четвъртък, 8 юни 2017 г.

Прогноза за 08.06.17


Важи за периода от 06:00 часа на 08.06.17 до 06:00 часа на 09.06.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Долина във високите слоеве и фронт при земята ще динамизират атмосферата в източните/югоизточните части на континента. Условия за образуване на организирани бури.

България. В част от риск "Незначителен" в началото на срока на прогнозата е възможно да бъдат наблюдавани остатъчни процеси от 07.06.17.

До края на срока на прогнозата. В зоната с риск "Нисък". Много богата на влага атмосфера (до 40 мм PW за слоя до 300 хПа), ще има условия за интензивни, продължителни на места валежи. На лице са условия това да се случва по включително и суперклетъчни бури. Трябва да се отбележи плитката област на ниско налягане в нашия район, при което поява на фуниевиден облак/слабо торнадо, не бива да се изключва като възможност.

Процесите ще продължат и през тъмните часове от срока на прогнозата, но на места тогава и ще губят конвективния си характер.

неделя, 4 юни 2017 г.

Прогноза за 05.06.17


Важи за периода от 12:00 часа на 05.06.17 до 21:00 часа на 05.06.17

...  Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Долина над Западното Средиземноморие и малък затворен висок циклон над Турция ще носят всичко най-интересно през утрешния ден за Средиземноморието, Апенините и Балканите, но и части от Централна Европа.

България. В пика на слънчевото греене - орографска конвекция и възникването на клетки със слаб потенциал/кратък живот. По тях - гръмотевична дейност и извалявания. Някаква вероятност, на места, за дребнозърнеста градушка. Процесите ще отслабват със залез слънце.

петък, 2 юни 2017 г.

Прогноза за 03.06.17


Важи за периода от 06:00 часа на 03.06.17 до 06:00 часа на 04.06.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Подробности ...
Позната от последните дни циркулация на континента - омега конфигурация с гребен простиращ се от юг, през централните части, до Скандинавия, и два обширни високи циклона - над Северния Атлантик и Североизточна Европа. На юг - влажни въздушни маси заемат място в Западна/Югозападна Европа, Централна Европа, Югоизточна/Централна Южна Европа - маси, даващи предпоставка за развитие на до силни гръмотевични бури.

България. Още от сутрешните часове, по остатъчна конвекция, е възможно гръмотевична дейност, дъжд в някои райони. По-сериозни ще са процесите следобед, където много богат на влага граничен слой (до 12-14 г/кг специфична влажност, точка на оросяване до 20°) и придвижващ се през Централното към Източното Средиземноморие малък висок циклон ще доведат до условия, подходящи за развитието на бури (включително мултиклетъчни), носещи със себе си най-вече интензивни (в някои райони натрупващи се) валежи, и след това - гръмотевична дейност, до малка по размер градушка, локално и шквал. В тази среда процесите ще се развиват, както през вечерните часове на събота, 03.06.17, така и в нощните/ранно сутрешните часове на неделя, 04.06.17.

сряда, 31 май 2017 г.

Прогноза за 01.06.17


Важи за периода от 12:00 часа на 01.06.17 до 06:00 часа на 02.06.17

... Риск "Среден" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, малка/средна по големина градушка, шквал ...

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, малка по големина градушка ...

... Подробности ...
Южно от омега-циркулация над северните части на континента - богата на влага, неустойчива въздушна маса над централните и южните части на континента. Точно там - условия за развитие на силни гръмотевични бури.

България не прави изключения. Според най-новите обновления на моделите (към часа на писане на прогнозата), в отбелязания срок е възможно да се образуват бури с добре изразен низходящ поток. Очакванията са част от тези бури (особено в риск "Среден"), макар и някои от тях да не бъдат дълго живущи, и в среда с не особена динамика, да носят със себе си честа гръмотевична дейност, интензивен дъжд, шквал, градушка. Написаното се подкрепя от това, че се очаква бурите да бъдат с висок бази. Малка вероятност за суперклетки. Процесите ще се развиват в източна/югоизточна посока, като част от тях ще продължат в тъмната част на 01.06.17, така и в първите часове на четвъртък, 02.06.17.

петък, 26 май 2017 г.

Прогноза за 26.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 26.05.17 до 00:00 часа на 27.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Област на високо налягане ще продължи да покрива голяма част от континента. Интерес предизвикват югозападните и югоизточните/източните части, с наличието на студени фронтове и плитки области на ниско налягане.

България. Без промяна в очакванията в настоящата прогноза, в сравнение с тези от 25.05.17. Все така богата на влага въздушна маса, но без особена динамика. Без особен потенциал клетки ще носят със себе си най-вече интензивни на места валежи (натрупващи се) и след това гръмотевична дейност. Някаква вероятност за дребнозърнеста градушка.

сряда, 24 май 2017 г.

Прогноза за 25.05.17


Важи за периода от 09:00 часа на 25.05.17 до 00:00 часа на 26.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Долина ще покрива Централна и Източна Европа. В челото ѝ - пренос на по-топли и влажни въздушни маси към източните части на континента.

България. Богата на влага въздушна маса (до 11 г/кг специфична влажност в приземния слой; 30-40 мм PW за слоя до 300 хПа), но и слаба неустойчивост, без динамика. В тези условия - бавно подвижни, групирани клетки, с не особено вертикално развитие, носещи със себе си най-вече дъжд/интензивен дъжд, на места с натрупващи се количества. Ще бъде отчетена и гръмотевична дейност. Малка вероятност за локална дребнозърнеста градушка.

Извън очертаната зона - микс от конвективни и не конвективни процеси, поради което зона с риск няма да бъде поставяна.

вторник, 23 май 2017 г.

Прогноза за 24.05.17


Важи за периода от 09:00 часа на 24.05.17 до 00:00 часа на 25.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Два елемента ще определят времето на континента - 1. Гребен изтеглен от Африка, през Испания, до Великобритания; 2. Долина пренасяща хладни и влажни въздушни маси от северозапад към централните и южните/югоизточните части. Акцентът пада върху районите, влизащи в 2., където главно по орографски причини и в пика на слънчевото греене, по зоните на сходимост, ще се развиват гръмотевични бури, някои от тях за кратко и силни.

България не остава много встрани от написаното в 2. Още преди/около обед е възможно да се образува купеста/купеста-дъждовна облачност. През следващите часове в оградената част от страната ще бъде отчетена гръмотевична дейност, дъжд, на места за кратко интензивен (малка вероятност за шквал). Някаква вероятност за дребнозърнеста градушка. На места процесите ще продължат и след залез слънце.

Извън оградената с риск "Незначителен" част от страната - акцент върху Североизточна България, където главно привечер/до полунощ, локално, е възможно да се наблюдава слаба гръмотевична дейност и дъжд.

Прогноза за 23.05.17

Важи за периода от 12:00 часа на 23.05.17 до 00:00 часа на 24.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Неустойчива, богата на влага въздушна маса концентрира вниманието към централните части от континента, но също така и към някои източни/южни. Под влиянието на гребен - голяма част от очакваните бури ще бъдат неорганизирани.

България. Около обед и особено следобед, главно над/около планините/планинските райони - развитие на дълбока конвекция, като акцентът ще падне в оградената част, където ще се наблюдава гръмотевичната дейност и извалявания, които на места, за кратко, ще бъдат интензивни. На последно място се поставя възможността за дребнозърнеста градушка.

неделя, 14 май 2017 г.

Прогноза за 14.05.17Важи за периода от 13:00 часа на 14.05.17 до 03:00 часа на 15.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
В тила на изтегляща се на изток, през Черно море към Русия, висока долина, условия за развитие на гръмотевични бури, на места организирани, на Балканите. Други места с конвекция, предимно "пулсираща", из Западна и Централна Европа.

България. По северозападен поток, точка на оросяване +14°... +18°, вятърен срез 10-15 м/с (0-6 км) и зоната на сходимост, насочват вниманието към източната част на страната в коридор, очертан с риск "Нисък". Ще се образуват гръмотевични бури, някои от тях за кратко интензивни, с посока на движение югоизток-юг. Не малка вероятност част от бурите да преминат в България откъм Румъния. Процесите се очаква да се развиват и през тъмните часове на денонощието/първите часове на понеделник.

Извън зоната с риск "Нисък" -  не толкова интензивни на места процеси с акцент над/около планинските райони.


събота, 13 май 2017 г.

Прогноза за 13.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 13.05.17 до 00:00 часа на 14.05.17

... Риск "Среден" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, малка/средна по размер градушка, шквал ...

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Много богат на влага граничен слой, покрит от вятър в средната тропосфера със скорост 20-30 м/с и късовълново смущение пак на тази височина, насочва вниманието към югоизточните области на континента. Отбелязва се и център на ниско налягане пак в тази част на Европа.

България. Силно неустойчива атмосфера над нашата страна. Има известни условия, които да стопират развитието на дълбока конвекция. При елиминирането им - следобед/късния следобед, на места, особено в зоната с риск "Среден", ще има вероятност за бързото развитие на до силни гръмотевични бури, носещи със себе си поривист вятър, градушка, интензивен дъжд, интензивна гръмотевична дейност. Голяма вероятност някои от бурите да са с ротиращ възходящ поток (суперклетки). С центъра на ниско налягане - вятърен срез и в ниската част на тропосферата, при което се поставя и процент вероятност за поява на фуниевиден облак/торнадо.

Процесите ще се развиват в източна/североизточна/югоизточна посока, като се прогнозира да стихват към полунощ.

вторник, 9 май 2017 г.

Прогноза за 09.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 09.05.17 до 21:00 часа на 09.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, дребнозърнеста градушка ...

... Подробности ...
Във височина - дълговълнова долина ще смъква студен въздух от северните ширини към Централна и Южна Европа. Пренос на по-топли и влажни въздушни маси към крайните югоизточни части на континента; акцент и върху преминаващ от Егейско към Черно море циклон - именно в тази част на Европа ще се случва всичко най-интересно в днешния ден.

България. Зоната на сходимост и високите прогностични стойности на водата за изваляване (в стълб до височина 300 хПа) насочват вниманието към тези райони, оградени с риск "Нисък". Също така 10-20 м/с вятърен срез (0-6 км) ще даде допълнителен импулс в обстановката. На места в риск "Нисък" - интензивни извалявания, гръмотевична дейност, предимно дребнозърнеста градушка. Към вечерните часове/приближаване към нощта - на места обстановката ще губи от конвективния си характер.

Извън риск "Нисък" - микс от процеси с конвективен и неконвективен характер, особено към ранните вечерни часове/приближаване на полунощ. Това и очакваната слаба неустойчивост е решение за непоставянето на допълнителна зона с риск "Незначителен". Все пак - на места извън риск "Нисък" - дъжд и слаба гръмотевична дейност може да се очакват. Има вероятност процеси откъм Македония и особено откъм Румъния да засегнат някои югозападни и северни райони на България.

понеделник, 8 май 2017 г.

Прогноза за 08.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 08.05.17 до 00:00 часа на 09.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
И през днешния ден всичко най-интересно ще се случва в източните части на континента - в топлия сектор на циклон, изтеглящ се през Украйна/Беларус към Западна Русия.

България. В обедните/следобедните часове - при няколко стотин джаула MLCAPE, но пък отново неподкрепени от сериозен вятър в средната тропосфера, се очаква образуването на гръмотевични бури, движещи се в източна посока. На места в риск "Нисък" - по-интензивни извалявания, временно усилване на вятъра, градушка. Процесите ще затихват до полунощ.

Северните райони от страната е възможно също така да бъдат засегнати от навлизащи откъм Румъния бури. Екстремни явления не се очакват.

неделя, 7 май 2017 г.

Прогноза за 07.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 07.05.17 до 00:00 часа на 08.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, вероятност за дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
В топлия сектор на изтеглящ се на североизток циклон - неустойчива въздушна маса, в която от Беларус до Балканите ще се развиват гръмотевични бури.

За България. Следобед ще започне развитието на гръмотевични бури, като някои от тях, тези в риск "Нисък", ще получат допълнителен импулс от 10-12.5 м/с вятърен срез (0-6 км). На места - за кратко - ще се наблюдават по-интензивни извалявания, честа гръмотевична дейност, градушка. Процесите ще се развиват в източна посока, като ще затихват до полунощ.

петък, 5 май 2017 г.

Прогноза за 05.05.17

Важи за периода от 09:00 часа на 05.05.17 до 06:00 часа на 06.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Богат на влага граничен слой и добре дефинирана негативно-наклонена долина в средната тропосфера (с ос Великобритания - Югоизточна Европа) отварят условия за развитие на до силни гръмотевични бури в Югоизточна/Източна Европа, Централна Европа.

Очакваното за България. Има не малка вероятност голяма част от процесите да протекат по групирани гръмотевични бури, които на места да носят най-вече риска от по-продължителни (интензивни) валежи, и после такъв от честа гръмотевична дейност, градушка, временно усилване на вятъра. Вятърен срез 10-12.5 м/с (за първите 6 км) ще внесе известен допълнителен елемент в подсилване на обстановката, но не и за поставяне на по-висок риск. Все пак - като по-екстремно явление в срока на прогнозата - продължителните/интензивните валежи в районите, заключени от риск "Нисък".

Процесите ще продължат, както през тъмните часове на петък, така и през първите часове на събота.

четвъртък, 4 май 2017 г.

Прогноза за 04.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 04.05.17 до 03:00 часа на 05.05.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
В челната част на висок циклон позициониран над Западна Европа - пренос на топли и влажни въздушни маси към Централна Европа, Източна/Югоизточна Европа. На места там ще се развива до силни гръмотевични бури.

Неустойчива ще е въздушната маса над голяма част от България. Още около обедните часове главно над планинските райони ще започне да се образува купеста и купеста-дъждовна облачност. В последствие - на места в зоната с риск "Нисък" ще бъдат наблюдавани гръмотевични бури, някои от тях носещи със себе си честа гръмотевична дейност, за кратко интензивен дъжд, дребна/малка по размер градушка. Част от тези бури ще бъдат наблюдавани и над равнинната част от страната. Към вечерните часове, тъмните часове от четвъртък/първите часове на петък, е възможно да се наблюдава групиране на бурите. Процесите ще се развиват в североизточна-източна посока.

сряда, 3 май 2017 г.

Прогноза за 03.05.17


Важи за периода от 12:00 часа на 03.05.17 до 21:00 часа на 03.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Топла и влажна въздушна маса в граничния слой (+18°...+20° точка на оросяване и до 12 г/кг специфична влажност) отваря условия за развитие на до силни гръмотевични бури на места в Северозападните/Западните Балкани, Централна Европа.

България остава встрани от това. Следобед, в пика на най-силното слънчево греене, над/около планинските райони в оградената част от страната ще се развият кратко живущи бури без особен потенциал. Все пак - по някоя от тях е възможно за кратко да се наблюдава и малко по-силно изваляване. Някаква вероятност за дребна по размер градушка. Процесите ще стихват със залез слънце/навлизане в тъмната част от денонощието.

неделя, 30 април 2017 г.

Прогноза за 30.04.17


Важи за периода от 12:00 часа на 30.04.17 до 00:00 часа на 01.05.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
По студен фронт - гръмотевични бури за югозападната/западната и североизточната/източната част на континента. Извън тези райони - в следствие на дневното нагряване/чисто орографски причини - гръмотевици ще бъдат отчетени и на места на Балканския п-ов.

В България очакваната от моделите неустойчивост ще доведе до образуване на неорганизирани гръмотевични бури с най-вероятни явления дъжд и гръмотевична дейност. Локално ще се наблюдават кратки по-интензивни валежи и предимно дребна по размер градушка.

събота, 29 април 2017 г.

Прогноза за 29.04.17


Важи за периода от 12:00 часа на 29.04.17 до 03:00 часа на 30.04.17

... Риск "Нисък" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд/интензивен дъжд, малка градушка ...

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Подходящи условия за развитие на до силни гръмотевични бури се откриват в топлия сектор на приземен циклон, позициониран в района на Балтика или обобщено - от Украйна до България.

Добре откриваем по картите за потенциалната еквивалентна температура студен фронт ще се придвижва към нашата страна. Всичко по-интересно изглежда ще се случва в оградената с риск "Нисък" част и може би със старт едва към по-късните следобедни часове. Процесите тук ще продължат в ранната вечер/след залез слънце, като по-отслабени е възможно да бъдат наблюдавани и в нощта на неделя. Към очакваните по-горе явления - локално шквал по някоя от клетките също няма да е изненада. Някаква вероятност и за средна по големина градушка (> 2 см в диаметър).

неделя, 16 април 2017 г.

Прогноза за 16.04.17


Важи за периода от 09:00 часа на 16.04.17 до 03:00 часа на 17.04.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна градушка ...

... Подробности ...
Долина над северните ширини на континента ще смъква арктични въздушни маси на юг през Северна Европа. Южно от нея, в южните части на Европа, GFS прогнозира няколко стотин джаула MLCAPE, като именно там ще се очаква всичко най-интересно в неделя.

България се вписва в последно писаното в горния абзац. С югозападен поток над страната ще се образуват гръмотевични бури без екстремни явления. Все пак - по някоя от тях е възможно да се наблюдава за кратко интензивен дъжд, малка по размер градушка. Част от бурите ще навлязат на наша територия от Македония/Сърбия. Част от процесите ще останат активни и през вечерните часове/първите часове на понеделник, 17.04.17, когато обстановката ще губи конвективния си характер.

вторник, 4 април 2017 г.

Прогноза за 05.04.17

Важи за периода от 12:00 часа на 05.04.17 до 03:00 часа на 06.04.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
-24°... -20° в средната тропосфера в комбинация с богат на влага граничен слой, повишават вниманието върху Италия, Източна/Централна Европа, Балканите.

За България - в периода с най-силно слънчево греене - старт на дълбока конвекция, с внимание най-вече над/около планинските райони, като част от клетките ще се придвижат и извън отбелязаните райони в североизточна/източна посока. Образувалите се гръмотевични бури ще бъдат неорганизирани, слабо подвижни, носейки със себе си гръмотевична дейност, дъжд. На места - дребна по размер градушка също ще бъде наблюдавана. Не бива да се изключва вероятността и за малка по размер градушка.

Очакванията са на места процесите, вече отслабени, да продължат и през тъмната част от денонощието/първите часове на четвъртък.

понеделник, 3 април 2017 г.

Прогноза за 04.04.17

Важи за периода от 12:00 часа на 04.04.17 до 03:00 часа на 05.04.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд, дребна по размер градушка ...

... Подробности ...
Висок циклон и през следващото денонощието ще лабилизира атмосферата над Централна Европа/Централното и Източното Средиземноморие/Балканите. Част от бурите е възможно да бъдат организирани.

Югозападният пренос в ниската тропосфера в съчетание до -24° в средната тропосфера отваря условия за развитие на гръмотевични бури в нашата страна, част от тях и с потенциал за малко по-дълъг живот. Липсва яснота до колко организирани могат да бъдат, тъй като моделът GFS очаква разминаване между по-сериозния вятърен срез и потенциалната конвективна енергия. Очаквани явления по бурите - дъжд, локално интензивен, гръмотевична дейност, дребнозърнеста градушка, локално възможна и малка по размер.

Част от процесите ще се пренесат и през тъмната част от денонощието/първите часове на сряда.

четвъртък, 30 март 2017 г.

Прогноза за 30.03.17


Важи за периода от 12:00 часа на 30.03.17 до 06:00 часа на 31.03.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Гребен с ос Северозападна Африка - Североизточна Европа ще покрива голяма част от Европа, лимитирайки местата с по-сериозна конвекция в западните и източните/югоизточните райони.

Влагата се завръща за нашата страна (до 8 г/кг специфична влажност в граничния слой), като по очаквания северен поток ще се развиват гръмотевични бури без особен потенциал и сериозна продължителност. Все пак - към явленията гръмотевична дейност, дъжд, който локално за кратко е възможно да бъде интензивен, дребна по размер градушка също няма да бъде изненада. Част от гръмотевичните бури е възможно да навлязат от Румъния. С настъпването на вечерта/нощта процесите ще отслабват, но все пак на места остатъчни процеси в нощта на петък също може да се очакват.

събота, 25 март 2017 г.

Прогноза за 26.03.17


Важи за периода от 12:00 часа на 26.03.17 до 00:00 часа на 27.03.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за гръмотевична дейност, дъжд ...

... Подробности ...
Омега-циркулация ще определя времето на континента - гребен над Северно море и долини над Бискайския залив и Източна Европа. При този режим - малко по-значими условия за гръмотевична дейност се откриват в крайните централно-южни и югоизточни части на Европа.

В оградената част от страната - впечатление прави очертаващата се зона на сходимост. С температурите от последните дни и преноса на по-влажен въздух в ниската тропосфера - в следобедните часове ще има условия за развитие на гръмотевични бури, предимно краткотрайни, без особен потенциал. Вероятност за дребнозърнеста градушка.
С нахлуването на студен въздух - обстановката бързо ще губи конвективния си характер.

неделя, 5 март 2017 г.

Прогноза за 06.03.17


Важи за периода от 12:00 часа на 06.03.17 до 00:00 часа на 07.03.17

... Риск Незначителен се поставя главно за дъжд/интензивен дъжд, гръмотевична дейност ...

... Подробности ...
Долина с ос Северно море - Балкански п-ов ще маркира нахлуването на студен въздух от северозапад към вътрешността на континента/южните му райони. Пред тази долина - пренос на по-топли и влажни въздушни маси към югоизточните-източните райони на Европа.

Студеният въздух ще достигне и премине през страната, отключвайки условия на различни места не само да превали дъжд (локално и за кратко интензивен), но и да бъде регистрирана гръмотевична дейност. Най-добре изразени изглежда ще бъдат процесите през втората половина на денонощието. Следфронтална конвекция в западните райони от страната няма да бъде изненада.

сряда, 1 март 2017 г.

Прогноза за 01.03.17


Важи за периода от 15:00 часа на 01.03.17 до 03:00 часа на 02.03.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за дъжд/интензивен дъжд, гръмотевична дейност ...

... Подробности ...
Долина ще се придвижа през централните към източните части на континента, отваряйки условия главно на места в южните райони за развитие на почти изцяло неорганизирани гръмотевични бури.

Необичайно топлото време в последните дни и пренасящите се от запад/севеверозапад по-хладни и влажни въздушни маси ще вмъкне конвективен елемент в предстоящата в България промяна на времето. Към късния следобед/вечерта от запад на изток ще започнат валежи с конвективен характер, като има вероятно на места да бъде отбелязана и слаба гръмотевична дейност. За известен период интензивност във валежите и усилване на вятъра на места няма да бъде изненада.
С проникването на доста по-студен въздух - в нощните часове на четвъртък обстановката бързо ще губи конвективния си характер.

четвъртък, 5 януари 2017 г.

Прогноза за 05.01.17


Важи за периода от 21:00 часа на 05.01.17 до 06:00 часа на 06.01.17

... Риск "Незначителен" се поставя главно за дъжд/интензивен дъжд ...

... Подробности ...
Дълговълнова долина ще смъква арктичен въздух през Североизточна/Източна Европа, през Централна Европа, до Средиземно море. Пред тази долина - пренос на топли и влажни въздушни маси в ниската тропосфера към части от Югоизточна Европа, където ще са по-сериозните условия за развитие на някаква гръмотевична дейност.

Взимайки предвид написаното по-горе - споменатият пренос ще внесе известна лабилизация в атмосферата най-вече над отбелязаната част от страната. Тук ще има условия за конвективен дъжд, локално интензивен, намирайки резултат в сумарно по-големи количества. Слаба гръмотевична дейност на места няма да бъде изненада.