Прогноза за 23.05.18

Важи за периода от 13:00 часа на 23.05.18 до 20:00 часа на 23.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Дневното прегряване и релефът ще играят отново важна роля в образуването на купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно над планинските райони в оградената част (клетките се очаква да бъдат почти стационарни/бавно подвижни), ще се създадат условия за гръмотевична дейност и конвективен дъжд. Вероятност на места за поява на дребнозърнеста градушка. Процесите ще отслабват със залез слънце.

неделя, 20 май 2018 г.

Прогноза за 21.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 21.05.18 до 21:00 часа на 21.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Пореден ден с богат на влага граничен слой (специфична влажност до 10 г/кг) ще носи и пореден ден с лабилизация на атмосферата, изразено особено през най-топлите часове. Очакваните на места бури ще бъдат по-скоро неорганизирани (едва до 10 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км и то локално), бавно подвижни/почти стационарни, с отличителни явления гръмотевичната дейност и за кратко на места интензивен дъжд. Дребна градушка пак на места също няма да е изненада.

Извън оградената зона - заради по-слабите/разпокъсани условия - тези места остават с "под риск Незначителен". Някоя-друга клетка, които да носят със себе си гръмотевична дейност и конвективен дъжд, може да бъдат очаквани.

четвъртък, 17 май 2018 г.

Прогноза за 18.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 18.05.18 до 06:00 часа на 19.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Макар и отслабен (<20 м/с), югозападният поток в ниската и средната тропосфера се запазва. В най-топлата част от денонощието ще започне да се образува купесто-дъждовна облачност, която ще бъде подкрепена и от до около 15 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км. Затова на места за сравнително кратки периоди се очакват малко по-добре изразени явления (дъжд, гръмотевична дейност, наличие на градушка). С настъпване на тъмната част от денонощието, атмосферата ще остане сравнително лабилна, при което дъжд и гръмотевична дейност е възможно да се наблюдават до края на срока на прогнозата, дори на повече места. Пак в тая част от денонощието има не малка вероятност клетките да бъдат по-стационарни, слети, което да води със себе си локални продължителни валежи.

Прогноза за 17.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 17.05.18 до 03:00 часа на 18.05.18

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, малка градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Ден 3 с условия за развитие на наша територия на организирани гръмотевични бури, подвижни, със суперклетъчен характер. Най-вероятната позиция за тях изглежда ще е тази, отбелязана с риск Нисък, а посоката на движение ще е североизток. Бурите ще преминават сравнително бързо, ще носят със себе си шквал, градушка, интензивен на места дъжд, гръмотевична дейност.

Коментар за Северозападна България/крайните централно-западни райони. Има някаква вероятност по югозападния поток, образували се бури в Сърбия/Македония, да засегнат акцентираните райони и да донесат там явления, сходни поне с тези, изброени за риск Незначителен. Поради не пълната яснота дали това ще се случи, тази част от страната се оставя без зона с риск, само с коментар.

сряда, 16 май 2018 г.

Прогноза за 16.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 16.05.18 до 03:00 часа на 17.05.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна/малка градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Високият циклон, динамизирал атмосферата на 15.05.18 в региона, ще носи предпоставки за развитие на до силни, организирани бури и срока на настоящата прогноза. Профилът на вятърния срез ще е подходящ за образуване на суперклетъчна/и буря/и. По-сухата атмосфера (слоя 1000-600 хПа) е възможно да изиграе и спираща роля за стартирането на бурите (особено в първите часове на следобеда), но там, където успеят да се образуват, и особено в зоната с най-висок риск от изброените, ще носят със себе си интензивна гръмотевична дейност, дъжд/силен дъжд, шквал, градушка. Процесите ще се развиват в североизточна посока, а интерес предизвикват най-вече планините/планинските райони, където GFS чертае и шанс за изолирана поява на торнадо.

вторник, 15 май 2018 г.

Прогноза за 15.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 15.05.18 до 06:00 часа на 16.05.18

... Риск Среден се поставя главно за интензивна гръмотевична дейност, интензивен конвективен дъжд, малка/средна по размер градушка, шквал ...

... Риск Нисък се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, малка по размер градушка, шквал ...

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Висок циклон бавно ще се придвижва през Средиземноморието на изток, позиционирайки се в срока на прогнозата над Централното Средиземноморие/Централна Европа. Свързаният с него в челната му част 20-40 м/с вятър ще осигури много подходящ кинематичен профил на обстановката, който да предполага развитието в региона на бури, включително България, с потенциал да бъдат силни. В зоната с риск Нисък през деня ще има условия за образуване на локални, но бързо развиващи се бури, носещи за кратко интензивен дъжд, поривист вятър, градушка, гръмотевична дейност. Предвид написаното в началото, ще има условия бурите да бъдат и суперклетъчни. Втората част от обстановката се очаква да настъпи през тъмните часове от прогнозата, като най-засегнат да е северозападният край на страната. Като че ли сценарият е в нашата част от Балканите да се образува мезомащабен конвективен комплекс, който да обхване и Северозападна България, при което там вечерта на вторник/нощта на сряда да се наблюдава интензивна гръмотевична дейност, градушка, поривист вятър и интензивен/наводнителен дъжд.

неделя, 13 май 2018 г.

Прогноза за 13.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 13.05.18 до 00:00 часа на 14.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Страната ще се намира в циклонално поле с център Западна/Югозападна Румъния. Внимание за срока на прогнозата привличат планинските райони в оградената част, където по зоните на сходимост, подпомогнати от 12.5-15 м/с вятърен срез в слоя 0-6 км, е възможно образуването на бури, носещи за не дълъг период интензивен дъжд/гръмотевична дейност, дребна по размер градушка. Вероятност гръмотевична дейност да се наблюдава и след залез слънце.

събота, 12 май 2018 г.

Прогноза за 12.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 12.05.18 до 00:00 часа на 13.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
За разлика от източната половина от страната, в западната се задържа богатия на влага граничен слой, при който моделите прогнозират няколко стотин джаула MLCAPE. Идеята ще е отново за клетки без екстремни явления, които все пак на места да носят за кратко интензивен дъжд/гръмотевична дейност, дори дребна по размер градушка. Подкрепа към това от очаквания най-вече в слоя 0-6 км до 10-15 м/с вятърен срез. Има условия процесите да останат активни и след залез слънце, макар и в известна степен отслабени.

Извън зоната с риск. Някаква вероятност над крайните източни райони от страната/Черноморието, по бризовата циркулация, в най-горещата част от денонощието да се наблюдава, образуване на купеста облачност с малка вероятност по по-добре развилите се купести, да се отчете за кратко слаб дъжд.

четвъртък, 10 май 2018 г.

Прогноза за 11.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 11.05.18 до 00:00 часа на 12.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
В предстоящото денонощие (петък) през страната от североизток ще премине студен фронт. С преминаването му - образуване на гръмотевични бури без особен потенциал, по които да се отбележи гръмотевична дейност, дъжд, на места за кратко интензивен или там, където прогнозираната потенциална енергия се пресече със слабия 10 м/с вятърен срез (за 0-3 км и 0-6 км). Някаква вероятност по някоя от клетките да се отбележи и дребна по размер градушка. Сценарият на моделите предполага конвективните процеси да започнат още преди обед, като ще стихват във вечерните часове.

вторник, 8 май 2018 г.

Прогноза за 09.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 09.05.18 до 00:00 часа на 10.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Няколко високи циклона ще лабилизират атмосферата над Централна Европа, Средиземноморието, Югоизточна Европа. Конкретно за България - нищо необичайно от видяното в последните дни. Очаквания предимно за едноклетъчни бури, с не дълъг живот и особен потенциал, по които да се отчете гръмотевична дейност, дъжд, а при тези получили малко по-добро развитие - за кратко по-интензивна гръмотевична дейност/дъжд, дребна по размер градушка. Някаква вероятност част от северните райони, останали извън очертаната зона, в даден момент да бъдат засегнати от процеси, идващи откъм Румъния.

понеделник, 7 май 2018 г.

Прогноза за 08.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 08.05.18 до 03:00 часа на 09.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Югоизточна Европа остава в циклонално поле, атмосферата ще е неустойчива. Няколкото стотин джаула MLCAPE ще резултират най-вече в най-топлата част от денонощието в клетки с не особено голям потенциал. По тях ще се наблюдава гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка. По линиите на сходимост (планински райони, източната част от страната) е възможно процесите да бъдат по-добре изразени (за кратко интензивен дъжд/гръмотевична дейност). Вероятност атмосферата да остане активна и след залез слънце.

неделя, 6 май 2018 г.

Прогноза за 06.05.18

Важи за периода от 09:00 часа на 06.05.18 до 03:00 часа на 07.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
С приближаването/преминаването (преминаването най-вероятно ще се случи в първите часове на понеделник, 07.05.18) към/през страната на студен фронт - условия за развитие на гръмотевични бури на повече места. При по-добре развитите от тях, по зоните на сходимост (пример - планинските райони), на места са възможни малко по-дълги (интензивни) извалявания, по-честа гръмотевична дейност, дребна/малка по размер градушка. Очаква се клетките да се движат в югозападна-южна, западна посока. Условия атмосферата да остане неустойчива и след залез слънце, включително в първите часове на понеделник, 07.05.18.

четвъртък, 3 май 2018 г.

Прогноза за 04.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 04.0518 до 21:00 часа на 04.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Най-големи шансове да се реализира част от прогнозираната конвективна потенциална енергия, изглежда ще има отново главно над и около планинските райони от оградената част. Особено при старт на деня с незначителна или никаква облачност, след пладне там ще се развие купесто-дъждовна облачност, статична/бавно подвижна, със сравнително кратък живот. Около 10-15 м/с вятърен срез за слоя 0-6 км би подпомогнал някои от клетките, с което по тях да се наблюдава за кратко интензивна гръмотевична дейност и изваляване, включително дребна или малка по размер градушка.

Прогноза за 03.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 03.05.18 до 21:00 часа на 03.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Актуалните сателитни снимки показват облаци на югозапад от страната, над Гърция, движещи се в северна-североизточна посока. Ако не достигнат страната, ако светлата част от денонощието започне със слънчево или предимно слънчево време, то около и след пладне отново ще има подходящи условия за развитие на гръмотевични бури. Това ще се случва главно над и около планинските райони. Самите клетки ще бъдат пак без особен потенциал, но, заради очаквания 10-12.5, дори 15 м/с вятърен срез за слоя 0-6 км, някои от тях биха получили и по-добро развитие. Ако условията се изпълнят, то някои от клетките няма да бъдат така статични, по някои тях би се отчел за кратко по-интензивен дъжд и гръмотевична дейност, градушка.

вторник, 1 май 2018 г.

Прогноза за 02.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 02.05.18 до 21:00 часа на 02.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Позната картина и в сряда. Благодарение главно на слънчевото греене, от ранните следобедни часове над планинските райони на места ще се образува купесто-дъждовна облачност без особен потенциал. Бурите ще се характеризират с бързо развитие, сравнителна статичност, кратък живот. При по-добре развитите - гръмотевична дейност, за кратко интензивен дъжд, дребна по размер градушка.

понеделник, 30 април 2018 г.

Прогноза за 01.05.18

Важи за периода от 12:00 часа на 01.05.18 до 21:00 часа на 01.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Отново планинските райони привличат внимание и в настоящата прогноза. След пладне, в навлизането в най-топлите часове от денонощието, развитие над планините на купеста облачност, която на места ще премине и в купесто-дъждовна. Когато това се случи - на места там ще се наблюдава гръмотевична дейност, краткотраен конвективен дъжд (възможен интензивен също така), дребна, дори и малка по размер градушка. Клетките ще се характеризират с бързо развитие, но и кратък живот. Вероятност тези клетки да засегнат и някои райони около планините.

неделя, 29 април 2018 г.

Прогноза за 30.04.18

Важи за периода от 12:00 часа на 30.04.18 до 00:00 часа на 01.05.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Още един ден с вътрешномасова конвекция. Районите под наблюдение ще бъдат главно планинските, но и някои съседни на тях. В оградената част, в часовете с най-силно слънчево, греене ще се образуват предимно едноклетъчни бури, със сравнително кратък живот. По някои от тях, тези с по-добро развитие, е възможно да се наблюдава и краткотрайно по-интензивно изваляване, дребна/малка по размер градушка. Условия процесите на места да продължат и след залез слънце.

петък, 27 април 2018 г.

Прогноза за 28.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 28.04.18 до 21:00 часа на 28.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Не се очаква съществена промяна в сравнение с обстановките в последните дни. Под покривалото на висок гребен - развитие на дълбока конвекция се очаква главно над (с вероятност и за около) планинските райони в оградената част. Образувалите се бури (в среда без вятърен срез) ще се характеризират с бързо развитие, но и сравнително кратък живот, бавно подвижни. По някои от тях, за кратко по-интензивно изваляване и поява на дребна/малка по размер градушка, също може да се прибави към вече акцентираното. Процесите ще отслабват със залез слънце.

петък, 13 април 2018 г.

Прогноза за 14.04.18


Важи за периода от 13:00 часа на 14.04.18 до 00:00 часа на 15.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Доста богат на влага най-нисък слой на тропосферата (специфична влажност в първите 500 метра до 10 г/кг и точка на оросяване на 2М до 14С) ще осигури достатъчна потенциална енергия за развитие на гръмотевични бури. Това би се случило при пробив на задържащия слой, при което най-вече над планинските райони ще има краткотрайни извалявания, придружени от гръмотевична дейност. Известна вероятност за поява и на дребна по размер градушка при клетките с най-мощна конвекция. Очаквания процесите да останат активни и след залез слънце.

четвъртък, 12 април 2018 г.

Прогноза за 13.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 13.04.18 до 00:00 часа на 14.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности ...
Сходни условия с тези, по които бе изготвена прогнозата за 11.04.18. В най-топлата част от денонощието, след пладне, главно над планинските райони ще има условия за образуване на купеста облачност, на места до мощна, купесто-дъждовна. Ограденият район от страната привлича внимание, тъй като наличните условия ще бъдат допълнени от вятърен срез 0-6 км, достигащ 20 м/с. Най-вероятни явления там - гръмотевична дейност, на моменти интензивно изваляване, вероятност и за дребна/малка по размер градушка. Шанс процесите да останат активни и след залез.

вторник, 10 април 2018 г.

Прогноза за 11.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 11.04.18 до 00:00 часа на 12.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд ...

... Подробности...
След пладне главно над и около планините ще се образува купеста облачност, която в последствие на места ще преминава в мощна купеста/купесто-дъждовна. Ще се регистрира гръмотевична дейност, конвективен дъжд, който по някоя от клетките за кратко ще бъде интензивен. Вероятност и за малка/дребна по размер градушка. Самите клетки ще бъдат сравнително кратко живущи, а процесите са с вероятност да продължат и след залез, отслабвайки и спирайки до полунощ.

петък, 6 април 2018 г.

Прогноза за 06.04.18


Важи за периода от 12:00 часа на 06.04.18 до 21:00 часа на 06.04.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Нисък потенциал за развитие на гръмотевични бури. Докато в източната част на страната, попадаща под висок гребен с ос Близък Изток - Украйна, валежите ще бъдат малко вероятни, то такива, смес от конвективни и неконвективни, ще има над западните и централни райони. На места там, в най-топлата част от деня, е възможно да бъдат придружени от гръмотевична дейност.

сряда, 4 април 2018 г.

Прогноза за 05.04.18


Важи за периода от 15:00 часа на 05.04.18 до 03:00 часа на 06.04.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Пренос от югозапад в ниската тропосфера ще вмъкне известна неустойчивост в четвъртък. Твърде минимален ще бъде обаче потенциалът за развитие на дълбока конвекция. Като водещо явление ще бъде изведен очакваният конвективен дъжд, само на места за сравнително кратко по-интензивен и придружен от слаба гръмотевична дейност. Най-вероятните райони за описаното ще бъдат тези в западните и централните части от страната.

събота, 31 март 2018 г.

Прогноза за 01.04.18


Важи за периода от 06:00 часа на 01.04.18 до 03:00 часа на 02.04.18

... Риск Незначителен се поставя главно за гръмотевична дейност, конвективен дъжд ...

... Подробности ...
През страната от запад на изток ще премине студен фронт. Взимайки предвид актуалната обстановка на запад от България и очакванията на моделите, валежи по фронта ще започнат към ранните сутрешни часове, а изнасянето му от страната ще се случи към ранните следобедни часове. Водещи явления ще бъдат конвективните валежи и гръмотевичната дейност. На места, по-силни пориви на вятъра и дребна/малка градушка няма да бъдат изненада.

След преминаването на фронта - на места е възможно образуването на едноклетъчни, краткоживущи бури, по които да се отчете гръмотевична дейност и валеж.

Процесите в страната ще затихват окончателно към полунощ - първите часове на понеделник, 02.04.18.

понеделник, 19 март 2018 г.

Прогноза за 20.03.18


Важи за периода от 12:00 часа на 20.03.18 до 20:00 часа на 20.03.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
След валежите през първата половина на денонощието, последвани от разкъсване на облаците, в тила на отминаващ към Украйна циклон, в следобедните часове на вторник условия за развитие на купеста облачност. При очакваната слаба лабилизация, на места в южните райони от страната за кратко е възможно да превали конвективно, пак на места придружено от кратка и слаба гръмотевична дейност. Най-вероятната позиция за това ще е над и около Рило-Родопския масив. Някакъв шанс, съвсем локално, за поява във валежа на дребнозърнеста градушка или суграшица.

неделя, 18 март 2018 г.

Прогноза зимно време за 19.03.18


Важи за периода от 06:00 часа на 19.03.18 до 06:00 часа на 20.03.18

... Риск Поледица се поставя за валежи от замръзващ дъжд, снежни/ледени зърна ...

... Подробности ...
Моделите се обединяват за вертикален температурен профил (2М - 850 хПа), който да бъде подходящ, при очакваните и в понеделник валежи, за замръзващ дъжд или снежни/ледени зърна. В последствие, в оградената зона ще има условия за образуване на поледица или на нова такава върху вече образувалата се при процесите от неделя.

събота, 17 март 2018 г.

Прогноза за 18.03.18


Важи за периода от 06:00 часа на 18.03.18 до 21:00 часа на 18.03.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
Слаба динамика в неделя, като страната ни попада в многоцентрово циклонално поле. Концентрирайки се върху конвективната част от обстановката, акцент върху югозападния пренос в ниската тропосфера (15-25 м/с максимална скорост), който маркира южните и източните райони от България, като потенциални да видят конвективни явления в срока на прогнозата. Предвид това, с което започна прогнозата, като водещо явление ще бъде избран конвективният дъжд, който по някоя от клетките е възможно да бъде придружен от слаба гръмотевична дейност. Условия на места в южната (Рило-Родопския масив) и източната част от страната, и за малко по-продължителни валежи. С началото на вечерта се очаква обстановката да губи конвективния си елемент.

сряда, 14 март 2018 г.

Прогноза за 15.03.18


Важи за периода от 12:00 часа на 15.03.18 до 20:00 часа на 15.03.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...

Още един ден с вътрешномасови бури. Два района привличат внимание - 1) източната част от страната и 2) около и над планините.
1) Тук изглежда, че всичко по-интересно, което ще се случва в следобедните часове, ще е по прогнозираната зона на сходимост там. По нея, подпомогнати и от съвсем слаб вятърен срез 0-6 км, ще има условия за образувани на сравнително кратко живуща/и буря/и, по които да се отчете конвективен дъжд (някъде може би и за кратко интензивен), гръмотевична дейност. Някаква вероятност за дребна по размер градушка. Образувалите се клетки ще се придвижват бавно в източна посока.
2) В часовете с най-силно слънчево греене - старт на образуване на купеста облачност, която на места е възможно да има и малко по-добро вертикално развитие. В този случай ще има условия да се отбележат конвективни превалявания и гръмотевична дейност.

вторник, 13 март 2018 г.

Прогноза за 14.03.18


Важи за периода от 12:00 часа на 14.03.18 до 21:00 часа на 14.03.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...
И в сряда страната остава в CAA региона на високите долини, с минимални прогнозни стойности на CAPE, но пък с вертикален температурен градиент от 6-7С/км. В тази среда, лишена отново от вятърен срез, в най-топлите часове от денонощието, на места главно около и над планинските райони, крайните източни части от страната ще има условия за краткотрайни конвективни превалявания, локално и с гръмотевична дейност.

понеделник, 12 март 2018 г.

Прогноза за 13.03.18


Важи за периода от 06:00 часа на 13.03.18 до 21:00 часа на 14.03.18

... Без необходимост от поставяне на зона с риск ...

... Подробности ...

Страната остава в циклонално поле, в тила на отминаващ циклон с център Румъния - Украйна/Молдова. Атмосферата ще е слабо неустойчива. Към казаното - поради липсата или наличието на слаб форсинг, образувалите се клетки ще са без потенциал, бавно подвижни с основно явление за отбелязване конвективен дъжд, слаба гръмотевична дейност. На места, поради бавно подвижните клетки, е възможно да се акумулират по-големи валежи.

Във вечерните часове на вторник обстановката чувствително ще изгуби конвективния си характер.

неделя, 11 март 2018 г.

Прогноза за 12.03.18


Важи за периода от 15:00 часа на 12.03.18 до 06:00 часа на 13.03.18

... Риск Незначителен се поставя главно за конвективен дъжд/интензивен конвективен дъжд, гръмотевична дейност ...

... Подробности ...
Известна неустойчивост се прогнозира за срока на прогнозата, която ще бъде в комбинация с вятър в средната тропосфера от до 20-25 м/с, свързан от своя страна с придвижваща се на изток долина в средната тропосфера. Резултатът ще е клетки без потенциал за екстремни явления, но пък сравнително организирани, с по-дълъг живот. Основната част от обстановката ще се развива от късния следобед нататък, от запад на изток. Акцент върху валежите, на места интензивни, на места придружени от гръмотевична дейност.
Преди това, в по-ранните следобедни часове, шанс за развитие на купесто-дъждовна облачност най-вече над западната част от страната.

четвъртък, 1 март 2018 г.

Прогноза зимно време за 02.03.18


Важи за периода от 09:00 часа на 02.03.18 до 03:00 часа на 03.03.18

... Риск "Поледица" се поставя за условия за образуване на поледица, на места са възможни по-големи наслоявания...

... Подробности ...
Западна, Централна и Южна Европа попадат под влиянието на обширна област на ниско налягане с център Атлантически океан и Централното Средиземноморие. В ниските части на тропосферата - акцент към циклонална област с център Атлантически океан, покриваща Централна и Южна Европа.

Към Балканите, включително България, пренос от югозапад-юг в ниската част на тропосферата на по-топла и влажна, неустойчива маса. В резултат на това, голяма част от валежите над страната ще бъдат от дъжд. В оградената част от страната на места приземните температури ще останат около и под нулата, което в комбинация  с очаквания дъжд, ще създаде условия за образуване на поледица, която там, където валежите бъдат по-интензивни, ще бъде и с по-сериозни наслоявания.

Извън районите оградени с "Поледица" - крайните южни райони от страната. Част от валежите ще бъдат с конвективен характер, суграшица като допълнително явление също не бива да се изключва.

неделя, 25 февруари 2018 г.

Прогноза зимно време за 26.02.18


Важи за периода от 03:00 часа на 26.02.18 до 06:00 часа на 27.02.18

... Риск "Виелица" се поставя за слаб/умерен снеговалеж, поривист вятър, поземка ...

... Риск "Снежна буря" се поставя за умерен/силен снеговалеж ...

... Подробности ...
Дълговълнова долина с ос Северозападна Русия - Иберийски п-ов смъква арктичен въздух към почти цялата територия на Европа; при земята - 1) област на високо налягане с център Скандинавия покрива почти целия континент, носейки малка вероятност за валеж/валежа на отделни места, но и мразовито време. 2) област на ниско налягане ще се придвижва по траекторията Йонийско море - Егейско море - Черно море, носейки до силни/интензивни валежи на места в южните/югоизточните райони на континента.

България, районите с риск "Виелица". Хоризонталният баричен градиент между споменатите области на високо и ниско налягане, ще намери резултат в пориви на вятъра до 50-70 км/, локално и 80 км/ч. Това, с очакваното засилване на снеговалежите в рамките на прогнозата, ще създаде условия за виелици, навявания, намалена видимост.

България, районите с риск "Снежна буря". Попадайки северозападно от центъра на ниско налягане, взимайки предвид засилените вертикални движения на 700 хПа, адвекцията на влага и орографския фактор, включително и подходящият температурен профил на 850 хПа, локално в оградената зона са възможни силни/интензивни (мокри) снеговалежи, носейки бързо акумулиране на снежна покривка, намалена видимост.